PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

In de vorige Geandewei had ik doorgegeven dat de collectes voor de 40dagen campagne van Kerk in Actie tot dan toe €3.962,94 had opgebracht. Inmiddels zijn ook alle bijdragen verwerkt die via stortingen op de bankrekening van diaconie zijn binnen gekomen voor de 40dagentijd projecten. Het totaal bedrag is daarmee uitgekomen op €5.669,22.

Fantastisch! Hartelijk dank!

Op 5 juni is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp.

Op 12 juni is de eerste collecte voor het ZWO jaar project Fryslân foar Rwanda. Dit zal 1 van de laatste keren zijn dat we collecteren voor dat project.

Vanaf september zullen we de aandacht gaan verleggen naar Fryslân foar Moldavië. Daarover een volgende keer meer informatie.

“Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.”

Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Dit jaar hebben wij vanuit de diaconie besloten, net zoals de kerstactie 2021, de zomeractie Drachten-breed te organiseren. In ieder deelgebied was het de gewoonte hier op eigen manier invulling aan te geven. Dit jaar zullen ongeveer 40 adressen Drachten-breed een zomerattentie ontvangen in juni. (Een aantal) mensen die een kerstattentie ontvangen, krijgen een steuntje in de rug voor de zomer.

Een groot aantal vrijwilligers werken mee aan de organisatie en bezorging.

Wat ú kunt doen, als u aan deze actie wilt meewerken: een financiële bijdrage leveren door een geldbedrag te storten op NL40RABO0373736843 o.v.v. zomeractie t.n.v. Diaconie-ZWO Drachten. Overigens worden uw bijdragen ook aangewend voor gezinnen die, door omstandigheden, in financiële krapte leven en iets nodig hebben zoals een bijdrage voor de tuin, een droogmolen,  wasmachine of andere praktische zaken. Zo proberen we in praktische zin mensen een beetje voort te helpen deze zomer.

Ook kunt u spaarkaarten van de Poiesz inleveren in de Oase, Zuiderkerk en Grote kerk vanaf 22 mei t/m 12 juni in de daarvoor bestemde bussen bij de uitgang. Met deze spaarkaarten kunnen wij een cadeau voegen bij de zomerattentie: een supermarkt bon van de Jumbo.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de commissie Zomeractie Drachten-breed, Douwe Jansma, Piet de Jong, Feikje Offringa-Smit, Wietze Knol, Coby de Vries, Jelly Smit,
Willeke Bijma

Net als voorgaande jaren hebben we vanuit ZWO dit jaar weer aandacht besteed aan de 40dagentijd. Op eerste paasdag hebben we de 40dagentijd campagne afgesloten met de collecte voor het hoofdproject: Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon.
Uw betrokkenheid en steun waren net als voorgaande jaren wederom hartverwarmend. Vele vastenkaarten en 40dagen kalenders vonden hun weg naar gemeenteleden en de project collectes hebben hele mooie opbrengsten opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor!
- Rwanda – met zusters werken aan gezond eten          € 617,85
- Nigeria – noodhulp en werken aan vrede         € 785,30
- Indonesië – een betere toekomst voor straatkinderen   € 451,45
- Nepal – meer werkgelegenheid voor jongeren € 642,55
- Moldavië – kinderen en ouderen worden gezien           € 702,82
- Bangladesh – veilig koken en meer inkomen voor vrouwen       € 762,97
- Libanon – kansen voor jongeren in achterstandswijk    nog niet bekend
Totaal, tot nu toe          € 3.962,94

Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

 

Wij, Jan van der Leij en Ale Groen hebben het idee opgevat om met een mobiel schaftkeetje de wijken van Drachten in te gaan. Met campingtafel, stoeltje, koffie en thee mensen ontmoeten. De kerk naar buiten; present zijn.
Doel is het stimuleren van buurtcontacten voor en tussen jong en oud, het in kaart brengen van alle mogelijke hulpvragen en het geven van informatie. En dat dan op een leuke manier.
Goed om te weten, het gaat hierbij echt niet alleen om ouderen, maar juist om alle buurtbewoners. Van jong tot oud, kerkelijk of niet kerkelijk.
Als kerk willen we graag weten hoe het met mensen in onze wijken gaat en waar behoefte aan is en hen laten weten dat we er voor hen willen zijn. Natuurlijk zoeken we daarin de samenwerking met andere kerken en andere maatschappelijke organisaties in de wijken.
We gaan gebruik maken van een opvallende schaftkeet. Natuurlijk hebben we onze gebouwen, maar hebben we bedacht, op deze manier is het nog laagdrempeliger om met mensen in contact te komen. Vaak is onze drempel nog te hoog. Jezus stond in zijn liefdewerk ook midden tussen de mensen.

Het is een idee. We zoeken daarom gemeenteleden die met ons het idee willen uitwerken en de handen uit de mouwen willen steken. “Eindelijk een activiteit waar ik goed in ben: luisteren en koffiezetten” zei iemand. Doet u mee? mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Namens College van Diakenen, Taakgroep Maatschappij en Werkgroep Kerk naar Buiten.

Jan van der Leij en Ale Groen

Voor een aantal mensen is het vakantiegeld weer binnen. Er worden vakantieplannen gemaakt en we verheugen ons op de vakantie.
Zoals u misschien weet, geldt dat niet voor iedereen. De effecten van de COVID-19 crisis werken door in menig huishouden en vakantiegeld kan niet door iedereen besteed worden aan vakantie. Gaten die in het huishoudboekje zijn ontstaan, worden met het ontvangen vakantiegeld opgevuld. In veel gevallen, blijft er dan bitter weinig over om er eens op uit te gaan en bij te tanken. Een aantal mensen zijn hun werk kwijt geraakt of failliet gegaan in de COVID-19 crisis en ontvangen helemaal geen vakantiegeld. Een aantal mensen hebben al veel langer geen werk en leven van een uitkering of de bijstand.
Daarom hebben wij opnieuw besloten dit jaar het project ‘Vakantiegeld delen’ te organiseren. De komende 4 weken (22 mei, 29 mei, 5 juni en 12 juni) wordt u in de gelegenheid gesteld om mensen met een kleine portemonnee te ondersteunen. Bij de uitgang van de Oase, Zuiderkerk en Grote kerk staan collecte bussen, waarin u uw gift kunt deponeren.
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL40RABO 0373 7368 43 ten name van diaconie-ZWO te Drachten, graag vermelden met omschrijving “Vakantiegeld delen Drachten”. De medewerkers van de Diaconie zorgen ervoor dat uw gift goed besteed wordt aan mensen die het nodig hebben, zodat ook zij iets leuks in de zomerperiode kunnen doen.

Mocht u mensen kennen, die juist voor de zomervakantie een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunt u hen ook aanmelden voor een bijdrage uit de actie “vakantiegeld delen”, via onderstaande mailadressen.
Alvast hartelijk dank namens de Diaconie Drachten,
Yttje Kooistra, E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Douwe Jansma, E: 
Willeke Bijma, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.