PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Inspiratie en bezinning van de PGDrachten

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?
Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen. Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.
In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:
1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”? Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen

Jaarverslag 2021 van werkgroep Grote Kerk

Het jaarverslag van de Werkgroep Grote Kerk met de verslagen van de taakgroepen staat online onder https://grotekerk.pgdrachten.nl/index.php/downloads/documenten/category/1-algemeen 

Overleg Werkgroep Grote Kerk op 19 mei 2021
Gelukkig mogen we weer fysiek vergaderen en dat heeft toch wat meer.
Minne Visser leest met ons een bewerking van Psalm 131 met als slotzin: “Ik zal er zijn”. We spreken daarna over het belang en de rijkdom van verschillende vertalingen van het Woord.
Voor mij is het de eerste vergadering als voorzitter. Het overleg is bedoeld al afstemming tussen de taakgroepen en om hen een stimulans te geven voor verdere ontwikkeling. Coronatijd, waardoor alles stil is komen te liggen is natuurlijk niet een geweldig startmoment maar het biedt ook kansen om ons voor te bereiden op de betere tijden die komen.
Hoe kunnen we de Grote Kerk nog beter benutten. Het is mogelijk om via de RUG een stagiair in te schakelen voor onderzoek naar alternatieven voor gebruik. Komende tijd gaan we nadenken of we dat willen en wat dat zou kunnen zijn.
In de Kleine Kerkenraad is afgesproken dat zij in het najaar wil spreken over de positie van de werkgroepen Schakel en Grote Kerk binnen de Protestantse Gemeente te Drachten. Wij zijn ons daar over aan het bezinnen. Bij die bezinning liepen we onder andere tegen de term Joods-christelijk aan en het begrip kritische theologie. In onze opdracht als werkgroep staan zij als basisuitgangspunten waar wij ons op te richten hebben. Beide vragen echter om verduidelijking. Het begrip is weinig zeggend en het ontkent de eigenheid van de Joodse en de Christelijke traditie. Daarom, laten we voortaan gewoon verwijzen naar de Joodse en Christelijke traditie, die beide het leven en denken van Europa diepgaand hebben beïnvloed. Kritische theologie wordt vaak als (afbrekende) kritiek begrepen, terwijl het puur gaat om het mogen vragen stellen over de religie.
Heel voorzichtig zijn we weer begonnen met kerkdiensten met gemeenteleden.
Op dit moment is de personele bezetting van de Taakgroep Maatschappij te klein om de ambities in ons beleidsplan te kunnen verwezenlijken. Alleen het inloophuis kan starten als de lockdown eindigt. We missen de professionele ondersteuning van een diaconaal werker die zowel zelfstandig taken uitvoert als vrijwilligers aanstuurt en inspireert tot nieuwe initiatieven in en voor Drachten. Hier in willen we nauw samen met de Werkgroep Kerk naar Buiten.
De Werkgroep 200 jaar Hillebrandorgel moest voor een deel stoppen door corona, maar start weer als er ruimte is. De mogelijkheden voor initiatieven rond de erediensten in het 2e halfjaar zijn beperkt, omdat er al veel is ingevuld. Wellicht is er meer ruimte in het voorjaar 2022. Inmiddels loopt de voorbereiding van de Advent/Kerst expositie Engelenbeelden. Het filosofieproject van Hilde Hoving vindt plaats in november. De Groene Kerk komt met een fotoproject en de lezing van Trees van Montfoort. U merkt het, de activiteiten beginnen te borrelen. Iedereen staat te popelen om aan de slag te gaan.
We eindigen ons overleg met het lezen van een gebed van Huub Oosterhuis geïnspireerd op het Onze Vader. De slotregel is: ”Van U is de toekomst, kome wat komt”. Deze regel moet je even op je laten inwerken. Bij eerste lezing klinkt hij onverschillig. Het tegen deel is waar. Het barst van de zekerheid. We zijn in Gods handen en bidden vol vertrouwen om wat komen gaat.
Ik wens u een fijne zomertijd.
Jan van der Leij