Open Kerk PGDrachten
De kerkenraad heeft de Werkgroep Pastoraat gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden voor een Open Kerk, een initiatief dat we van harte ondersteunen. Het doel van de Open Kerk is om kenbaar te maken dat de kerken open zijn voor iedereen en dat er ruimte is voor ontmoeting, voor stilte en bezinning.
In de Schakel is er elke donderdagochtend een koffieochtend en in de Grote Kerk is er t/m 30 oktober op zaterdagmiddag de Expositie Bonhoeffer 75 + 1 te zien met om 16.00 uur een orgelconcert. Er gebeurt dus al weer het een en ander.
Vanaf dinsdag 12 oktober is de Oase elke week op dinsdagochtend van 10.00–12.00 uur geopend voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie/thee. De intentie is dat er (een gedeelte van) deze ochtenden een predikant/kerkelijk werker aanwezig is en ook een ouderling/diaken en/of vrijwilligers; er is tevens gelegenheid in de kerkzaal het stiltecentrum te bezoeken, een kaarsje aan te steken of gewoon even in de kerkzaal te zitten.
In de Zuiderkerk zal de Open Kerk weer opgestart worden zodra de verbouwing achter de rug is, te denken valt aan half november. De bedoeling is dat dit op donderdagochtend zal zijn.
We hebben elkaar als Protestantse Gemeente te Drachten gemist het afgelopen anderhalf jaar. We zien er naar uit u weer te ontmoeten. Weet dat u van harte welkom bent en neem gerust iemand mee.
Hartelijke groet, namens de Werkgroep Pastoraat,
Alie Wedman