PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Zo’n kleine 15 jaar komt op dinsdagmorgen een groepje mensen bij elkaar in een Stiltemoment, eerst in de Arke en nu in de Zuiderkerk. Het aantal en de samenstelling wisselt per keer, niemand hoeft zich op te geven, ieder is welkom. De behoefte aan een stiltemoment ontstond in een tijd waarin alles sneller, groter en luidruchtiger moest gaan. De stilte kan dan ook veel doeleinden hebben: voor de een is het verbinding zoeken met de diepte in zichzelf, een ander zoekt verbinding met het Hogere buiten zichzelf, weer een ander vindt de stilte op zich al helend.

In stilte samenkomen kan verbondenheid scheppen met elkaar, de onzichtbare naaste, met de Eeuwige.

Dat doen wij in een groepje mensen dat zich daarbij wil laten inspireren door een tekst uit de Bijbel.

Die is voor ons geen dogma, maar een bron van inspiratie die voor ieder op zich weer een andere betekenis kan hebben. Soms mondt die tekst uit in een gebed, of herinnert ons aan een lied en daarmee kunnen wij het leven weer even aan.

Hoe ziet het stiltemoment eruit?

Tussen 9.15 en 9.30 uur komen wij samen in de kring en luisteren naar muziek.

Dan beginnen wij met een kaarsje aan te steken voor iets of iemand die wij onder Gods aandacht willen brengen.

Vervolgens wordt er geprobeerd te ontspannen om ruimte te maken voor wat de tekst ons te zeggen heeft.

Dan wordt er een Bijbeltekst gelezen en zijn we 10 à 15 minuten stil.

Deze stilte wordt afgesloten met een zegenbede, gebed of gedicht.

Daarna is ieder vrij om weg te gaan, of om te blijven en met elkaar te delen wat men wil over wat de tekst bij ons heeft opgeroepen. Er wordt niet gediscussieerd, maar met elkaar gedeeld en wat er gezegd wordt, is vertrouwelijk en komt niet naar buiten.

Dat alles onder het genot van koffie of thee. Zo tussen 10.30 en 11 uur gaat ieder weer zijn of haar weg.

U bent van harte uitgenodigd eens een keer te komen ´mee-verstillen´.

Inlichtingen bij Marianne Romijn.

Projectbegeleiders gezocht voor activiteiten binnen “Inspiratie en Bezinning”
Naar aanleiding van de regelmatig aan het begin van deze rubriek herhaalde oproep: “Wat verwachten we van Inspiratie en Bezinning?”, komen regelmatig waardevolle suggesties voor inspirerende activiteiten binnen. Het betreft dan vaak aanbiedingen van verhalenvertellers, inleiders voor lezingen of suggesties voor leesgroepen rondom een specifiek boek.
Om deze suggesties in activiteiten om te zetten is menskracht nodig. Daarom langs deze weg een oproep om deel te nemen in een team van projectbegeleiders die af en toe de trekkende rol vervullen bij het tot stand brengen van activiteiten voor Inspiratie en Bezinning binnen de PGD.
Het woord “project” klinkt wat zwaarwichtig, maar kenmerkend voor een project is dat het, behalve een begin, ook een eind heeft. Het gaat dus om eindige activiteiten waarbij het onderwerp uiteraard moet aansluiten bij de persoonlijke interesses.

Een concrete invulling van de vraag:
We hebben een aanbod van een verhalenverteller om een verhaal te vertellen en aansluitend een gesprek te voeren dat is gerelateerd aan de dodenherdenking zoals die op 4 mei plaatsvindt.
Wie is/wie zijn bereid om, met ondersteuning vanuit de ervaring die reeds binnen de PGD aanwezig is, de publiciteit te verzorgen en tijdens de bijeenkomst de gastheer/gastvrouw/gastX -rol rond eind april te vervullen?

Het zou mooi zijn als we met elkaar een team van 5 à 8 personen konden opzetten want er liggen waardevolle onderwerpen, er zijn interessante aanbieders en er is een bescheiden budget voor activiteiten gereserveerd. Denkbare volgende “projecten” hebben betrekking op rouwverwerking en een leesgroep rond een bepaald thema.
Neem voor verdere informatie of deelname contact op met Ad Vermeulen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ad Vermeulen

Inspiratie en bezinning van de PGDrachten

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?
Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen. Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.
In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:
1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”? Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen

Gemeente Groei Groepen

In de afgelopen tijd hebben al verschillende nieuwe mensen geproefd aan de Gemeente Groei Groep. Even proeven of het wat voor je is. Je gekend weten in een kleinere groep. Dat is iets waar velen van ons behoefte aan hebben, nu we zo’n grote gemeente zijn geworden. In de Gemeente Groei Groep komen we samen rondom de Bijbel en gebed en gebruiken we hierbij een mooi gespreksboekje. In twee groepen gaan we starten met een nieuw boekje: Ontmoetingen met Jezus.

Uitleg thema: Ontmoetingen met Jezus

Wie Jezus ontmoet blijft niet wie hij was. Dat heeft Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de bron en nog vele anderen die Jezus ontmoet hebben. Jezus ziet je in je unieke individualiteit. Hij raakt je tot in het diepst van je wezen. Hij roept je op om je leven aan hem toe te wijden.

In dit gespreksmateriaal wordt je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus. In feite is het best wonderlijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één op één ontmoetingen. Toch zijn juist daardoor mensen in beweging gezet die de wereld veranderden. Misschien ben jij ook wel een van hen! We wensen je veel plezier met dit gespreksmateriaal voor je Groeigroep. En vooral: ontmoet elkaar en ontmoet Jezus!

Heb je belangstelling voor de Gemeente Groei Groep, als deelnemer of als leiding, meld je aan (of kom met je vragen). Mogelijkheden:

  • Donderdagochtend en donderdagavond (elke 2 weken) zijn er twee groepen zojuist van start gegaan met als thema: Ontmoetingen met Jezus (in de Oase of bij iemand thuis)
  • Maandagavond (elke 3 weken) is er een groep met als thema: De hoop die in ons leeft (Petrus-brief) o.l.v. Aukje Slootweg.
  • Ook ds. Peter Smilde heeft enkele Gemeente Groei Groepen/gespreksgroepen in de Zuiderkerk (zie Geandewei 4).

Juist in deze tijd is het belangrijk dat we verbinding blijven zoeken met God en elkaar. Het je het verlangen om te groeien in geloof? Van harte welkom!

Voor meer informatie bel (0512) 79 54 50 of mail, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijke groeten,
ds. Gera den Dikken