Op 30 maart 1908 werd het Chr. Gemengd Koor ‘Ere zij God’ in Drachten opgericht. Het bestaat dus al 114 jaar en is hiermee het oudste, langst bestaande koor van Smallingerland.
Echter, op 31 mei wordt het koor jammer genoeg opgeheven. Gezien het gedecimeerde aantal zangers en de gemiddelde leeftijd van koorleden en dirigent heeft het helaas onvoldoende bestaansrecht meer.

Het koor zal nog één keer een uitvoering geven. Op zondagavond 29 mei 2022, ’s avonds om 19.30 uur wordt in een viering een Evensong gehouden in de Zuiderkerk. Voorganger is ds. Anne Henk Boschma, met wie al verschillende jaren in de Menorah een Evensong georganiseerd is.
Het thema is: ‘Zoekend naar licht’.
Iedereen is van harte welkom.

De toegang is vrij.