PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Daadkr8 in Drachten

Als nije dûmny ga ik langs bij mensen uit Drachten die het verschil maken voor een ander. Ik ben benieuwd wat hun drijfveren zijn en welke rol geloof, hoop en liefde hierin speelt. Zo ontmoet ik jong en oud. Ik spreek de mensen van de kerk en ook daarbuiten. Met deze podcast gaat u met mij mee op kennismaking.

Aflevering 2:

Deze keer ben ik in gesprek met Thomas Ledegang. Hij is voetbaltrainer bij v.v. ONB en doet Europese Studies. In dit gesprek ontdek ik dat Thomas zoekt naar de dingen achter de dingen. 

De track is hier te vinden: Stream Daadkr8 in Drachten - Thomas Ledegang van Sijbrand Alblas | Luister gratis online op SoundCloud

 

 

Daadkr8 in Drachten

Als nije dûmny ga ik langs bij mensen uit Drachten die het verschil maken voor een ander. Ik ben benieuwd wat hun drijfveren zijn en welke rol geloof, hoop en liefde hierin speelt. Zo ontmoet ik jong en oud. Ik spreek de mensen van de kerk en ook daarbuiten. Met deze podcast gaat u met mij mee op kennismaking.

 

Aflevering 1:

De eerste kennismaking is met Niels Jacobi. Als 17-jarige stond hij al op de kieslijst van het CDA. Als politicus hoopt hij het verschil te maken voor mensen in Drachten. In deze aflevering ontdek ik wie de man onder die groene jas is.

Stream Daadkr8 in Drachten - Niels Jacobi van Sijbrand Alblas | Luister gratis online op SoundCloud

 

Vanaf 1 juli 2023 is het Kerkelijkbureau geopend op woensdag en donderdag van 11.00 tot 13.00 uur. De reden voor deze kortere openingstijd is dat de aanloop steeds minder wordt. Door het gebruik van beamers is het kopieerwerk verminderd, het digitaal collecteren of via de website bestellen van collectebonnen levert minder werkzaamheden op en door het gebruik van e-mail zijn het aantal contactmomenten op het Kerkelijkbureau geminimaliseerd. Het Kerkelijkbureau wordt bemenst door vrijwilligers en het is niet nodig deze onnodig lang aanwezig te laten zijn.

Wilt u buiten de openingstijden een afspraak maken dan kan dat telefonisch tijdens de openingstijden naar 0512-539946 of door een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vrijwilligers van het Kerkelijkbureau hebben zitting in zaal 3 (2e deur links) in de zalen van de Zuiderkerk, ingang de Drift 46.

In verband met de zomervakantie is het Kerkelijkbureau gesloten van 26 juli tot en met 18 augustus.

Via e-mail zijn wij te bereiken op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en voor het kopieerwerk op het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op verzoek van de Kleine Kerkenraad heeft het moderamen de commissie Exit lockdown om een advies gevraagd over de Corona beperkingen. Er is namelijk nog steeds sprake van geldende maatregelen vanuit de PKN rondom drie punten: handen geven, collecteren en avondmaalsvieringen. Maar in de praktijk werd daar in de erediensten van onze PGD verschillend mee omgegaan, terwijl we afgesproken hadden dat we het advies van de PKN zouden blijven volgen, zoals we in de achterliggende periode steeds gedaan hebben.

Nu de besmettingen weer toenemen en het reproductiegetal stijgt is er alle aanleiding om alert te worden en te blijven. De commissie Exit lockdown heeft opnieuw geadviseerd en dat advies is digitaal voorgelegd aan de leden van de Kleine Kerkenraad.

Deze heeft aangegeven het PKN-protocol te willen volgen en dat luidt (citaat):

  1. geen collectezakjes of mandjes gebruiken tijdens de diensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven, dit om handcontact te vermijden.
  2. ditzelfde geldt voor het doorgeven van avondmaalsbekers en -borden.
  3. elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

Met u hadden we gehoopt dat deze maatregelen zouden kunnen worden afgeschaft, maar helaas is de werkelijkheid van een andere orde en vraag ik u namens de Kleine Kerkenraad om u hieraan te houden, voor zover u dat nog niet deed.

Met vriendelijke groeten,
Tett Vaatstra, scriba PGD

 

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Dringend beroep

Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Dringend behoefte

Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn. ‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de asielcentra.

Ruimte gezocht

Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.

Ondersteuning door de landelijke kerk

De dienstenorganisatie van onze landelijke kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente en uw diaconie te ondersteunen in deze tijdelijke opvang. Om te beginnen zijn er online-informatiebijeenkomsten gepland. Vandaaruit wordt u verder de weg gewezen hoe u kleinschalige opvang kunt realiseren. U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via https://protestantsekerk.nl/evenementen/online-informatiebijeenkomst-opvangcrisis/
Voor gemeenten die na die informatie echt aan de slag willen, komt er één op één begeleiding.

Diaconaal geld

Wij verwachten dat er de komende tijd geld beschikbaar komt vanuit de overheid en de kerk, maar dit kost tijd. Tot dan hopen wij dat u hiervoor uw eigen diaconale gelden wilt en kunt benutten.

Samenwerking met burgerlijke gemeenten

Bij eventuele kleinschalige opvang zult u moeten samenwerken met uw burgerlijke gemeente.
De dienstenorganisatie zal u hierin kunnen begeleiden.

Aanmelding kleinschalige opvang

Indien u in staat en bereid bent de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan kunt u zich aanmelden medewerker Kerk in Aktie mevrouw Jojanneke Dekker, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als classis stellen we een CC. van uw reactie naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  op prijs.
Het breed moderamen van onze classis hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw mogelijkheden beschikbaar wilt stellen.

- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! (Lied 997:1)

 

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

https://protestantsekerk.nl/nieuws/kerken-willen-samen-met-gemeenten-opvangcrisishumanitair-helpen-oplossen/

Subcategorieën