‘Één op de zes à zeven kinderen heeft jeugdhulp nodig. In de jaren ’90 van de vorige eeuw was dat nog ongeveer één op de dertig. Dat is een forse toename. Hier maak ik me zorgen over. Wat is er gebeurd in onze samenleving?’

Deze uitspraak is van Pieter van der Zwan, wethouder voor o.a. het sociaal domein en armoedebeleid. In zijn werk ziet hij de gevolgen van het individualisme. Als mens wordt hij zelf geïnspireerd door Jezus’ uitspraak: ‘Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf.’ Dit is ook zijn drijfveer om betrokken te zijn bij de oprichting van Mozaïek Drachten. Maak kennis met een betrokken en gepassioneerd mens.

Stream Daadkr8 in Drachten - Pieter van der Zwan van Sijbrand Alblas | Luister gratis online op SoundCloud