PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Ad Vermeulen opende onze vergadering met een passage uit een boek van Johan Goud. Daarin beschrijft de schrijver zijn religieuze zoektocht die eindigt bij de Remonstrantse Broederschap. Ik ben wat gaan lezen over die Broederschap en kwam hun geloofsbelijdenis uit 2006 tegen. Die wil ik met u delen.

“Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.”

Bij de Grote Kerk hebben we te maken met diefstal van met name jassen en fietsen. Ook maken we ons zorgen over het interieur en de tententoonstellingsstukken. Reden om maatregelen te treffen om diefstal, braak en vandalisme te voorkomen. Sinds het wegbezuinigen van de kerkelijk werkster, zes jaar geleden, worden de activiteiten, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid via vrijwilligers voortgezet. Vooral Ad Vermeulen is een centrale spil geworden in het bloeiende culturele gebeuren. Om de activiteiten vanuit de Taakgroep Cultuur voort te zetten, is het essentieel dat er nieuwe mensen toetreden tot de Werkgroep Grote Kerk en dat we de projecten opsplitsen. Op die manier worden we minder kwetsbaar voor het wegvallen van individuen en kunnen we nieuwe initiatieven blijven oppakken. Dit is iets waar we in onze volgende vergadering verder mee aan de slag willen gaan.

Jan van der Leij
voorzitter Werkgroep Grote Kerk

Jaarverslag 2022 van werkgroep Grote Kerk

Het jaarverslag van de Werkgroep Grote Kerk met de verslagen van de taakgroepen staat online onder Grote Kerk - Documenten - Algemeen (pgdrachten.nl)

Als Taakgroep Vieren en als Werkgroep Grote Kerk willen we de aanvangstijd van de ‘11-uurdiensten’ in het laatste kwartaal vervroegen naar 10:30 uur.

De enquête die we hielden leverde géén duidelijke voorkeur op, maar ook van gemeenteleden buiten de vaste bezoekers van de Grote Kerk kwam de vraag om iets eerder te beginnen. De Werkgroep heeft het verzoek om het experiment te mogen uitvoeren bij de Kerkenraad ingediend en er werd positief op gereageerd. Het definitieve besluit leest u in de weekberichten en de volgende Geandewei.

Concreet betekent het dus dat de Vieringen in de Grote Kerk in het vierde kwartaal, van 2 oktober tot en met 25 december om 10:30 uur beginnen. Koffie en thee is er vanaf 10:00.

Het nieuwe seizoen begint op 1 oktober a.s. en per die datum zijn nieuwe gastvrouwen en gastheren van harte welkom. Onze bezoekers komen elke week op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Twee keer per maand genieten zij van een heerlijke warme maaltijd, door een aparte groep kookvrijwilligers gemaakt.
Het bestaande aantal gastvrouwen/-heren verdient uitbreiding. Daarom zijn we per 1 oktober a.s. op zoek naar nieuwe gastvrouwen en/of -heren. Zij ontvangen in tweetal de bezoekers bij toerbeurt, schenken koffie, maar vooral aandacht. De sfeer is ontspannen. De bezoekers zijn dankbaar.
Eigenlijk is het belangrijkste, dat u als een gastvrouw of gastheer goed kan luisteren en bijdraagt aan de goede sfeer. Is dit iets voor u? Heeft u hierover vragen? Aarzel niet en neem gerust even contact met ons op.
Inloophuis ’t Centrum is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk, Zuidkade 19 te Drachten.
Lies Kruiper
René Klaassen

Inspiratie en bezinning van de PGDrachten

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?
Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen. Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.
In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:
1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”? Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen