PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Voorbede is fundamenteel voor de opbouw van de gemeente. Wij geloven in de kracht en de noodzaak van gebed en bidden voor de kerk dichtbij, ver weg en voor de wereld. Ook bidden we speciaal voor onze zieken, aangereikt door de predikanten en genoemd in Geandewei.

We komen op de donderdagen, dat Geandewei uitkomt in de Oase bij elkaar om gezamenlijk te bidden.

Wilt u zelf ook een persoonlijk gebedspunt aangeven, dat kan. U kunt dit per mail doen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het team van de gebedsgroep,
Margot Boomsma

Vanaf 6 september starten wij weer met de stiltegroep in de Zuiderkerk.

Wij komen eens per 14 dagen samen op dinsdagmorgen in de kerkzaal van de Zuiderkerk. Vanaf 9.15 uur bent u welkom. Er is dan muziek tot 9.30 uur, waarna wij beginnen met een lichtje aan te steken ( voor wie dat wil) voor iets of iemand die je speciaal onder Gods aandacht wilt brengen. Dan volgt er een ontspanningsmoment, waarna er 2 keer een Bijbeltekst wordt gelezen. Dan zijn we 10-15 minuten stil om die tekst in ons om te laten gaan en wordt er afgesloten met een gedicht of gebed en passende muziek. Daarna wordt er met wie dat wil -zonder oordeel en discussie- gedeeld wat de tekst in ons heeft opgeroepen.

U bent van harte uitgenodigd eens mee te doen!

  • Data : 18 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december
  • Tijd : dinsdagmorgen van 9.30-10 uur
  • Plaats : kerkzaal van de Zuiderkerk
  • Inlichtingen bij Marianne Romijn, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 52 03 81

Met vriendelijke groet,
Marianne Romijn

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?

Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen. Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven. In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:

  1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
  2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
  3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”?

Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen

Terug op de thuisbasis!

Earnewâldster Rûnte/Rotonde keert in het komende seizoen terug op de thuisbasis in Earnewâld. Vorig seizoen maakte de verbouwing van de Eben Haëzer tsjerke in Earnewâld plus de beperkingen vanwege Corona het nodig om tijdelijk een ander onderdak te zoeken. In Garyp hebben we toen een prima plek gehad, en tegelijk is het goed om weer terug te kunnen keren in het vertrouwde kerkgebouw, met nu een prachtig zaal achter de kerk, de Doarpskeamer. In september start de Rûnte met een mooi nieuw programma, waarvan de titel is Mei wurden tekoartsjitte. En dochs … / Woorden schieten tekort. En toch…

Toelichting thema

Waar mensen nadenken over leven en zingeven, daar kan het verlangen ontstaan en groeien naar datgene wat uitgaat boven ‘platland’ (een term van Nico ter Linden). Iedere tijd kent zijn eigen godsbeelden, ieder mens kent ze ook. Deze beelden bevinden zich tussen Leegte en Almachtige, ze bewegen zich van Niets via Gemis en Iets naar Alles.

En ze zijn in beweging, ze zijn beslist niet in steen gebeiteld.

Waar voldoen de godsbeelden nog waar gelovigen mee opgroeiden of die ze later ontdekten en ontwikkelden? Wat wordt ons in de door ons beleefde tijd aangereikt? En hebben we dus wellicht nieuwe of andere woorden of zelfs andere taal nodig om ons (tasten naar) geloof uit te drukken?

Eerste Lezing

Op dinsdagavond 6 september is de start met als spreker Dr. Martien Brinkman. Hij is emeritus-hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De titel van zijn lezing is: God of godsbeeld? Uit zijn toelichting het volgende: De christelijke traditie kent vele grote woorden, zoals Vader, Zoon, Geest, schepping, schuld, kruis, liefde. Zijn ze té groot? Centraal tussen al die grote woorden staat het woord ‘God’. Is dat woord tegen de tand des tijds bestand? Of verandert dat mee? Als een mens niet anders kan dan zich een beeld van God te vormen, dan verandert met dat godsbeeld God zelf toch ook? Het blijft zinvol om over die godsbeelden na te denken.

Aanvang: 19.30 uur.

Jaarprogramma kort

06 september 2022
Dr. M. (Martien) E Brinkman - God of godsbeeld?
04 oktober 2022
Dr. I. (Iemke) P. Epema - Volheid
15 november 2022
Dr. T. (Taede) A. Smedes - Tot God bidden om ons van God te verlossen
17 januari 2023
Dr. A. (Bert) Altena - Geheimtaal of taal van het geheim?
07 februari 2023
Prof. Dr. H.S. (Rick) - Benjamins Een begrip van God na God
07 maart 2023
Ds. J.J. (Jan-Jaap) Stegeman MA - Lukaspassie – het lijdensevangelie voor postmoderne gelovigen.
  • Voor meer informatie E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 37 17 44
  • Toegang: € 35,00 voor alle lezingen; € 8.00 voor een losse lezing.

Voorbede is fundamenteel voor de opbouw van de gemeente. Wij geloven in de kracht en de noodzaak van gebed en bidden voor de kerk dichtbij, ver weg en voor de wereld. Ook bidden we speciaal voor onze zieken, aangereikt door de predikanten en genoemd in Geandewei. We komen op de donderdagen, dat Geandewei uitkomt in de Oase bij elkaar om gezamenlijk te bidden. Wilt u zelf ook een persoonlijk gebedspunt aangeven, dat kan. U kunt dit per mail doen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het team van de gebedsgroep,
Margot Boomsma