Stiltemoment in de Zuiderkerk
Mediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.
Samen mediteren schept verbondenheid, met elkaar en met God, de Bron van ons leven.
Als je geregeld mediteert, kom je dichter bij je ware zelf, en word je steeds meer de mens zoals God die bedoelt.
Mattheus 6 vers 6: Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen.
We leven in een hectische samenleving, op zoek naar rust en balans. Mediteren kan je helpen om geestelijk tot rust te komen. Door de stilte te zoeken en je open te stellen voor de Geest van God door middel van een Bijbeltekst, lied of gebed. In de stilte ontstaat er ruimte voor de Geest van God om je hart te raken. God zelf zocht ook regelmatig de stilte om te bidden in het verborgene.
Hoe ziet een stiltemoment eruit?
Vanaf 9.15 uur kunt u luisteren naar meditatieve muziek.
Om 9.30 sluiten we de deur, waarna de paaskaars wordt aangestoken, daarna kunt u een lichtje aan de paaskaars aan steken voor iets of iemand die u onder Gods aandacht wil brengen.
Vervolgens luisteren we, na een korte ontspanningsoefening, naar een langzaam voorgelezen Bijbeltekst. Deze Bijbeltekst laten we, in stilte, 10-15 minuten op ons inwerken.
Met een korte zegenbede en muziek sluiten we de meditatie af.
Daarna bent u welkom om te delen wat de meditatie bij u opgeroepen heeft.
U kunt ook uw eigen weg naar buiten gaan.
U bent hierbij van harte welkom!

Datum en tijd: dinsdagmorgen eens per 14 dagen (niet in de herfst en kerstvakantie)
Start: 30 november, 14 en 21 december. 09.30 uur tot 11.00 uur
Plaats: Zuiderkerk
Informatie bij Marianne Romijn.
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.