Ad Vermeulen opende onze vergadering met een passage uit een boek van Johan Goud. Daarin beschrijft de schrijver zijn religieuze zoektocht die eindigt bij de Remonstrantse Broederschap. Ik ben wat gaan lezen over die Broederschap en kwam hun geloofsbelijdenis uit 2006 tegen. Die wil ik met u delen.

“Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.”

Bij de Grote Kerk hebben we te maken met diefstal van met name jassen en fietsen. Ook maken we ons zorgen over het interieur en de tententoonstellingsstukken. Reden om maatregelen te treffen om diefstal, braak en vandalisme te voorkomen. Sinds het wegbezuinigen van de kerkelijk werkster, zes jaar geleden, worden de activiteiten, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid via vrijwilligers voortgezet. Vooral Ad Vermeulen is een centrale spil geworden in het bloeiende culturele gebeuren. Om de activiteiten vanuit de Taakgroep Cultuur voort te zetten, is het essentieel dat er nieuwe mensen toetreden tot de Werkgroep Grote Kerk en dat we de projecten opsplitsen. Op die manier worden we minder kwetsbaar voor het wegvallen van individuen en kunnen we nieuwe initiatieven blijven oppakken. Dit is iets waar we in onze volgende vergadering verder mee aan de slag willen gaan.

Jan van der Leij
voorzitter Werkgroep Grote Kerk