PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Woensdag 20 september kwamen we als werkgroep weer bijeen. We keken samen eerst nog even terug op de prachtige startzondag. De (zang)dienst en het vervolg werden als samenbindend ervaren.
Er wordt ons regelmatig gevraagd of er een strikte omschrijving ten grondslag ligt aan de keuze van predikanten die voorgaan in de Grote Kerk. Nee juist niet. Diversiteit vindt de kerkenraad belangrijk. In de praktijk worden veelal predikanten van buiten in geroosterd. Wij nodigen hen uit met het oog op vernieuwing, stimulerende experimenten, unieke en ruimzinnige prediking en liturgie. We willen echter niet verstrikt raken in onze eigen bubbel. Aan een predikant wordt daarom veel ruimte gegeven; we laten ons graag verrassen. Onze Taakgroep Vieren verricht daarin veel en goed werk en opereert geheel zelfstandig.
Ook de dagelijkse dingen liggen op onze vergadertafel: bijvoorbeeld de taken van de koster en de hulpkosters, de duivenpoep bij de ingang van de kerk, het onderhoud rondom de kerk, het stallen van de fietsen, het koffiedrinken. Dat laatste blijven we overigens doen na de dienst.
We werden weer bijgepraat door Ad Vermeulen over de activiteiten van de Taakgroep Cultuur. Lies Mulder is druk met de “Week van de eenzaamheid” en de op zondagmiddag 15 oktober startende “Open Sociëteit” in de Grote Kerk.

Jan van der Leij,
voorzitter
06 866 918 97

Jaarverslag 2022 van werkgroep Grote Kerk

Het jaarverslag van de Werkgroep Grote Kerk met de verslagen van de taakgroepen staat online onder Grote Kerk - Documenten - Algemeen (pgdrachten.nl)

Als Taakgroep Vieren en als Werkgroep Grote Kerk willen we de aanvangstijd van de ‘11-uurdiensten’ in het laatste kwartaal vervroegen naar 10:30 uur.

De enquête die we hielden leverde géén duidelijke voorkeur op, maar ook van gemeenteleden buiten de vaste bezoekers van de Grote Kerk kwam de vraag om iets eerder te beginnen. De Werkgroep heeft het verzoek om het experiment te mogen uitvoeren bij de Kerkenraad ingediend en er werd positief op gereageerd. Het definitieve besluit leest u in de weekberichten en de volgende Geandewei.

Concreet betekent het dus dat de Vieringen in de Grote Kerk in het vierde kwartaal, van 2 oktober tot en met 25 december om 10:30 uur beginnen. Koffie en thee is er vanaf 10:00.

Het nieuwe seizoen begint op 1 oktober a.s. en per die datum zijn nieuwe gastvrouwen en gastheren van harte welkom. Onze bezoekers komen elke week op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Twee keer per maand genieten zij van een heerlijke warme maaltijd, door een aparte groep kookvrijwilligers gemaakt.
Het bestaande aantal gastvrouwen/-heren verdient uitbreiding. Daarom zijn we per 1 oktober a.s. op zoek naar nieuwe gastvrouwen en/of -heren. Zij ontvangen in tweetal de bezoekers bij toerbeurt, schenken koffie, maar vooral aandacht. De sfeer is ontspannen. De bezoekers zijn dankbaar.
Eigenlijk is het belangrijkste, dat u als een gastvrouw of gastheer goed kan luisteren en bijdraagt aan de goede sfeer. Is dit iets voor u? Heeft u hierover vragen? Aarzel niet en neem gerust even contact met ons op.
Inloophuis ’t Centrum is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk, Zuidkade 19 te Drachten.
Lies Kruiper
René Klaassen

Inspiratie en bezinning van de PGDrachten

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?
Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen. Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.
In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:
1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”? Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen