Samen verdiepen in de joodse achtergrond van het Mattheüs-evangelie

In onze bijeenkomst stond Mattheüs 5 centraal: “De Bergrede” en het indringende commentaar van Jezus bij een aantal leer/leefregels uit de Thora.

Hoofdstuk 5 staat bol van verwijzingen naar het Oude Testament (Tenach). Jezus ontleent daaruit een radicale ethiek (wat is goed en slecht handelen). Hij leert ons ook dat het geloof niet bestaat zonder werken. Het gaat Hem daarbij niet alleen om de uiterlijke navolging; de overwegingen dienen ook zuiver te zijn. Met de profeten (o.a. Jesaja 1, Micha 6, Hosea 6) gaat Jezus nog een stap verder: je kunt God niet dienen en (lof)offers brengen zonder je te verzoenen met je naaste en recht te doen.

Jezus houdt ons in Mattheüs 5: 20 de spiegel voor en legt de lat erg hoog. Aan ons de vraag: wat is een concrete uitwerking voor mijn dagelijks leven. In Mattheüs 5:48 wordt van ons zelfs gevraagd dat wij volmaakt (heel, gaaf, toegewijd) zullen zijn. Hoe doe je dat. En welke rol speelt Gods daar in. En kunnen tradities ons daarbij helpen. Indringende vragen.

Shalom.
Jan van der Leij