25 jaar Oase

Na een eerste bijeenkomst op 8 maart hebben op woensdagavond 23 maart weer een twintigtal gemeenteleden in de Oase om tafel gezeten om het programma voor 25 jaar Oase verder in te vullen.

Thema

We hebben gekozen voor het thema: OPLEVEN. We mogen weer opleven na de corona. Na de herstructurering van de PG Drachten. Een Oase is een plek waar je weer uitrust en bijkomt oftewel: opleeft. En het belangrijkste: Jezus is opgestaan ten leven. Wij delen daarin. Gedenken dat met brood en wijn: “op het leven”. Iedereen mag erdoor OPLEVEN.

Programma

We beginnen de feestelijkheden op Paaszondag 17 april met een dienst voor iedereen en speciale aandacht voor de jeugd. Daarna gaan we uitgebreid koffiedrinken met lekkernijen die de gemeenteleden thuis hebben gemaakt. Vervolgens willen we het weekend na Pinksteren, tijdens het startweekend in september en in de herfstvakantie oplevingen (=activiteiten)  organiseren voor steeds een bepaalde doelgroep: de(kleine) kinderen, de tieners, de middengroep en de senioren.

25 jaar geleden

Vanaf Paaszondag willen we graag een kleine tentoonstelling in de Oase inrichten over de bouw en opening van de Oase. Was u aanwezig bij de opening van de Oase op zondag 13 april 1997? Of heeft u misschien nog foto’s of papieren van de bouw en de opening van de Oase? Of kent u mensen die nog (beeld)materiaal in hun bezit hebben? We horen het graag van u! U mag het materiaal bij ons thuis brengen, maar we willen het natuurlijk ook komen ophalen.

Bijdrage

Het organiseren van activiteiten brengt naast de inzet van veel vrijwilligers ook kosten met zich mee. Commissies, werkgroepen en colleges binnen de PGD worden gevraagd of ze willen bijdragen in de kosten  Wilt u het zilveren jubileum ondersteunen middels een financiële bijdrage? Uw gift is van harte welkom op het PGD rekeningnummer NL53 RABO 0373 7181 79 onder vermelding van “25 jaar OASE”.

Vragen en contact

Als u suggesties heeft over de invulling van de oplevingen en/of ook wilt meewerken aan de voorbereiding of uitvoering van een bepaalde activiteit, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mieke van Schepen.