PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

In Geandewei kom je ze in de colofons tegen; websitebeheerders, gekoppeld aan verschillende organisatiedelen of deelgebieden. Anoniem, niet herkenbaar als persoon, alleen als functionaris. Nog niet zo lang geleden begon het digitale tijdperk, ook voor de kerk. Individuele kerkleden zagen de mogelijkheden van de computer voor het werk in de kerk. De snelheid van de ontwikkeling van toepassingen was enorm. Iedereen in de deelgebieden deed het op zijn eigen manier. Door de gebruiksmogelijkheden van de mobiele telefoon en het internet werden de mogelijkheden bijna grenzeloos en daarmee ook de kans op misbruik. De nieuwe bestuurlijke structuur van de PGD bood kansen voor een eenduidige aanpak en structuur. Vandaag tillen we Atze Wijga uit de anonimiteit. Hij is gestopt als de websitebeheerder van de website van de PG Drachten en van de Grote Kerk. Atze heeft aangegeven dat zijn gezondheid afneemt en dat het voor hem steeds moeilijker wordt om dit werk te blijven doen. Wat eerst therapeutisch werkte en energie opleverde vormt nu een steeds grotere belasting.

Meer dan 15 jaar is Atze als webmaster werkzaam geweest, ook voor de voormalige wijkgemeente Oost. Al die tijd is hij actief bezig geweest met het standaardiseren van procedures, het beheren en het implementeren van automatisering, het creëren van een veilige digitale omgeving voor de gebruikers, website- en databeheer. Dat is natuurlijk niet alles en het is niet alleen opgebouwd door Atze, maar samen uitgevoerd door allerlei commissies. Tegenwoordig is ICT en websitebeheer niet meer weg te denken uit organisaties. De lat ligt hoog bij beheer en beveiligen van persoonsgegevens. De leden van de werkgroep communicatie zijn bezorgd en verdrietig omdat de gezondheid van Atze afneemt. We willen hem op deze plaats van harte bedanken voor zijn denkkracht en al het werk waaraan hij binnen de Protestantse Gemeente Drachten inhoud heeft gegeven.

In onze dank nemen we ook zijn vrouw Ietje mee.

Namens de werkgroep Communicatie,
Chris de Haan

De Werkgroep Communicatie heeft voor de Protestantse Gemeente Drachten - dus voor alle gemeenteleden - een Gemeentegids PGD samengesteld. De gids geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie van de gemeente.

Getracht is de informatie overzichtelijk als contactadressen, telefoonnummers en email-adressen weer te geven.

Persoonlijke informatie kunt u hierin niet terugvinden. Dat heeft te maken met de huidige wetgeving ten aanzien van privacy.

Mocht u fouten en/of aanpassingen voor deze gids willen doorgeven, dan kan dat naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alleen als lid van de Protestantse Gemeente Drachten kunt u deze gids krijgen voor eigen gebruik.

Hoe kunt u de gids krijgen:

A. via het bovenvermelde email-adres met opgeven van uw naam, adres, email-adres en telefoonnummer. U krijgt dan de gids per email toegestuurd in pdf-format.

Zodra er de nodige mutaties zijn, krijgt u een nieuw aangepaste uitgave toegestuurd. Natuurlijk kunt u dan de vorige verwijderen.

B. Gemeenteleden die geen internet hebben kunnen de gids telefonisch aanvragen, T: (0512) 53 28 08

U hoort dan ook hoe u deze gids kunt krijgen.

Gert van Dam, secretaris

Versterking van de redactie Geandewei
Al jaren is Geandewei het kerkblad voor de Protestantse Gemeente Drachten. Een blad dat uitnodigt om gelezen te worden, actueel en informatief.
Al vele jaren maakt de redactie de aangeleverde kopij uit de deelgebieden, van predikanten en kerkelijk werkers, werkgroepen en taakgroepen van de PGDrachten, klaar voor verwerking door de drukker. En een paar dagen later ligt de nieuwe Geandewei bij u op de mat.
De redactie doet dit werk met veel genoegen, maar uiteindelijk beginnen de jaren mee te tellen en wordt het moeilijker om dit werk te blijven doen. Het team is kleiner geworden, de taken zijn herverdeeld om steeds op tijd de Geandewei uit te brengen. Nu breekt langzamerhand het moment aan om de redactie te versterken.
De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het team willen versterken, die affiniteit hebben met taal en die in het bezit zijn van een computer. Wij maken gebruik van Word voor de verwerking van de kopij.
Geandewei verschijnt 23 keer per jaar, dat is iedere 2 weken en in de vakantieperiodes iedere 3 weken. In de week dat Geandewei verschijnt is er op maandag een redactievergadering waarin de verwerkte kopij wordt besproken en daarna wordt aangeboden aan de drukker.
In deze coronatijd ontmoeten we elkaar niet fysiek natuurlijk. Alles is net even anders, maar zodra dat mogelijk is komen we weer bij elkaar
Heeft u belangstelling voor het redactiewerk voor Geandewei en wilt u het team versterken of heeft u andere vragen, neem gerust contact op met de redactiesecretaris Chris de Haan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (06) 289 724 49