IKW
Het IKW (Interkerkelijke werkgroep uitgeprocedeerde asielzoekers Drachten) begeleidt nog steeds mensen die in de knel zitten, die geen hulp meer krijgen van de IND en geen recht hebben op een woon- en verblijfplaats in een AZC.
Wij willen voor hen een luisterend oor zijn en hen steunen met een beetje leefgeld.
Soms hebben ze begeleiding naar een arts, tandarts, advocaat nodig.
Het is niet altijd gemakkelijk werk. Maar we delen in de vreugde als iemand een positief bericht krijgt, dat er een verblijfsvergunning wordt afgegeven.
Binnen onze werkgroep zijn we nog steeds op zoek naar een voorzitter. En naar uitbreiding van ons team.
Denkt u “Ik zou eerst wat meer informatie willen hebben” voor ik me meld. Dat kan natuurlijk altijd. Ik wil u die graag geven, T: (0512) 51 92 20.
U kunt u ons ook steunen met een gift. U kunt deze overmaken op rekening nr.NL 61INGB 0007463945 t.n.v. Penningmeester: dhr. M. Krikke
Namens de werkgroep IKW,
Akke Oppewal