PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Bijbeluitleg door een joodse en een christelijke theoloog.

Laat u verrassen en verrijken.

Hoe leest een orthodoxe Jood het Mattheüs-evangelie? Wat valt hem op? Wat is voor hem vervreemdend? Wat roept juist herkenning op? Welke verbanden ontdekt hij tussen het Mattheüs-evangelie en Joodse bronnen over de eerste eeuw? Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Volg dan met ons het Mattheüs-project! Een opmerkelijk project.

Waarom het Mattheüs-project

De auteurs van het Nieuwe Testament waren Joden, opgegroeid in de Joodse traditie en hun leef- en denkwereld werd door die Joodse achtergrond gestempeld. Hetzelfde geldt voor de Heere Jezus. Ook Zijn woorden hebben in het Israël van die dagen hun ijkpunt. Veel christenen zijn zich hier vaak nauwelijks van bewust. Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) is ruim een half jaar geleden gestart met het Mattheüs-project. Het Mattheüs-project wil christenen meer bewust maken van de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament.

Waarom is het zo belangrijk om hier oog voor te hebben? “Wij geloven dat het Nieuwe Testament het Woord van God is”, vertelt Albert Groothedde, Israëlwerker voor het CIS en coördinator van het project. “en juist daarom willen we dat we Zijn woorden zo zuiver mogelijk begrijpen. En als we dat willen, denk ik dat we ook de moeite moeten doen om ons te verdiepen in de tijd en de cultuur waarin het Nieuwe Testament is ontstaan. Als we dat niet doen, denk ik dat het Woord van God aan scherpte en aan duidelijkheid verliest.”

Inhoud Mattheus-project

Twee keer per maand laten Vijf Joodse en vijf Christelijke theologen hun licht schijnen over een volgend tekstgedeelte uit het Mattheüs-evangelie. In de commentaren beschrijft de Joodse auteur vooral de Joodse achtergronden van het Mattheüs-evangelie. De christelijke auteur geeft zijn visie en gaat ook na in hoeverre de Joodse achtergrond in de christelijke uitlegtraditie is gehonoreerd. Elk tekstgedeelte met uitleg wordt afgesloten met vragen.

Samen lezen

Samen lezen-leren-luisteren is ontmoeting met de Eeuwige. Samen lezen en leren mét elkaar en luisteren náár elkaar verbreed, verdiept en verbindt. Daarom willen wij in Drachten het project-Mattheüs in groepsverband gaan volgen. Om de twee week komen we op maandagmiddag bij elkaar en behandelen dan twee tekstgedeelten per keer. De Bijbeltekst en de geschreven commentaren hebben we dan thuis al gelezen en aan de hand van de vragen gaan we op de bijeenkomst het gesprek aan.

Waar, wanneer en kosten

We komen bij elkaar in het bijgebouw van de Grote Kerk. De start is op maandag 3 oktober om 14.00 uur en daarna alle even weken dus. Aan het volgen van het project zijn geen kosten verbonden.

Graag bij voorkeur per mail opgeven vóór woensdag 28 september bij Jan van der Leij; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (06) 866 918 97

Elke zaterdag zijn werken van kunstgroep KunstINNark te bekijken in de zalen van de kerk.

Vanaf 6 september starten wij weer met de stiltegroep in de Zuiderkerk.

Wij komen eens per 14 dagen samen op dinsdagmorgen in de kerkzaal van de Zuiderkerk. Vanaf 9.15 uur bent u welkom. Er is dan muziek tot 9.30 uur, waarna wij beginnen met een lichtje aan te steken ( voor wie dat wil) voor iets of iemand die je speciaal onder Gods aandacht wilt brengen. Dan volgt er een ontspanningsmoment, waarna er 2 keer een Bijbeltekst wordt gelezen. Dan zijn we 10-15 minuten stil om die tekst in ons om te laten gaan en wordt er afgesloten met een gedicht of gebed en passende muziek. Daarna wordt er met wie dat wil -zonder oordeel en discussie - gedeeld wat de tekst in ons heeft opgeroepen. U bent van harte uitgenodigd eens mee te doen!

Data :
6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december
Tijd :
dinsdagmorgen van 9.30-10 uur
Plaats :
kerkzaal van de Zuiderkerk

Inlichtingen bij Marianne Romijn, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 52 03 81

Met vriendelijke groet,
Marianne Romijn

Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen.

Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven. In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:

  1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
  2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
  3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”?

Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de Werkgroep Grote Kerk,
Ad Vermeulen

Vanaf 6 september starten wij weer met de stiltegroep in de Zuiderkerk.

Wij komen eens per 14 dagen samen op dinsdagmorgen in de kerkzaal van de Zuiderkerk. Vanaf 9.15 uur bent u welkom. Er is dan muziek tot 9.30 uur, waarna wij beginnen met een lichtje aan te steken ( voor wie dat wil) voor iets of iemand die je speciaal onder Gods aandacht wilt brengen. Dan volgt er een ontspanningsmoment, waarna er 2 keer een Bijbeltekst wordt gelezen. Dan zijn we 10-15 minuten stil om die tekst in ons om te laten gaan en wordt er afgesloten met een gedicht of gebed en passende muziek. Daarna wordt er met wie dat wil -zonder oordeel en discussie - gedeeld wat de tekst in ons heeft opgeroepen. U bent van harte uitgenodigd eens mee te doen!

Data : 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december Tijd : dinsdagmorgen van 9.30-10 uur Plaats : kerkzaal van de Zuiderkerk

Inlichtingen bij Marianne Romijn, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 52 03 81

Met vriendelijke groet,
Marianne Romijn