Woensdag 20 september kwamen we als werkgroep weer bijeen. We keken samen eerst nog even terug op de prachtige startzondag. De (zang)dienst en het vervolg werden als samenbindend ervaren.
Er wordt ons regelmatig gevraagd of er een strikte omschrijving ten grondslag ligt aan de keuze van predikanten die voorgaan in de Grote Kerk. Nee juist niet. Diversiteit vindt de kerkenraad belangrijk. In de praktijk worden veelal predikanten van buiten in geroosterd. Wij nodigen hen uit met het oog op vernieuwing, stimulerende experimenten, unieke en ruimzinnige prediking en liturgie. We willen echter niet verstrikt raken in onze eigen bubbel. Aan een predikant wordt daarom veel ruimte gegeven; we laten ons graag verrassen. Onze Taakgroep Vieren verricht daarin veel en goed werk en opereert geheel zelfstandig.
Ook de dagelijkse dingen liggen op onze vergadertafel: bijvoorbeeld de taken van de koster en de hulpkosters, de duivenpoep bij de ingang van de kerk, het onderhoud rondom de kerk, het stallen van de fietsen, het koffiedrinken. Dat laatste blijven we overigens doen na de dienst.
We werden weer bijgepraat door Ad Vermeulen over de activiteiten van de Taakgroep Cultuur. Lies Mulder is druk met de “Week van de eenzaamheid” en de op zondagmiddag 15 oktober startende “Open Sociëteit” in de Grote Kerk.

Jan van der Leij,
voorzitter
06 866 918 97