Op verzoek van de Kleine Kerkenraad heeft het moderamen de commissie Exit lockdown om een advies gevraagd over de Corona beperkingen. Er is namelijk nog steeds sprake van geldende maatregelen vanuit de PKN rondom drie punten: handen geven, collecteren en avondmaalsvieringen. Maar in de praktijk werd daar in de erediensten van onze PGD verschillend mee omgegaan, terwijl we afgesproken hadden dat we het advies van de PKN zouden blijven volgen, zoals we in de achterliggende periode steeds gedaan hebben.

Nu de besmettingen weer toenemen en het reproductiegetal stijgt is er alle aanleiding om alert te worden en te blijven. De commissie Exit lockdown heeft opnieuw geadviseerd en dat advies is digitaal voorgelegd aan de leden van de Kleine Kerkenraad.

Deze heeft aangegeven het PKN-protocol te willen volgen en dat luidt (citaat):

  1. geen collectezakjes of mandjes gebruiken tijdens de diensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven, dit om handcontact te vermijden.
  2. ditzelfde geldt voor het doorgeven van avondmaalsbekers en -borden.
  3. elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

Met u hadden we gehoopt dat deze maatregelen zouden kunnen worden afgeschaft, maar helaas is de werkelijkheid van een andere orde en vraag ik u namens de Kleine Kerkenraad om u hieraan te houden, voor zover u dat nog niet deed.

Met vriendelijke groeten,
Tett Vaatstra, scriba PGD