Afgelopen zaterdagavond 12 november was de laatste van de 25 activiteiten in het kader van 25 jaar Oase. Elders in deze Geandewei een kort verslag van die vrouwen-verwenavond. Woensdag 13 april van dit jaar was het precies 25 geleden dat de eerste kerkdienst in de Oase werd gehouden. Gedurende ruim een half jaar, van Paaszondag 17 april tot en met zaterdag 12 november hebben we 25 activiteiten georganiseerd voor steeds een wisselende doelgroep: de (kleine) kinderen, de tieners, de middengroep en de senioren.

Activiteiten: waar gaar het om?

Het thema van 25 jaar Oase was: Opleven.

Doel van de activiteiten was om de gemeenteleden na een langdurige corona periode en een nieuwe organisatie van de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) weer samen te brengen en met elkaar de verbinding te zoeken: We moeten weer opleven! Op de Paaszondag hebben we de wens uitgesproken: “We willen weer een bruisende gemeente worden, we willen weer een kerk worden waar jong en oud graag naar toe gaan en het geloof mogen beleven op een wijze die het best bij hen past”.

We mogen terugkijken op bruisende en goed bezochte activiteiten met veel enthousiaste en positieve reacties. De uitdaging voor de komende periode is en blijft om deze saamhorigheid vast te houden en zo mogelijk nog te versterken. Daar kunnen en mogen we als gemeenteleden van de PGD allemaal ons steentje aan bijdragen. Samen staan we sterk en vele handen maken licht werk.

Bedankt

Langs deze weg willen we al die vele, vele vrijwilligers bedanken die de organisatie van die 25 activiteiten mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk ook de commissies, de werkgroepen en de colleges die hebben bijgedragen in de kosten.

Namens de organisatie van 25 jaar Oase,
Mieke van Schepen