Friese CPB Drachten. Donderdag 16 december 2021

We vieren dit jaar ons kerstfeest op een heel bijzondere manier. Het Leger des Heils (afdeling Leeuwarden) verzorgt deze avond voor ons met liturgie en verhalen. Muzikaal begeleid door een 4-tal trekzakspelers. We dragen deze organisatie een warm hart toe en weten dat het dan ook een “hartverwarmende” Kerstviering zal worden. 

Over de aankleding van de zaal en het evt. maken van kerststukjes, moeten we in overleg met Rispinge.