Informatiebrief nr. 21 van de Zuiderkerk: Themanummer "Het geluid van Taetske".
Veel mensen die betrokken zijn bij onze gemeente kennen de naam van Taetske en de verhalen rondom haar. Wat was het geval: Taetske leefde teruggetrokken in een bouwvallig huis. Bij haar overlijden in 1921 kwam een testament op tafel waarin zij haar niet geringe vermogen van fl. 80.000,- voor een kwart naliet aan de gereformeerde kerk en voor een kwart aan de diaconie van deze kerk. Na rechtszaken, aangespannen door de familie die haar postuum ontoerekeningsvatbaar wilde laten verklaren, kwam het uiteindelijk tot een schikking die er in resulteerde dat de kerk en de diaconie elk ongeveer fl.15.000- erfden. Het verhaal gaat dat de erfenis van Taetske haar wraak was voor het feit dat haar ooit werd verboden te trouwen met een domineeszoon. Of dat waar is weten we niet, maar een mooie anekdote is het zeker.
Er wordt nog weleens beweerd dat de Zuiderkerk is gebouwd dankzij het geld van Taetske. Gezien de totale kosten, inclusief grond en pastorie van circa fl. 70.000,- gaat dat misschien wat te ver, maar feit is dat de erfenis van Taetske in 1921 zeker zal hebben geholpen bij het besluit om te starten met de bouw van een tweede gereformeerde kerk in het zuiden van Drachten, naast de Noorderkerk die aan de Stationsweg stond.
Waarom deze geschiedeis zult u zich afvragen, dit is toch een editie van de nieuwsbrief rond de aanpassing van de kerkzaal van de Zuiderkerk? Wel dat zal ik u uitleggen. We zijn de aanpassing van de kerkzaal begonnen met een door de kerkenraad goedgekeurd budget van € 105.000,-. Door waar maar enigszins mogelijk vrijwilligers in te schakelen konden we in eerste instantie mooi besparen op de begroting. Zij hebben de hele kreake gesloopt en het timmeren van het prachtige nieuwe liturgisch centrum is eveneens in eigen beheer gedaan. En zeker ook de lopende en nog aankomende acties hebben een belangrijk steentje bijgedragen. Maar ja, zoals het zo vaak gaat met bouwbudgetten, er waren ook tegenvallers. Het stukadoren was veel bewerkelijker en omvangrijker dan gedacht. Er is in totaal 2.500 kilo aan stuckalk verwerkt!
Maar de belangrijkste tegenvaller is wel het bedrag dat we uiteindelijk zullen moeten uitgeven om het geluid en de verstaanbaarheid goed te krijgen. Daarbij gaat het om het bekleden van meerdere wanden met akoestisch materiaal, alle stoelen die volledig bekleed moeten worden en een nieuwe luidsprekerinstallatie. Al met al meerkosten voor een bedrag van ruim € 15.000,-
En daarmee keren we terug naar de aanhef van deze nieuwsbrief: Het geluid van Taetske.
Taetske maakte met haar erfenis op een belangrijk moment in de geschiedenis van de Zuiderkerk een verschil. En nu dachten we, zou dat nog eens kunnen gebeuren, dat als het ware het geluid van Taetske nogmaals klinkt. En dan niet in de vorm van een wat vereenzaamde zonderlinge vrouw, maar in de vorm van betrokken gemeenteleden die voor dit mooie doel een bij hun omstandigheden passend bedrag willen doneren. Als u zegt: Ja, hier wil ik aan meedoen, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL 53 RABO 0373 7181 79 t.n.v. Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van Het geluid van Taetske. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage en we houden u op de hoogte van de stand!
Met hartelijke groet
Marieke van Heeringen
Secretaris College van Kerkrentmeesters