PG Drachten bestuurlijk
Van een ruim zomerreces is geen sprake geweest, maar in de zomermaanden waren er geen vergaderingen en was het wat rustiger. Maar de startzondag is geweest en het vergaderseizoen is weer losgebarsten. We kunnen er weer volop tegenaan, er liggen nog steeds veel punten die in de situatie van de wijkkerkenraden prima waren geregeld maar nu opnieuw onder de loep moeten worden genomen.
En daarin is het nog voortdurend zoeken naar het antwoord op de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is, want dat hebben we met z’n allen nog niet helemaal scherp. In grote lijnen staat alles op papier maar vaak komt het aan op de details en ook die kunnen voor verrassingen zorgen.
Toen ik aan deze klus begon dacht ik dat we in december alle aanloopperikelen zouden hebben gehad. Inmiddels realiseer ik me dat ik vergeten ben het jaartal daarbij te zetten want dit jaar december gaat dat nog niet lukken, dat is wel al duidelijk.
Maar goed, er gebeurt dan ook wat. Op woensdag 27 oktober hebben we de 1ste gemeenteavond in onze nieuwe structuur. Daarover hebt u al kunnen lezen in Geandewei en op de nieuwsbrieven. Nogmaals nodig ik u uit daarbij aanwezig te zijn. We willen graag veel reacties op het thema “Hoe willen we kerk zijn?”. Hoe gaan we verder na Corona? Ik hoop tenminste dat “na” binnenkort werkelijkheid wordt en dat we het niet hoeven in te wisselen voor “met”.
Een week later, op donderdag 4 november, is er een extra vergadering van de Kleine Kerkenraad over de gebiedsindeling van onze PGD. En weer 4 dagen later, op maandag 8 november, is er weer een vergadering van de Grote Kerkenraad. Die vergadering begint om 19.30 uur maar vanaf 17.00 uur komen we al bij elkaar om elkaar ‘s (beter) te leren kennen. Tot op heden moesten we immers vergaderen op 1½ meter afstand, zonder gezamenlijk koffie te mogen drinken, en dat is een nogal afstandelijk en onpersoonlijk gebeuren. Op zo’n manier weet je soms niet eens iemands naam….
Er gebeuren mooie dingen zoals de renovatie van de kerkzaal van de Zuiderkerk en minder mooie, zoals het vertrek van ds. Hans de Jong. Er wordt met veel inzet gewerkt aan een “gerestaureerde” Zuiderkerk en gelooft u me, van zo’n inzet zal er ook sprake zijn bij de oplossing van de gaten die er zijn gevallen in ons team van pastores.
En nog steeds is te zien dat we voor én achter de schermen met veel vrijwilligers actief zijn om al het werk in onze kerk vloeiend te laten verlopen. Maar soms is er een activiteit waarbij we even éénmalig wat hulp zouden kunnen gebruiken
Ds. Gera den Dikken kwam met het idee om een vrijwilligerspool op te zetten, een overzicht van mensen die kunnen worden benaderd als er ergens even moet worden ingesprongen, als er ergens even wat handjes nodig zijn…
In de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 11 oktober hebben we afgesproken eerst ’s in beeld te brengen wie er allemaal al een klus klaren en als we dat op een rijtje hebben, dan kunnen we aanvullen en verbreden. Kortom, dat is weer zo’n taak die niet op een achternamiddag is geklaard, maar waar we later veel voordeel van kunnen hebben.
Deze informatie wilde ik graag even met u delen,
namens het moderamen,
Tett Vaatstra