Janneke is een ervaren SchuldHulpMaatje en levert een waardevolle bijdrage binnen het team van SchuldHulpMaatje Drachten. Bestuurslid Irma Faber heeft Janneke gevraagd voor een interview en is benieuwd wat haar ervaringen zijn het werk en wat SchuldHulpMaatje zijn zo leuk maakt.

Janneke, hoe ben je bij SchuldHulpMaatje terecht gekomen?

Toen Janneke op zoek was naar vrijwilligerswerk stond er een oproep in de kerkbode om als SchuldHulpMaatje aan de slag te gaan. Janneke geeft aan dat deze rol haar onmiddellijk aansprak.

Wat spreekt je het meeste aan in dit werk?

Janneke geeft aan dat zij het leuk vindt om andere mensen te helpen, wanneer zij zelf niet weten hoe ze hun problemen kunnen op lossen. Veel mensen die in de schulden zitten zien door de bomen het bos niet meer. Door de stress die schuldenproblematiek met zich mee kan brengen, kan het zijn dat mensen minder in staat zijn om goede beslissingen te nemen. Daarnaast merkt zij dat het voor mensen in de bijstand niet altijd duidelijk is welke regelingen er zijn. Zij vindt het leuk om mensen daar wegwijs in te maken, zodat zij zelf het pad gaan vinden en op een goede manier met hun financiën om gaan.

Waarom heb je de keuze voor vrijwillige schuldhulpverlening gemaakt?

Janneke geeft aan niet meer de energie te hebben voor een fulltime of parttime baan. Binnen het werk als SchuldHulpMaatje kan zij zelf haar tijd indelen.

Wil je iets vertellen over je eerste ervaring als SchuldHulpMaatje?

In het begin hadden we nog maar weinig klanten. We gingen dan met zijn tweeën naar klanten toe. Janneke geeft aan dat ze dat wel prettig vond, want wat de een niet weet dat weet de ander wel weer. Het eerste gezin wat ik kreeg toegewezen had geen idee van de hoogte van hun schulden. Ze gaven aan dat ze wel wat schulden hadden bij de belastingdienst, achterstand in de zorgpremie en ze hadden wel eens online een rokje besteld welke daarna niet was betaald. Toen Janneke alles ging navragen en op ging tellen kwam zij op een totale schuld van 30.000 euro. Janneke vond het verbijsterend dat het gezin eigenlijk geen flauwe notie had van de hoogte van hun schulden.

Welke tip wil jij meegeven aan mensen die overwegen om maatje te worden?

De tip die Janneke wil meegeven is de volgende; wees niet te idealistisch en denk niet dat je iedereen kan helpen en alle problemen kan oplossen. Het komt voor dat mensen halverwege een traject niet meer reageren op telefoontjes, appjes, mails of de deur niet meer open doen. Niet iedere hulpvraag zal succesvol worden afgerond, wanneer je daar met een realistische blik naar blijft kijken dan kan dit teleurstelling voorkomen.

Hoe heb je de SchuldHulpMaatje training, die je voor de start als maatje wordt gegeven, ervaren?

Ik had het prettig gevonden wanneer er op papier een aantal casussen geschetst werden zodat je deze kon oefenen voordat je bij de mensen thuis kwam. Bestuurslid Irma Faber heeft de training op een later moment gevolgd en geeft aan dat dit inmiddels ook gebeurt. Er wordt middels rollenspellen geoefend zodat men goed is voorbereid op de praktijk.

Irma Faber