PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Het team van Persoonlijke Voorbede is beschikbaar om een persoonlijk gebed voor u en jou uit te spreken na afloop van elke kerkdienst in de Oase. Het team heeft een belofte van geheimhouding afgelegd, en is toegerust om met en voor u te bidden (cursus “Bidden met en voor een ander”). Wat u met hen deelt, blijft vertrouwelijk. De bidders zijn: Esther Akkerman, Dineke Boshuis, Aukje Slootweg, Jeannette van der Veen, Anno Veenstra, Hannie van der Wouden, en de predikanten Peter Smilde en Gera den Dikken. Ze zijn herkenbaar door een badge. De bidders bidden in duo’s en vragen u waar u gebed voor zou willen. Dat mag van alles zijn: een verlangen naar bemoediging, een diepere ontmoeting met God in uw leven, gebed vanwege een nood in uw leven, de vervulling met de Heilige Geest, of omdat u graag God wil danken voor iets. De bidders zullen op een later moment niet vragen hoe het met u gaat. Het gebed is eenmalig. Als u het zelf fijn vindt om daarop terug te komen, mag dat vanzelfsprekend. U mag net zo vaak voor gebed komen als u zou willen. De bidders vinden het fijn om voor anderen te bidden vanuit de liefde voor Christus. Op die manier zijn we gemeente van Christus om er voor elkaar te zijn; dat kan op zoveel verschillende manieren. Veel mensen geven; dit is een moment om te mogen ontvangen. Als we samen bidden gaat daar kracht van uit. Velen zijn al bemoedigd door een persoonlijk gebed.

Ds. Gera den Dikken

Brief van Jakobus

In de Zuiderkerk komen maandelijks enkele gesprekskringen samen onder leiding van ds. Peter Smilde en Janneke Lap. Iedereen is welkom. Je hoeft dus geen lid te zijn van de PGD. In alle groepen is er tijd voor ontmoeting (hoe gaat het?), actualiteit (wat speelt er in leven en samenleving?), en verdieping. Bij dat laatste gebruiken we het GGG-boekje “Leef je geloof!” dat gebaseerd is op de brief van Jakobus. Dit zijn de drie groepen:

  1. Open Kring. Deze groep is in die zin open, dat vaste deelname niet vereist is. Op dit moment is er een behoorlijke groep van 17 belangstellenden, die regelmatig komen. Ondanks dat alle leeftijden welkom zijn, bestaat de groep voornamelijk uit 60 plussers.
  2. Zuiderkring Een. Deze groep bestaat al enkele jaren, bestaat uit tien deelnemers en bestaat uit dertigers, veertigers en vijftigers en breidt zich nu uit met nieuwe aanwas.
  3. Zuiderkring Twee. Deze groep bestaat uit vijf deelnemers in de leeftijdsgroep 20-30. Een aantal hebben samen belijdenis gedaan en wilden graag verder praten over leven en geloof.

Je bent van harte welkom. Mooie manier om elkaar te leren kennen en je geloof te verdiepen. Een keer proefdraaien is ook prima. Voor informatie en opgave, neem contact op met Janneke Lap-de Bruin, T: (0512) 35 80 42 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij geloven in de kracht en de noodzaak van gebed en bidden voor de kerk dichtbij, ver weg en voor de wereld.

Ook bidden we speciaal voor onze zieken, aangereikt door de predikant en genoemd in Geandewei.

Wilt u zelf ook een persoonlijk gebedspunt aangeven, dat kan, waarvoor we dan ook zullen bidden. U kunt dit per mail doen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We beginnen om 19.15 uur en eindigen om 20.00 uur, de deur van de Oase staat vanaf 19.00 uur open. Onze volgende bijeenkomsten zijn op donderdagavond 1 en 15 december in de kerkzaal.

Namens het team van de gebedsgroep,
Margot Boomsma

Triskentijd is een initiatief van christenen uit verschillende kerkelijke achtergronden die mooie inspirerende samenkomsten verzorgen in wijk de Trisken in Drachten. Kenmerkend hierbij zijn het open karakter en dat de Bijbel en Jezus hierin centraal staan. Onderling contact en gezelligheid vinden we hierin ook belangrijk.

Wat ons bindt is een oprecht zoeken naar de wil van God de Vader voor ons leven, de uitleg vanuit de Bijbel hierover en samen zingen en bidden voor elkaar en onze buurt.

Zondag 8 januari is de voorganger prof. dr. Gabriël Antonio. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er een apart programma.

  • Tijd: 11.00 uur inloop met koffie, thee en limonade, aanvang dienst 11.30 uur
  • Plaats: Basisschool ’t Foarhûs, Dorsvloer 3 te Drachten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De stiltegroep in de Zuiderkerk is weer gestart.

Wij komen eens per 14 dagen samen op dinsdagmorgen in de kerkzaal van de Zuiderkerk. Vanaf 09.15 uur bent u welkom. Er is dan muziek tot 09.30 uur, waarna wij beginnen met een lichtje aan te steken (voor wie dat wil) voor iets of iemand die je speciaal onder Gods aandacht wilt brengen. Dan volgt er een ontspanningsmoment, waarna er 2 keer een Bijbeltekst wordt gelezen. Dan zijn we 10-15 minuten stil om die tekst in ons om te laten gaan en wordt er afgesloten met een gedicht of gebed en passende muziek.

Daarna wordt er met wie dat wil -zonder oordeel en discussie - gedeeld wat de tekst in ons heeft opgeroepen.

U bent van harte uitgenodigd eens mee te doen!

  • Tijd : dinsdagmorgen van 9.30-10.00 uur
  • Plaats : kerkzaal van de Zuiderkerk
  • Inlichtingen bij Marianne Romijn, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 52 03 81

Met vriendelijke groet,
Marianne Romijn