Als Taakgroep Vieren en als Werkgroep Grote Kerk willen we de aanvangstijd van de ‘11-uurdiensten’ in het laatste kwartaal vervroegen naar 10:30 uur.

De enquête die we hielden leverde géén duidelijke voorkeur op, maar ook van gemeenteleden buiten de vaste bezoekers van de Grote Kerk kwam de vraag om iets eerder te beginnen. De Werkgroep heeft het verzoek om het experiment te mogen uitvoeren bij de Kerkenraad ingediend en er werd positief op gereageerd. Het definitieve besluit leest u in de weekberichten en de volgende Geandewei.

Concreet betekent het dus dat de Vieringen in de Grote Kerk in het vierde kwartaal, van 2 oktober tot en met 25 december om 10:30 uur beginnen. Koffie en thee is er vanaf 10:00.