Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Evenals voorgaande jaren zullen we ook dit jaar weer aandacht besteden aan 40 dagentijd programma van Kerk in Actie (KIA), onder het thema “Alles komt goed?!”

In de 40dagentijdcampagne staat iedere week een ander project op het collecterooster:

-  3 april Moldavië – kinderen en ouderen worden gezien

- 10 april Bangladesh – veilig koken en meer inkomen voor vrouwen

- 17 april Libanon – kansen voor jongeren in achterstandswijk

 

 

Het paasproject, Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon, is het hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel van de vastenactie die aan de campagne is gekoppeld.

 

De collecte van 3 april maart is bestemd voor aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

 

De collecte van 10 april is bestemd voor veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh. In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening. Maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool en door de vrouwen wordt verwerkt tot en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder.

 

Tijdens de kerkdiensten zal in de collecte afkondiging en middels PowerPoint presentaties voor en tijdens de dienst aandacht worden besteed aan het collectedoel (1e collecte) van die week.

Appostel
Een heel gemakkelijke – online - manier om een bijdrage te geven aan de collectes is het gebruiken van de app Appostel op uw smartphone of tablet.
Als u in de app eenmalig aangeeft dat u lid bent van PG Drachten verschijnen daarna vanzelf de wekelijkse collectedoelen en speciale collectedoelen van PG Drachten in de app.

 

‘Alles komt goed!’

Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Doet jij mee? Doet u mee?

De eerste twee 40dagentijd collectes hadden een mooie opbrengst. 

- 6 mrt Rwanda – met zusters werken aan gezond eten (opbrengst € 596,85)

- 13 mrt Nigeria – noodhulp en werken aan vrede (opbrengst € 727,30)

Hartelijk dank daarvoor! 

Op het moment van schrijven van deze bijdrage is de opbrengst van de derde en vierde collecte nog niet bekend.

Namens ZWO Drachten
Maarten Rijken