Cursus invloed van de filosofie op onze Godsdienst
De Taakgroep Cultuur van de Grote Kerk wil dit jaar aandacht besteden aan de historische invloed van de filosofie op onze geloofsbeleving. Inmiddels is deze activiteit Drachten-breed uitgebreid naar de Werkgroep Inspiratie en Bezinning.
Desgevraagd hebben wij drs. Hilde Hoving opnieuw bereid gevonden om voor ons een vijftal cursusavonden te verzorgen op dinsdagavonden van 26 oktober tot en met 23 november 2021, van 19:30 uur tot ongeveer 21:15 uur in de Zuiderkerk van Drachten. Hierbij zal het denken van de volgende filosofen in relatie met de Christelijke Godsdienst worden besproken:
• 26 oktober 2021: Plato
• 2 november 2021: Aristoteles
• 9 november 2021: Thomas van Aquino
• 16 november 2021: Nietzsche
• 23 november 2021: Heidegger
De relatie tussen de filosofie en de theologie, met daarbinnen het verlangen van de mens naar God, oneindigheid of onsterfelijkheid zal daarbij centraal staan. Het gaat om de vraag: Hoe ervaren wij God en hoe is dat in de loop der eeuwen geweest?
Het maximale aantal deelnemers aan de cursus bedraagt 20 personen. Plaatsing in volgorde van aanmelding waarbij degenen die zich voor een eerdere cursus hadden aangemeld tot 15 september 2021 voorrang zullen krijgen.
Kosten voor deelname bedragen € 50 per persoon. De cursus zal doorgang vinden indien we midden oktober zicht hebben op voldoende belangstelling.

De inschrijving voor de cursus “Invloed van de Filosofie op onze Godsdienst” heeft inmiddels het maximum aantal deelnemers bereikt.
Volgend voorjaar hopen we samen met drs. Hilde Hoving een vervolgcursus te organiseren. Naar alle waarschijnlijkheid komen dan de volgende filosofen aan bod: Kant, Levinas, Sartre, de Beauvoir en Hannah Ahrendt.
Namens Werkgroep Inspiratie en Bezinning en Taakgroep Cultuur Grote Kerk,
Ad Vermeulen