PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Vanaf 14 maart 2023 kunnen we een start maken met het vervolg op de eerdere filosofiecursus die door drs. Hilde Hoving wordt gegeven. De volgende data en onderwerpen staan deze keer op het programma:

 • 14 maart 2023 : Terugblik plus Kant

 • 21 maart 2023 : Sartre en De Beauvoir

 • 28 maart 2023 : Levinas

 • 11 april 2023 : Hannah Arendt

 • 18 april 2023 : Als afsluiting een thematische avond over vriendschap, waarbij de belangrijkste filosofen nog even de revue passeren.

Overige gegevens:

 • Tijd : 19:30 – 21:15 uur

 • Locatie : Koffieruimte van de Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten

 • Kosten deelname : € 52,50

Het maximale aantal deelnemers bedraagt 20 personen. De vorige keer was de filosofiecursus binnen korte tijd overtekend. Reserveer daarom tijdig door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een plaats in de cursus wordt gereserveerd in volgorde van aanmelding en helaas geldt: vol=vol. Als u belangstelling heeft, stuur dan snel een mail.

Namens de Werkgroep Inspiratie en Bezinning,
Ad Vermeulen
T: (06) 136 215 99

De Werkgroep Inspiratie en Bezinning scoort redelijk hoog in haar poging om het langste mailadres van de PGD te bemachtigen.
Het resultaat mag er zijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Via dit mailadres komt uw mail bij onze secretaris Anno Veenstra binnen. We hopen dat er via dit mailadres veel nieuwe activiteiten een weg zullen gaan vinden.

Graag een mailtje bij het opstarten van een nieuwe activiteit

Wij constateren via Geandewei dat er een bruisend palet van initiatieven binnen de PGD van de grond komt. We hopen dat dit zo zal blijven en dat u bij een nieuw initiatief ook een mailtje naar ons nieuwe mailadres wil sturen zodat we, indien gewenst, verder kunnen ondersteunen.

Toerusting ambtsdragers en contactpersonen

Een blinde vlek in het activiteiten palet is de toerusting van ons menselijk kapitaal: ambtsdragers, contactpersonen en vrijwilligers die belangrijke taken vervullen. Graag vernemen we via ons nieuwe E-mail adres welke behoeften er rond toerusting bestaan. Laat het ons weten!
Inmiddels hebben we een signaal gekregen dat er rond het thema “Euthanasie” een behoefte ligt. Hiermee zijn wij momenteel bezig. Ook hier zijn suggesties en vragen welkom!

Bemensing van de Werkgroep

Concreet zijn we nog op zoek naar een definitieve voorzitter en leden met een netwerk binnen de deelgebieden “Zuid”, “Oost” en “West”. Suggesties welkom op ons compacte E-mailadres!

Namens de Werkgroep Inspiratie en Bezinning,
Ad Vermeulen

Samen verdiepen in de joodse achtergrond van het Mattheüs-evangelie

In deze bijeenkomst stond hoofdstuk drie van Mattheüs centraal: de boodschap van Johannes de Doper (in de woestijn!) en de doop van Jezus.

Aflevering 5: Mattheüs 3:1-12

Mattheüs citeert in Mattheüs 3 Jesaja 40:3: “een roepende in de woestijn….” . Rabbijn Yitzhak Ajzner wijst ons op het feit dat het citaat niet geheel overeenkomt met de in het Hebreeuwse geschreven tekst. Deze wijze van niet letterlijk citeren kwam wel vaker voor, ook in de Joodse literatuur. En was kennelijk geen probleem. Op deze wijze, zo betoogt rabbijn Ajzer, wil Mattheüs duidelijk maken dat het optreden van Johannes de Doper geen toevallige gebeurtenis is. Het optreden van Johannes de Doper geldt niet alleen als een hartstochtelijke oproep aan het volk zich te bekeren. Het wordt door Mattheüs ook geïnterpreteerd als een eerste stap in de uitvoering van Gods plan om de wereld te verlossen.

Prof. Dr. Mart-Jan Paul trekt de conclusie dat de doop enige overeenkomsten met bestaande praktijken heeft, maar toch grotendeels uniek is. Het is een onderdompeling in water als belijdenis van bekering, maar ook met het oog op de concrete uitwerking in het leven. Het is immers van belang vruchten voort te brengen, in overeenstemming met de bekering (Matt. 3:8).

De laatste van de vijf vragen die wij bespraken betrof de betekenis van de christelijke doop, zoals die bij ons bediend wordt. Hoe is de relatie met de doop van Jezus met de Heilige Geest.

Aflevering 6: Mattheüs 3: 13-17

David Nekrutman MA zoomt voor al in op de joodse rituele onderdompeling in een Mikveh (een door mensen gemaakt ritueel bad of natuurlijk water bassin). Hij ziet in wat Johannes de Doper en Jezus deden een daad van mikveh was en geen doop als sacrament. De onderdompeling van Jezus heeft alles te maken met tzedakah (gerechtigheid en liefdadigheid); zie Matt. 3:15 (Naardense Bijbel): “Maar ten antwoord zegt Jezus tot hem: laat het onmiddellijk toe; zó immers past het ons alle gerechtigheid te vervullen! Dán laat hij hem toe.” De uiterlijke handeling van het zich onderdompelen in een mikveh, stelt Nekrutman, doet je realiseren dat ons bestaan de grootste daad van Gods liefde is. Het herinnert ons er aan dat we ons leven moeten wijden aan het uitvoeren van Gods tzedekah in de wereld.

Drs. Albert Groothedde laat zien dat het er alle schijn van heeft dat Mattheüs dit gedeelte van het evangelie gestructureerd (spiegeld) heeft naar analogie van het verhaal van Israël uit Egypte, door de Rode Zee en de woestijn naar de berg Sinaï. Mattheüs verbindt Jezus aan Israël. Groothedde zet zichten stelligste af tegen de vervangingstheologie die zegt “wij zijn het nieuwe Israël”. Maar ook tegen de vervullingstheologie, want wat blijft daarin over van de Bijbelse beloften met betrekking tot Israël. Hij spreekt liever van een identificatietheologie: Jezus identificeert zich met Israël, met de roeping van het joodse volk in het doen van tzedekah, solidair met de wereld. Het neerdalen van de Heilige Geest en de stem uit de hemel onderstrepen deze identificatie.

U kunt zich voorstellen dat wij hiermee genoeg stof hadden om met elkaar te bespreken.

Shalom
Jan van der Leij

In de Zuiderkerk komen maandelijks enkele gesprekskringen samen onder leiding van ds. Peter Smilde en mw. Janneke Lap. Iedereen is welkom. Je hoeft dus geen lid te zijn van de PGD. In alle groepen is er tijd voor ontmoeting (hoe gaat het?), actualiteit (wat speelt er in leven en samenleving?), en verdieping. Bij dat laatste gebruiken we het GGG-boekje “Leef je geloof!” dat gebaseerd is op de brief van Jakobus. Dit zijn de drie groepen:

 1. Open Kring. Deze groep is in die zin open, dat vaste deelname niet vereist is. Op dit moment is er een behoorlijke groep van 17 belangstellenden, die regelmatig komen. Ondanks dat alle leeftijden welkom zijn, bestaat de groep voornamelijk uit 60-plussers.
 2. Zuiderkring Een. Deze groep bestaat al enkele jaren, bestaat uit tien deelnemers en bestaat uit dertigers, veertigers en vijftigers en breidt zich nu uit met nieuwe aanwas.
 3. Zuiderkring Twee. Deze groep bestaat uit vijf deelnemers in de leeftijdsgroep 20-30. Een aantal hebben samen belijdenis gedaan en wilden graag verder praten over leven en geloof.

Je bent van harte welkom. Mooie manier om elkaar te leren kennen en je geloof te verdiepen. Een keer proefdraaien is ook prima.

Voor informatie en opgave, neem contact op met Janneke Lap-de Bruin, T: (0512) 35 80 42 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Janneke Lap-de Bruin

Vanaf 6 september zijn wij weer gestart met de stiltegroep in de Zuiderkerk.

Wij komen eens per 14 dagen samen op dinsdagmorgen in de kerkzaal van de Zuiderkerk. Vanaf 9.15 uur bent u welkom. Er is dan muziek tot 9.30 uur, waarna wij beginnen met een lichtje aan te steken ( voor wie dat wil) voor iets of iemand die je speciaal onder Gods aandacht wilt brengen. Dan volgt er een ontspanningsmoment, waarna er 2 keer een Bijbeltekst wordt gelezen. Dan zijn we 10-15 minuten stil om die tekst in ons om te laten gaan en wordt er afgesloten met een gedicht of gebed en passende muziek. Daarna wordt er met wie dat wil -zonder oordeel en discussie - gedeeld wat de tekst in ons heeft opgeroepen.

U bent van harte uitgenodigd eens mee te doen!

 • Data : 29 november en 13 december
 • Tijd : dinsdagmorgen van 9.30-10 uur
 • Plaats : kerkzaal van de Zuiderkerk
 • Inlichtingen bij Marianne Romijn, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 52 03 81

Met vriendelijke groet,
Marianne Romijn