Het duurt nog even maar op 17 september vieren we als PKN Drachten startzondag. Graag deze datum alvast noteren in uw agenda. De voorbereidingen zijn al begonnen. Het thema van dit jaar: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.