Citaat uit ons nieuwe Beleidsplan:
“De PGD is over het algemeen behoorlijk naar binnen gericht, ook door alle aandacht voor de reorganisaties. Toch gebeuren er veel mooie dingen. Het inloophuis (GK), laagdrempelige diensten in de Schakel, de exposities in de Grote Kerk, Alphacursussen die er in het verleden ook waren, veel gemeenteleden zijn actief bij de voedselbank.”
De eerste opdracht in het Beleidsplan is duidelijk voor de werkgroep Kerk naar Buiten:
“Inventariseren van de huidige activiteiten, nagaan waar deze kunnen worden versterkt en / of uitgebreid, onderzoek naar mogelijke nieuwe initiatieven.”
Een eerste inventarisatie levert een verbazend lange lijst van activiteiten op. Activiteiten die ook open staan voor mensen van buiten de kerk. Of samenwerkingsverbanden met mensen en organisaties van buiten onze gemeente. Kerkelijk en niet-kerkelijk. En dan hebben we nog niet eens over de diaconale activiteiten benoemd.
1          Bakkie in de buurt
2          Open koffieochtenden Noord, Zuid en Oost (pastoraat), De Schakel, De Arke, Triskentijd
3          Samen wandelen Oase, start door heel Drachten in allerlei kerken
4          Contact Leger des Heils
5          Centrumkerken (Grote Kerk, RK Parochie, Elim en Doopsgezinde kerk): vredesweek, advent.
6          Vakantiebijbelweek in de Arke
7          Samenwerking van kerken in wijken
8          De kerkdiensten die uitgezonden worden vanuit de Zuiderkerk en Oase
9          Platform Kerkelijk Smallingerland
10        Familiediensten Oase
11        Events die er in de buurt zijn (Strandheem Festival, Festival316)
12        Asielzoekers en de activiteiten die daarvoor gebeuren
13        Interkerkelijk kerstsamenkomst voor jong en oud
14        Welkomstdiensten
14        Schippersdienst – Hagepreek
16        Diensten in De Schakel
17        Inloophuis ’t Centrum, maaltijden, kort middaggebeden
18        Gemeentegroeigroepen
19        Gespreksgroepen
12        Alphagroepen
13        Gebedsgroep Oase
14        Helpende Handen
15        Samenwerking jeugd div kerken naar EO jongerendag
16        Kunst en Cultuur in Grote Kerk en Zuiderkerk
17        Tsjerkepaad Zuiderkerk
18        Rommelmarkt De Oase, De Skuorre (De Schakel)
19        Open Sociëteit Grote Kerk
20        Aandacht voor eenzaamheid
21        Tegearre en Mos
22        Zondagmiddag Concerten
23        Samen gezellig lunchen in de Zuiderkerk

Wist u dat allemaal? Wij werden hier blij van.