Woensdagmiddag 24 mei jl. houden wij met twintig deelnemers onze tweede Kerkentocht onder leiding van de boeiend vertellende veelweter emeritus dominee Jan Bolt, nu naar Aldtsjerk en Wyns. Onder een lekker fris zonnetje rijden we langs de natuurgebieden Muzenried, Ottema Wiersma en Bouwepet met hoog opschietend fluitenkruid en schitterend goudkleurig koolzaad en langs de prachtige Staniastate en De Klinze. Daar woonde Friese boerenadel, begraven in de bezochte kerken, vanwege de luchtjes rijke stinkerds genoemd. De Pauluskerk met recent herplaatste klokken straalt een rijke historie uit met de prachtig versierde houten preekstoel en herenbanken. In het koor stond het altaar toen we nog allemaal rooms-katholiek waren. De buitenmuur is een veelkleurige rok die twijfelt tussen de ronde romaanse en de spitse gotische stijl. Heel vroeger had de kerk kleine ramen zonder glas en kwamen de kerkgangers in de winter van een kouwe kerkmis thuis. Vervolgens langs Bartlehiem met het houten Elfstedenbruggetje naar de St.Vituskerk. Van binnen is die kerk nogal sober, hoewel men hoopt ooit nog eens de fresco’s onder de kalk vandaan te halen. In de muur zit een dicht gemaakte kleine opening -hagioscoop- waardoor men het heilige sacrament of een reliek kon zien als ziekentroost of houvast bij troebelen. Achter de kerk werd recht gesproken in de grietenij Oostergo. Het terras aan de rivier de Ee tegenover de kerk is ideaal om te evalueren en om op verhaal te komen met koffie, thee en gebak. Op de terugreis kunnen we de beroemde Elfstedentocht-tegeltjesbrug nog zien. Volgend jaar gaan we weer op Kerkentocht hebben we afgesproken. Fokke Wijngaarden 

 

 

Deelnemers