Ook is besloten om de feestelijkheden rondom de opening van de vernieuwde kerkzaal van de Zuiderkerk niet door te laten gaan. In deze situatie kunnen we niet met grote groepen bij elkaar komen. Daarom delen we met toch wel pijn in het hart mee, dat er op vrijdag 26 november geen gezellige avond zal plaatsvinden en dat er geen open kerk is voor genodigden op zaterdag 27 november. Bovendien zal de feestelijke opening in de kerkdienst van zondag 28 november niet doorgaan. Uiteraard gaat de gewone kerkdienst om 10.00 uur wél door. Echter, beslissingen betreffende corona-maatregelen rondom reguliere kerkdiensten moeten nog worden afgewacht. Daar beraden de PKN, de Werkgroep Exit-Lockdown en de kerkenraad van de PG Drachten zich nog over.

Dus, kort samengevat: de speelgoed- en kinderkledingbeurs en de feestelijkheden rondom de opening van de vernieuwde Zuiderkerk zijn afgelast, maar zullen in het nieuwe jaar zeker plaatsvinden.
U hoort van ons!
Met een hartelijke groet,
namens Marieke van Heeringen, Karla Marinus
en de taakgroep Vieren van de Zuiderkerk,
Coby de Vries