PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Present Smallingerland organiseert ook dit jaar weer een decemberpakkettenactie! Gezinnen die door omstandigheden weinig financiële mogelijkheden hebben, worden verrast met een boodschappenpakket. De (boodschappen)pakketten worden samengesteld door vrijwilligers en komen terecht bij cliënten van maatschappelijke organisaties.

Wil je met gezin, bedrijf of team een pakket verzorgen of wil je als hulpverlener een gezin aanmelden? Hieronder vind je meer informatie en een link naar het aanmeldformulier. Dezelfde informatie is ook te vinden op de site van Present Smallingerland: www.presentsmallingerland.nl.

Informatie voor samenstellers

Naar wie gaan de decemberpakketten?

Present werkt in alle gevallen samen met hulpverleners van maatschappelijke organisaties die kunnen inschatten bij welke huishoudens een decemberpakket een welkome aanvulling is. Meestal speelt er meer dan dat er weinig geld is, er is vaak ook sprake van gezondheidsproblemen en/of sociale problematiek.

Waarmee vul je een pakket?

Het pakket dat je samenstelt, is een boodschappenpakket:

 • Je kunt het vullen met noodzakelijke producten, maar ook met verwenartikelen of een combinatie van beide. De enige restrictie is dat er geen alcohol, rookwaren of geld in mag zitten.
 • We vragen de hulpverlener van welke producten de pakketontvanger blij wordt of welke hij/zij liever niet ontvangt. Als die informatie bekend is, geven we die ook aan je door, zodat je hier mogelijk rekening mee kunt houden bij het samenstellen van het pakket.
 • We communiceren naar hulpverleners dat de waarde van een pakket tussen de ca. €25 en €50,- ligt.
 • Jouw budget is leidend: we gaan uit van jouw aanbod en zoeken daarbij een huishouden dat qua grootte past bij jouw budget.

Tijdpad voor opgeven, samenstellen en bezorgen

 • Als je een pakket wilt samenstellen, kun je je opgeven tot en met 14 november 2022 door het antwoordformulier in te vullen. Je komt in het antwoordformulier via deze link.
 • In de week van 24 – 28 november informeren we je over de details, en ontvang je en alle informatie over hoe het verder gaat.
 • Het pakket kun je bezorgen vanaf het moment dat je de informatie ontvangen hebt. Van tevoren bel je even met de ontvanger om een bezorgafspraak te maken.
 • Je bezorgt het pakket uiterlijk de week voor de kerst.

Persoonlijk langsbrengen, waarom?

Misschien vraag je je af of het wel zo’n goed idee is om zelf je pakket langs te brengen. Je zou je daar wat ongemakkelijk bij kunnen voelen. We weten van gezinnen die eerder een december- of zomerpakket hebben ontvangen, dat zij het heel erg op prijs stellen dat degene die het pakket voor hen gemaakt heeft het ook zelf komt bezorgen. Vaak vinden ze het heel bijzonder dat mensen dit zomaar doen, dat ze doen wat ze beloven, dat ze de tijd nemen om langs te gaan en dat ze het gezin met respect behandelen.

Informatie voor hulpverleners

Het decemberpakket

Het decemberpakket wordt samengesteld door (groepen) vrijwilligers uit Drachten e.o. Het is bedoeld voor huishoudens die (te) weinig financiële middelen hebben. Het is dit keer een boodschappenpakket en heeft een waarde tussen de €25,- en €50,-.

Wat vraagt het van jou als hulpverlener?

Je meldt je cliënt uiterlijk 14 november aan via het aanmeldformulier dat je kunt bereiken door op deze link te klikken. Er wordt gevraagd naar de naam en adresgegevens en het aantal personen waaruit het huishouden bestaat. Om de samenstellers een idee te geven van welke producten de pakketontvangers blij worden (of juist niet) willen we ook graag weten welke producten wel of beter niet in het pakket gedaan kunnen worden. Met de samenstellers communiceren we dat alcohol, rookwaren of geld niet in het pakket gedaan mogen worden. Omdat er persoonsgegevens gedeeld worden met degenen die het pakket samenstellen en bezorgen, wordt er ook gevraagd om toestemming om die gegevens te delen. Wordt die toestemming niet gegeven, dan vragen we jou als hulpverlener het pakket bij ons op te halen en het pakket zelf bij je cliënt te bezorgen. Hoe we dat gaan regelen, spreken we t.z.t. met je af. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk te veel aanvragen voor een pakket zijn en dat we misschien niet elk aangemeld gezin blij kunnen maken. Beloof je cliënt(en) dus niets tot je van ons hoort dat het doorgaat!

Aan welke voorwaarden moet de pakketontvanger voldoen?

 • Het betreft een huishouden/gezin dat in de gemeente Smallingerland woont.
 • Dit huishouden/gezin heeft (te) weinig financiële middelen en kan wel een steuntje in de rug gebruiken, ook mentaal gezien.

Hoe gaat het dan verder?

In de week van 24 – 28 november laten we je weten voor welk(e) huishouden(s) een pakket samengesteld wordt. De samensteller ontvangt dan de benodigde gegevens over de pakketontvanger(s). Als hij het pakket klaar heeft, neemt hij telefonisch contact op met de pakketontvanger over het bezorgmoment. Het is goed je cliënt daarvan op de hoogte te stellen. Het pakket wordt uiterlijk de week voor de kerst bezorgd. Mocht het zo zijn dat jij zelf een of meer pakketten gaat bezorgen, dan spreken we met jou af wanneer je de pakketten bij ons komt ophalen (of wanneer we ze bij jou gebracht worden).

We hopen dat alles zo duidelijk is. Mocht dat niet het geval zijn, aarzel dan niet om ons even een mail te sturen!

Met hartelijke groeten,

Martine Louwerse
Stichting Present Smallingerland
www.presentsmallingerland.nl
www.facebook.com/stichtingpresent.smallingerland

Afgelopen zaterdagavond 12 november was de laatste van de 25 activiteiten in het kader van 25 jaar Oase. Elders in deze Geandewei een kort verslag van die vrouwen-verwenavond. Woensdag 13 april van dit jaar was het precies 25 geleden dat de eerste kerkdienst in de Oase werd gehouden. Gedurende ruim een half jaar, van Paaszondag 17 april tot en met zaterdag 12 november hebben we 25 activiteiten georganiseerd voor steeds een wisselende doelgroep: de (kleine) kinderen, de tieners, de middengroep en de senioren.

Activiteiten: waar gaar het om?

Het thema van 25 jaar Oase was: Opleven.

Doel van de activiteiten was om de gemeenteleden na een langdurige corona periode en een nieuwe organisatie van de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) weer samen te brengen en met elkaar de verbinding te zoeken: We moeten weer opleven! Op de Paaszondag hebben we de wens uitgesproken: “We willen weer een bruisende gemeente worden, we willen weer een kerk worden waar jong en oud graag naar toe gaan en het geloof mogen beleven op een wijze die het best bij hen past”.

We mogen terugkijken op bruisende en goed bezochte activiteiten met veel enthousiaste en positieve reacties. De uitdaging voor de komende periode is en blijft om deze saamhorigheid vast te houden en zo mogelijk nog te versterken. Daar kunnen en mogen we als gemeenteleden van de PGD allemaal ons steentje aan bijdragen. Samen staan we sterk en vele handen maken licht werk.

Bedankt

Langs deze weg willen we al die vele, vele vrijwilligers bedanken die de organisatie van die 25 activiteiten mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk ook de commissies, de werkgroepen en de colleges die hebben bijgedragen in de kosten.

Namens de organisatie van 25 jaar Oase,
Mieke van Schepen

Met Eer & Nan Cabaret - “Terugblik Vooruit! “ - , lekkere hapjes en een goodiebag mee naar huis.
De avond begint om 19.30 uur en de entree is € 5,-

Hier is hij dan, onze nieuwe voorstelling: “Terugblik vooruit!” Deze voorstelling is het vervolg op “Vooruit VOORUIT!”, maar zeker ook afzonderlijk te bekijken.
We willen je graag verder meenemen in het echte levensverhaal van Eer en Nan. Bevrijd van angst. Opgekrabbeld uit een burn-out. God voor het eerst echt ontmoet. Onze levens aan Hem gegeven.
En nu een leven in kalme wateren, weer boodschappen doen zonder angst, het huis schoonmaken zonder neurotisch te zijn. Het leven is goed zo.
Maar wat als God je roept voor meer? Wat als Hij meer in je ziet dan jij ooit zelf dacht? Durf je dan te gaan als Hij je roept? Je veilige, net weer rustig geworden haventje te verlaten? Jezelf overstijgende dingen doen? Hoe groot is je vertrouwen in Hem? Weer angsten aan te aan omdat je er doorheen moet? Kwetsbaar durven zijn? Kan God zelfs ons gebruiken? Deze twee bange hertjes?
Een verhaal over opstaan, niet bang zijn, tevoorschijn komen en schitteren, want ook jouw tijd is gekomen!
Voor meer informatie en opgave: Scan de QR code

 

 

 

Afgelopen zaterdag, 15 oktober, vond in de Zuiderkerk een boeken- en kledingmarkt plaats.
Wat was er een enorme hoeveelheid ingebracht: prachtige kleding, lekkere warme winterjassen, sommigen met het prijskaartje er nog aan, en heel veel andere kleding, voor volwassenen en kinderen, veel zelfgebreide truitjes voor kinderen, wintersjaals en warme sloffen, grote stapels boeken, het was geweldig.
Een groep vrijwilligers heeft zich enorm nuttig gemaakt door alles mooi uit te stallen, te functioneren als winkeldame of – heer, en natuurlijk nadien alles weer op te ruimen. En dat ‘gie as it slydjage’.
Wat hebben we een mooie dag gehad ! En de opbrengst was geweldig: er is voor € 600,- netto verkocht!

 

 

Natuurlijk bleef er van alles over, en daar is een goede bestemming voor gezocht. De warme winterkleding wordt binnenkort door ‘de Friese Rijders’ naar Oekraïne gebracht, de andere kleding ging naar de Schakel. En de overgebleven boeken vonden een plaatsje in de stelling in de bijkeuken, zodat de boekenkast in de hal zo nu en dan weer kan worden bijgevuld. En in deze kast staat altijd een keur aan goede boeken te koop: € 2, - per stuk, en voor € 5,- hebt u er drie. Kom gerust maar eens lekker sneupen! Ook zijn er verschillende dozen boeken naar de Stichting Woord en Daad gegaan, zodat ook die een goede bestemming hebben gekregen.

 

 

Al met al: een prachtige dag met een goede opbrengst.
Super!! Bedankt allemaal.
Hartelijke groeten, de activiteitencommissie,

Marieke, Coby en Karla

Op verzoek van de Kleine Kerkenraad heeft het moderamen de commissie Exit lockdown om een advies gevraagd over de Corona beperkingen. Er is namelijk nog steeds sprake van geldende maatregelen vanuit de PKN rondom drie punten: handen geven, collecteren en avondmaalsvieringen. Maar in de praktijk werd daar in de erediensten van onze PGD verschillend mee omgegaan, terwijl we afgesproken hadden dat we het advies van de PKN zouden blijven volgen, zoals we in de achterliggende periode steeds gedaan hebben.

Nu de besmettingen weer toenemen en het reproductiegetal stijgt is er alle aanleiding om alert te worden en te blijven. De commissie Exit lockdown heeft opnieuw geadviseerd en dat advies is digitaal voorgelegd aan de leden van de Kleine Kerkenraad.

Deze heeft aangegeven het PKN-protocol te willen volgen en dat luidt (citaat):

 1. geen collectezakjes of mandjes gebruiken tijdens de diensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven, dit om handcontact te vermijden.
 2. ditzelfde geldt voor het doorgeven van avondmaalsbekers en -borden.
 3. elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

Met u hadden we gehoopt dat deze maatregelen zouden kunnen worden afgeschaft, maar helaas is de werkelijkheid van een andere orde en vraag ik u namens de Kleine Kerkenraad om u hieraan te houden, voor zover u dat nog niet deed.

Met vriendelijke groeten,
Tett Vaatstra, scriba PGD

Subcategorieën