De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Op de Dag van de Rechten van de Mens vragen de VN en de internationale en lokale mensenrechtenorganisaties aandacht voor hun werk, voor de successen en de probleemsituaties. Net als voorgaande jaren zullen we vanuit ZWO hier aandacht aan besteden door middel van de handtekeningenactie van Amnesty International bij de dienst op zondag 11 december.

Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor mensen wereldwijd die hulp nodig hebben. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee?

Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken