Het team van Persoonlijke Voorbede is beschikbaar om een persoonlijk gebed voor u en jou uit te spreken na afloop van elke kerkdienst in de Oase. Het team heeft een belofte van geheimhouding afgelegd, en is toegerust om met en voor u te bidden (cursus “Bidden met en voor een ander”). Wat u met hen deelt, blijft vertrouwelijk. De bidders zijn: Esther Akkerman, Dineke Boshuis, Aukje Slootweg, Jeannette van der Veen, Anno Veenstra, Hannie van der Wouden, en de predikanten Peter Smilde en Gera den Dikken. Ze zijn herkenbaar door een badge. De bidders bidden in duo’s en vragen u waar u gebed voor zou willen. Dat mag van alles zijn: een verlangen naar bemoediging, een diepere ontmoeting met God in uw leven, gebed vanwege een nood in uw leven, de vervulling met de Heilige Geest, of omdat u graag God wil danken voor iets. De bidders zullen op een later moment niet vragen hoe het met u gaat. Het gebed is eenmalig. Als u het zelf fijn vindt om daarop terug te komen, mag dat vanzelfsprekend. U mag net zo vaak voor gebed komen als u zou willen. De bidders vinden het fijn om voor anderen te bidden vanuit de liefde voor Christus. Op die manier zijn we gemeente van Christus om er voor elkaar te zijn; dat kan op zoveel verschillende manieren. Veel mensen geven; dit is een moment om te mogen ontvangen. Als we samen bidden gaat daar kracht van uit. Velen zijn al bemoedigd door een persoonlijk gebed.

Ds. Gera den Dikken