Olterterperkring

Lezingen in december in De Buorskip Beetsterzwaag
Maandag 6 december, 20.00 -22.00 uur. Lezing: 'Wees niet onverschillig: het elfde gebod 'door Dr. Bart Wallet, historicus bij de afdeling Geschiedenis van de Vrije Universiteit en bij de afd. Hebreeuwse en Joodse studies van de Universiteit van Amsterdam.
Vrijheid is meer dan afwezigheid van onvrijheid. Een vitale, vrije samenleving is er een waarin sprake is van en open ruimte, een forum waarin iedereen gehoord kan worden. Niets is dodelijker dan een onverschilligheid vanuit de dominante groep richting de minderheid.
In deze lezing zal dit uitgewerkt worden aan de hand van een casus van Joden, met daarbij speciale aandacht voor het debat over de Tweede-Wereldoorlog-antropologie. In hoeverre helpt het onderscheid tussen slachtoffers, daders, bijstanders en toeschouwer, zij die toekeken, maar niet voor de slachtoffers opkwamen?

Maandag13 december, 20.00 -22.00 uur. Lezing 'De droom van de Bergrede en de droom van Plato', door drs. Alex van Heusden, bijbelwetenschapper en studiesecretaris van De Nieuwe Liefde te Amsterdam.
Het vroege christendom ontwikkelde zich in een hellenistische wereld en onderging uiteenlopende invloeden.
Zo wist de Joodse wijsgeer Philo in Alexandrië, een tijdgenoot van Jezus, trouw aan de Thora met lenigheid te verbinden met de Griekse cultuur. Hij meende dan ook dat Plato als het er op aankomt niets anders zegt dan Mozes, zelfs dat de eerste volkomen schatplichtig is aan de laatste.
Deze opvatting is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het vroege christendom.