PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Een nieuw leerhuisaanbod

Opnieuw een inspirerend aanbod aan lezingen en cursussen. Maar daarover meer onderstaand…

In 1963 begon Jan Roest, geïnspireerd door het denken van ds. Kleijs Kroon, een leerhuis met een kleine groep belangstellenden. Dit initiatief is uitgegroeid tot een oecumenisch leerhuis, de Olterterperkring (OTK). Ruim vijftig jaar komen geïnteresseerden vanuit het noorden van Nederland naar de Buorskip in Beetsterzwaag. Zij maken een keuze uit het brede aanbod op het gebied van (Bijbelse) theologie, cultuur en filosofie, joodse literatuur en religieuze kunst. De deskundige inleiders staan garant voor kwaliteit. Hoewel diepgang kenmerkend is voor het lernen (leren), staat toegankelijkheid van het gebodene voorop. Alles geïnspireerd door de ontmoeting met joods religieus en filosofisch denken. Gezien de trouwe opkomst van velen kan gesteld worden dat het leerhuis OTK in een behoefte voorziet.

In het vorig seizoen (2021/2022) moest een deel van de cursussen A (Bijbels theologisch denken onder de titel ‘Hoeken en gaten van vrijheid’) door corona geannuleerd worden. Die lezingen worden nu opnieuw aangeboden. De filosoof des vaderlands prof. dr. Paul van Tongeren gaat met ons nadenken over tolerantie als deugd. Prof. dr. Bart Wallet, deskundige op het gebied van het jodendom, spreekt over het elfde gebod om niet onverschillig te zijn.

Ook cursus B (filosofisch en theologisch denken onder de titel ‘Filosofen aan het woord’’) moest deels vervallen en wordt nu ingehaald. Drs. Alex van Heusden (oecumenisch leerhuis De Nieuwe Liefde Amsterdam) spreekt over de droom van de Bergrede en Plato. Drs. Jan Prij, filosoof en lekenprediker, confronteert Jezus met Schopenhauer.

Het vervolg van cursus A en B zoekt naar de menselijke maat. Dr. Hans Schravesande (kenner van het jodendom) bespreekt het denken van Heschel en Buber. Dr. Gerben Stavenga, wetenschapsfilosoof, bepreekt de ethische aspecten van kunstmatige intelligentie. Dr. Erica Meijers (diaconaal theoloog PTHU) bekijkt met ons de ecologische vragen vanuit het perspectief van de maaltijd.

In cursus C bespreekt dr. Hans Schravesande een viertal boeken uit de joodse literatuur (Arnold Zweig, Edith Eva Eger, Marga Minco, Arnon Grunberg). Dr. Tjerk de Reus ( literatuurcriticus) bespreekt aan de hand van romans van Anja Sicking, Maxim Februari en J. Bernlef de verhouding tussen literatuur en theologie.

Tenslotte is er aandacht voor beeldende kunst. Dr. Jan Henk Hamoen (theoloog) toont ons beelden van hemel en hel in de beeldende kunst. Hij benadert het thema vanuit de wereld van Egypte, het jodendom en de islam. Hoe beïnvloedt dat het hedendaagse (christelijk) denken over leven na de dood?

Al met al een breed aanbod. Er kan ingeschreven worden op een bepaalde cursus of eventueel op een losse bijeenkomst. Wie inschrijft op een cursus kan de openingsvoorstelling van Trio De Wilde Eend op 25 september (15.30 uur) gratis bijwonen. Een los kaartje kost 12,50.

Alle informatie over data en kosten van de diverse cursussen kunnen worden gevonden op de website www.olterterperkring.nl. Daar wordt ook nadere informatie verstrekt over de diverse onderdelen. Verslagen van gehouden avonden zijn beschikbaar in het digitale archief.

Henk Pol (lid programmacommissie Olterterperkring)

Voorbede is fundamenteel voor de opbouw van de gemeente. Wij geloven in de kracht en de noodzaak van gebed en bidden voor de kerk dichtbij, ver weg en voor de wereld. Ook bidden we speciaal voor onze zieken, aangereikt door de predikanten en genoemd in Geandewei. We komen op de donderdagen, dat Geandewei uitkomt in de Oase bij elkaar om gezamenlijk te bidden.

Wilt u zelf ook een persoonlijk gebedspunt aangeven, dat kan. U kunt dit per mail doen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het team van de gebedsgroep,
Margot Boomsma

Dit jaar doet – naast de Grote Kerk en de Doopsgezinde Kerk in Drachten – ook de Zuiderkerk mee aan TSJERKEPAAD 2022. Op zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur is ook deze kerk open voor bezichtiging voor iedere belangstellende.

Wetenswaardigheden over de Zuiderkerk

Op 13 augustus 1925 werd het kerkgebouw ingewijd. De kerk is ontworpen door architect J. Bosma uit Drachten. Deze beeldbepalende interbellumkerk heeft een kruisvormig grondplan met uitgebouwd portaal en terzijde geplaatste toren. Het heeft drie groepen van aandachttrekkende gebrandschilderde grote ramen, geleverd door de fa v.d. Wijk en Co te Deventer. Het orgel is afkomstig uit de voormalige Kerk in Oud Beets. In 1904 gebouwd door de orgelbouwer Maarschalkerweerd uit Utrecht en in Drachten geplaatst en uitgebreid door de firma Reil uit Heerde. In 1985 is het door de firma Pels en van Leeuwen gerestaureerd.

Activiteiten

KunstINNark

Elke zaterdag zijn werken van kunstgroep KunstINNark te bekijken in de zalen van de kerk.

Orgelbespelingen

Op 3 en 10 september speelt Levi Nijboer van 14.00-14.30 uur en van 15.00-15.30 uur op het orgel. Levi is 13 jaar en scholier op het Gomaruscollege in Drachten. Hij heeft orgelles van Jochem Schuurmans en zingt ook nog bij koorschool Drenthe. Zijn hobby’s zijn zingen en orgel spelen. Hij doet dat ook elke dag. Zijn grote droom is later een bekende organist te worden. Levi speelt zo af en toe op het orgel in de Zuiderkerk.

Open Monumentendag

De 36e editie van de Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september 2022 met als thema duurzaamheid. De Zuiderkerk maakt op zaterdag deel uit van de verschillende monumenten in Drachten die dan bezocht kunnen worden. Wees van harte welkom op Tsjerkepaad in de Zuiderkerk.

 

Vanaf 6 september starten wij weer met de stiltegroep in de Zuiderkerk.

Wij komen eens per 14 dagen samen op dinsdagmorgen in de kerkzaal van de Zuiderkerk. Vanaf 9.15 uur bent u welkom. Er is dan muziek tot 9.30 uur, waarna wij beginnen met een lichtje aan te steken ( voor wie dat wil) voor iets of iemand die je speciaal onder Gods aandacht wilt brengen. Dan volgt er een ontspanningsmoment, waarna er 2 keer een Bijbeltekst wordt gelezen. Dan zijn we 10-15 minuten stil om die tekst in ons om te laten gaan en wordt er afgesloten met een gedicht of gebed en passende muziek. Daarna wordt er met wie dat wil -zonder oordeel en discussie - gedeeld wat de tekst in ons heeft opgeroepen.

U bent van harte uitgenodigd eens mee te doen!

  • Data : 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december
  • Tijd : dinsdagmorgen van 9.30-10 uur
  • Plaats : kerkzaal van de Zuiderkerk
  • Inlichtingen bij Marianne Romijn, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 52 03 81

Met vriendelijke groet,
Marianne Romijn

Van 9 tot en met 23 juli hebben we in de Grote Kerk een achttal foto’s tentoongesteld naar aanleiding van de foto uitdaging: “Het Goede Groene Leven”. Deze foto uitdaging was nog voor de corona pandemie gestart vanuit de Initiatiefgroep Groene Kerk, maar in verband met de lockdowns waren we nu pas in staat om de inzendingen tentoon te stellen.

Kwantitatief vond ik de respons teleurstellend met slechts acht inzendingen. Dit is wellicht een indicatie hoe sterk een Groene Kerk binnen de PGD leeft. Kwalitatief boden de inzendingen mooie verrassingen en vormden zij een trigger voor aanvullende respons. Zo mochten wij vanuit de Doopsgezinde Kerk een drietal foto’s ontvangen, waarvan er één hierbij is afgebeeld en zo mochten wij ook van Willem Wilstra een oplossing ontvangen hoe we van de Oase een groene kerk kunnen maken. Deze oplossing, met een knipoog, is hierbij ook afgebeeld.

Wat opvalt bij alle foto’s is verwondering over de schoonheid van de natuur. Wat nauwelijks aan bod komt zijn oplossingen om die schoonheid te borgen. Gelet op de actuele maatschappelijke discussies zou een waardige opvolger van deze foto uitdaging wellicht de titel “Goed Groen Bezig” kunnen krijgen, waarbij we dan op zoek gaan naar foto’s van toepassingen die het Goede Groene Leven helpen realiseren.

Namens Inspiratie en Bezinning:
Ad Vermeulen, T: (06) 136 215 99

Wilstra Groene Oase
Wilstra Groene Oase