Commissie “visie-document”
In de vorige Geandewei heeft onze scriba Tett Vaatstra al een uiteenzetting gegeven over het tot stand komen van de bezetting van de commissie “visie-document”. Het lijkt ons goed om hun namen hier te noemen.
Als gemeentelid:
- Aldert van der Vliet, namens deelgebied Noord
- Hans Bouma, namens deelgebied Oost
- Lies Mulder, namens deelgebied West
- Froukje van der Veen, namens deelgebied Zuid
- Fokke Wijngaarden, namens de Grote Kerk
- Lena Minnema, namens De Schakel

Als ambtsdrager:
- Aize Veger
- Gert van Dam
- Chris de Haan

Als voorzitter:
- Louis Bakker

Louis Bakker is voor ons geen onbekende. Hij heeft ook het proces rondom Voortvarend Verder 2.0-2.0 begeleid. En weet dus veel over het reilen en zeilen van onze gemeente. Het moderamen vindt dit een groot voordeel.
Opvallend was dat iedereen weinig bedenktijd nodig had en dus vrij snel ja heeft gezegd tegen deze enorme klus. Want dat is het. Vorige week heb ik 21 documenten naar hen verstuurd als input voor hun opdracht, met daarbij opgemerkt dat het visie-document 1 maart 2022 gereed moet zijn.
21 Documenten is de oogst van de bijeenkomsten die in de afgelopen periode zijn gehouden over hoe wij gemeente willen zijn. Daarbij waren ook de individuele reacties van gemeenteleden. Dit naar aanleiding van de gemeenteavond, ontvangen van hen die hierbij niet aanwezig konden zijn.
Op 1 december hebben we onze eerste bijeenkomst waarbij iedereen aanwezig is. Dit is heel mooi omdat ik weet dat er een aantal personen is die hun agenda hiervoor hebben vrij gemaakt.
Deze commissie verdient dan ook een groot compliment en respect voor het aannemen van deze opdracht. Chapeau! Wij wensen hen daarom heel veel sterkte, wijsheid en plezier toe. Maar bovenal Gods zegen.
Namens het moderamen,
Ale Groen