PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Helaas gaat het Mattheüs-project op 2 mei niet van start. Er is bijna geen belangstelling voor.

Op aandringen doe ik in september een nieuwe poging.

Want het blijft voor mij boeiend om samen te ontdekken welke verbanden we kunnen ontdekken tussen het Mattheüs-evangelie en Joodse bronnen over de eerste eeuw. Een bewustwording van de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament.

Shalom
Jan van der Leij

Activiteiten Inspiratie en Bezinning 08-2022

Inspiratie en bezinning van de PGDrachten

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?

Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen.

Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.

In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:

  1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
  2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
  3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”?

Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen

Werken aan Inspiratie en Bezinning

In ‘Nieuws van de Werkgroepen’ vindt u onder werkgroep ‘Inspiratie en Bezinning’ een artikel over Wie is bereid om de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” mede van de grond te tillen?

Bezinning op het thema “vluchten voor oorlog”

Wie is bereid om de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” mede van de grond te tillen?

Sinds de oproep voor “projectleiders” in Geandewei 7 zijn een drietal bemoedigende contacten gegroeid. Dit geeft een vermoeden van hoop dat de werkgroep van een eenmanszaak annex brievenbusfirma mag uitgroeien tot een Werkgroep zoals deze door de PGD bedoeld is. We zullen echter nog verdere stappen moeten zetten.

Het inzicht groeit dat we nog een weg te gaan hebben naar Eén PGD. Dit betekent dat veel van de verbanden binnen de PGD geconcentreerd zijn rond de overgebleven kerkgebouwen. Om een PGD -brede werkgroep op te zetten zullen we daarom in eerste instantie moeten zoeken naar werkgroep leden die hun netwerk in de groeperingen rond deze kerkgebouwen hebben. Rond Grote Kerk en Oase lijkt dit op zijn plaats te komen. We zijn daarom op zoek naar mensen die Inspiratie en Bezinning een warm hart toedragen en die een netwerk hebben binnen de Zuiderkerk en De Schakel.

Daarnaast zijn we op zoek naar een ambtsdrager die de Werkgroep in de Kleine Kerkenraad wil vertegenwoordigen en ten slotte zullen we een beroep moeten doen op één van de voorgangers.

Kijkend naar de rubriek Inspiratie en Bezinning in Geandewei zien we dat deze een steeds groter aandeel in Geandewei beslaat. Anders gezegd: Het bruist van initiatieven die van onderop binnen de PGD opborrelen en die we nooit mogen harnassen in bureaucratische structuren. Voor de Werkgroep Inspiratie en Bezinning zijn we daarom op zoek naar mensen met een instelling om initiatieven, die opborrelen, verder aan te moedigen en die willen zoeken naar opties om invulling te geven aan nog niet ontwikkelde aandachtsgebieden, zoals bij voorbeeld “toerusting van ambtsdragers”.

Wie Inspiratie en Bezinning een warm hart toedraagt wordt daarom uitgenodigd om contact op te nemen met ondergetekende via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T:WhatsApp: (06) 136 215 99, zodat u van verdere informatie kan worden voorzien.

Namens de Werkgroep Inspiratie en Bezinning,
Ad Vermeulen

Projectbegeleiders gezocht voor activiteiten binnen “Inspiratie en Bezinning”
Naar aanleiding van de regelmatig aan het begin van deze rubriek herhaalde oproep: “Wat verwachten we van Inspiratie en Bezinning?”, komen regelmatig waardevolle suggesties voor inspirerende activiteiten binnen. Het betreft dan vaak aanbiedingen van verhalenvertellers, inleiders voor lezingen of suggesties voor leesgroepen rondom een specifiek boek.
Om deze suggesties in activiteiten om te zetten is menskracht nodig. Daarom langs deze weg een oproep om deel te nemen in een team van projectbegeleiders die af en toe de trekkende rol vervullen bij het tot stand brengen van activiteiten voor Inspiratie en Bezinning binnen de PGD.
Het woord “project” klinkt wat zwaarwichtig, maar kenmerkend voor een project is dat het, behalve een begin, ook een eind heeft. Het gaat dus om eindige activiteiten waarbij het onderwerp uiteraard moet aansluiten bij de persoonlijke interesses.

Een concrete invulling van de vraag:
We hebben een aanbod van een verhalenverteller om een verhaal te vertellen en aansluitend een gesprek te voeren dat is gerelateerd aan de dodenherdenking zoals die op 4 mei plaatsvindt.
Wie is/wie zijn bereid om, met ondersteuning vanuit de ervaring die reeds binnen de PGD aanwezig is, de publiciteit te verzorgen en tijdens de bijeenkomst de gastheer/gastvrouw/gastX -rol rond eind april te vervullen?

Het zou mooi zijn als we met elkaar een team van 5 à 8 personen konden opzetten want er liggen waardevolle onderwerpen, er zijn interessante aanbieders en er is een bescheiden budget voor activiteiten gereserveerd. Denkbare volgende “projecten” hebben betrekking op rouwverwerking en een leesgroep rond een bepaald thema.
Neem voor verdere informatie of deelname contact op met Ad Vermeulen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ad Vermeulen

Inspiratie en bezinning van de PGDrachten

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?
Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen. Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.
In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:
1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”? Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen