PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Resultaat actie Kerkbalans 2021

Op dit moment bedraagt de stand voor de toezeggingen € 832.575,=. Een mooi resultaat als we het vergelijken met het voor 2022 begrote bedrag van € 820.000,=, maar wel een teruggang met 3% ten opzichte van 2021. We bedanken alle gevers van harte voor hun bijdragen die ook dit jaar  weer het werk van onze Protestantse Gemeente mogelijk maakt. Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen om het retourformulier terug te zenden, dat kan natuurlijk nog altijd.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal

 

Eindejaarscollecte

We willen u graag de mooie opbrengst van de eindejaarscollecte 2021 vertellen:
Totale opbrengst € 17.695,42
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: Voor de Protestantse Gemeente Drachten, € 10.055,50 Het resterende bedrag van € 7.639,92, wordt verdeeld over de vier doelen die benoemd zijn. Deze doelen zijn opknappen jeugdsoos zolder Oase, aanpassingen kerkzaal Zuiderkerk, Stichting ZOA en Interkerkelijke werkgroep AZC Drachten. Elk doel ontvangt een bedrag van € 1.909,98.
We willen u hartelijk danken voor uw bijdragen.

Namens college van kerkrentmeester,
Marieke van Heeringen, secretaris

 

Bijdrage abonnement Geandewei

U heeft het waarschijnlijk al gemerkt, uw bijdrage aan uw abonnement voor de Geandewei is in de afgelopen week afgeschreven. Mocht u niet automatisch betalen, dan heeft u een acceptgirokaart bij de laatste Geandewei gekregen.
Dank voor uw bijdrage! Op deze manier kunnen we de Geandewei blijven maken en u op de hoogte houden van het wel en wee in onze gemeente.

Marieke van Heeringen
Secretaris College van Kerkrentmeesters

 

Statistiek per 31 maart 2022

Aantallen leden en vrienden

 

 

Stand per 31-12-2021

Stand per 31-3-2022

Deelgebied

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Vrienden

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Vrienden

10 Noordwest

717

634

1351

105

703

626

1329

101

15 Noordoost

571

355

926

85

567

354

921

85

20 Oost

554

321

875

70

549

317

866

64

30 Zuid

825

394

1219

83

811

397

1208

84

40 West

903

641

1544

146

895

634

1529

142

Totaal

3570

2345

5915

489

3525

2328

5853

476

 

 

Nummer 30

The day after…

Maandagmorgen 28 maart 2022.

Persoonlijk kijk ik terug op een zeer geslaagd feestweekend, ik hoop u ook. De afgelopen dagen zijn nog veel in mijn gedachten. Na een lange voorbereiding, nog een keer uitgesteld vanwege corona is het dan ineens zover, de opening van de vernieuwde Zuiderkerk. Vrijdagavond 25 maart. We beginnen met een dansavond, dat hebben we al heel snel besloten. Zo’n mooie zaal en zo’n mooie vloer, dat vraagt om dansen. En er is gedanst! We begonnen de avond met een glas bubbels om te toasten, nadat Cor Staal een woordje had gesproken. Met ruim 100 mensen hebben we het glas geheven op de vernieuwde kerkzaal. En werd het gezellig met muziek van Murk Aukema,

hapjes en drankjes,

en niet te vergeten het rad van avontuur. Wat had Coby mooie prijzen bij elkaar gezocht en gekocht en wat was iedereen enthousiast! (lees fanatiek😉).

De plankjes waren elke ronde in een mum van tijd uitverkocht en konden de heren Lennard en Rudolf draaien en de prijzen uitdelen. En die werden met plezier in ontvangst genomen.

Er was ontmoeting, gezelligheid, lachen en muziek.

Vanaf een uur of 10 hadden we Erik Langedijk, de dj van deze avond. En die heeft gezorgd dat de voetjes van de vloer kwamen! Een geslaagde avond, ik kan niet anders zeggen. Een avond met behalve ontmoeting en gezelligheid ook nog een geweldig resultaat. Want u heeft deze avond € 520,= bij elkaar gebracht ten behoeve van de verbouw. Dank aan allen! En toen werd het zaterdag, de open dag. Wat moet je verwachten, we hadden echt geen idee. De buren rondom de Zuiderkerk waren uitgenodigd, de mensen die meegedacht en geleverd hadden aan de verbouwing, en u als gemeenteleden natuurlijk. De deuren gingen om 10 uur open en verwelkomde we iedere bezoeker met een glaasje bubbels om te proosten.

Er was heel veel belangstelling. Buren, gemeenteleden, uit alle windstreken kwamen de belangstellenden. Hoe leuk was het oud-predikanten weer te ontmoeten die naar de kerk kwamen kijken.

Er was orgelspel van Levi. Koffie voor de liefhebbers. En zo liep het de hele dag door.

Een ruwe schatting? We denken dat er zo’n 250 belangstellenden zijn geweest. We hadden er alleen maar van durven dromen…

Als afsluiting van dit weekend hebben we op zondag een feestelijke dienst gehad. Bijna alle pastores werkten mee. Er was een afvaardiging van 8 blazers van Crescendo, het zangkwartet van Lies Dijkstra werkte mee, Geke Jansen op piano en Evert Bremer op het orgel.

Centraal stond psalm 84, een gedeelte uit deze psalm staat op de voorgevel. We hebben veel gezongen, niet feestelijker dan dat.

De kerk is officieel geopend met het doorknippen van een lint, door onze voorzitter Sandra Tromp.

En na afloop koffie met oranjekoek, met een foto erop van de vernieuwde kerkzaal.

Al met al kunnen we terugkijken op een prachtig weekend. Met vertrouwen de toekomst in!

En nu verder. Want het moet natuurlijk blijven bruisen van activiteiten en leven!

Het volgende wat komt is weer een pubquiz. Noteert u 13 mei vast? Via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden hoe u zich kunt opgeven.

De boekenkast blijft mooi gevuld, € 2,= per boek, voor € 5,= mag u er drie uitzoeken. Voor elk wat wils.

En bij de tafel kunt u rustig even lezen, een praatje doen of gewoon even zitten met een kopje koffie en wat lekker voor u uit mijmeren…

Met hartelijke groet,
Marieke van Heeringen
Koster Zuiderkerk

Nummer 29

De laatste nieuwsbrief is alweer even geleden. En waar zal ik eens beginnen…

Het pluche is binnen! Alle stoelen staan op hun plek. Heeft u er al even op gezeten? Prettig hoor. Het is nu echt af.

 

En u kunt het allemaal komen bekijken komend weekend. Vrijdagavond de feestavond, Coby houdt u daarvan goed op de hoogte. Zaterdag open dag en zondag een feestelijke dienst. De dienst wordt voor deze keer ook via een livestream uitgezonden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen of later nog een keer terug willen kijken dan kan dat via de volgende link: www.sv-audiovisueel.nl/27maart.

En ook SmelneFM werkt mee, zij zenden de dienst ook live uit! Het belooft een prachtig weekend te worden!

In de zalen zijn nieuwe plafondplaten en nieuw licht gekomen. Deze zijn overgebracht vanuit de Menorah. Akoestisch is het nu ook beter in de zalen. En mooi helder licht. Er moest dus weer wat afgevoerd worden naar het stort. Douwe van Breden en Henk Janssens lijken wel onvermoeibaar! Dank heren!!

En activiteiten te over. De verjaardag van onze 80plussers is geweest. Een gezellige middag met elkaar. Vorige week donderdag heeft de Zonnebloem een middag georganiseerd in de Zuiderkerk. 13 vrijwilligers hebben gezorgd voor een lekkere lunch en bingo met leuke prijzen voor 90 gasten. En dat allemaal in de kerkzaal. Prachtig om te zien!

 

Afgelopen zaterdagavond een prachtige mis voor de vrede, The armed man, uitgevoerd door de Spijkerpakkenband en vocaal ensemble Collage. Het was indrukwekkend.

2 april kunt u de Spijkerpakkenband weer horen spelen in de Zuiderkerk met hun boosterconcert. Ik kan het u aanraden! En er gebeurt meer!

De werkgroep KunstinnArk, u wellicht bekend, heeft voor de opening komend weekend de zalen en ontmoetingsruimte voorzien van kunst in verschillende vormen. U kunt het dan ook rustig bekijken. KunstinnArk wil door middel van kunst de kerk onder de aandacht brengen van een brede groep mensen. De drempel van de kerkdeur verlagen, iedereen is welkom. En dat is wat we in de Zuiderkerk ook graag willen. Samen met KunstinnArk willen we dat op de volgende manier vorm geven. De groep zorgt ervoor dat de vergaderruimtes en ontmoetingsruimte altijd kunst aanwezig is en te bewonderen valt. Het eerste jaar zullen ze alleen kleine exposities houden. De kerk zal op zaterdagmiddag open zijn. Een lid van de werkgroep en een kunstenaar zijn op zaterdagmiddag aanwezig. U wordt op de hoogte gehouden over exposities door KunstinnArk d.m.v. flyers, informatie in Geandewei en nieuwsbrieven.

 

En dan afgelopen zaterdag de kinderbeurs, speelgoed en kinderkleding. Wat hadden we veel speelgoed en kleding. Van alles wat, voor elke leeftijd. Frieda van het kerkelijk bureau heeft zich over de kleding ontfermt, alles uitgezocht op leeftijd, jongen/meisje, zomer/winter. Vrijdag zijn de zalen ingericht voor de beurs. Een heel werk maar wat stond het er prachtig bij!

 

 

 

10 uur gingen de deuren open en waren de eerste mensen er ook. Er was veel belangstelling, er werd goed verkocht. Om een lang verhaal kort te maken, het is weer een prachtig resultaat.

Deze actie voor de verbouw heeft tot nu toe € 745,= opgeleverd! Ik zeg tot nu toe, Frieda heeft een aantal mooie speelgoedstukken meegenomen om via rommelmarkten waar ze staat te verkopen. Dus wellicht levert dat nog wat op. Iedereen die mee heeft geholpen dank.

Klaas vd Ploeg, Chris de Haan en Coby de Vries, Harm Akkerman hebben gezorgd dat al het speelgoed vrijdagmorgen vanuit de Menorah naar de Zuiderkerk kwam. Coby, Karla en Frieda hebben ingericht. En dan de verkopers Hielkje Bergsma, Jannie Pesman, Jan en Thea Fillekes, Annie van Heeringen, Nel Berends, Frieda Steringa, Coby en Karla. En uiteraard dank aan u, de kopers. Dankzij u weer een prachtig resultaat!

En dan het geluid van Taetske.

Ik moet eerst een correctie doen op de vorige nieuwsbrief. Daarin vermeldde ik dat de commissie van de boekentafel Menorah een gift heeft gedaan van € 1750,=. Daar is niks aan verandert, behalve dat ik vergeten ben te vermelden dat dit bedrag ook voor het geluid van Taetske was. Met nog een aantal giften voor het geluid komt de stand tot nu toe op…. € 9.927,=!!!!!!!

Nog even in het kort:

Taetske maakte met haar erfenis op een belangrijk moment in de geschiedenis van de Zuiderkerk een verschil. En nu dachten we, zou dat nog eens kunnen gebeuren, dat als het ware het geluid van Taetske nogmaals klinkt. En dan niet in de vorm van een wat vereenzaamde zonderlinge vrouw, maar in de vorm van betrokken gemeenteleden die voor dit mooie doel een bij hun omstandigheden passend bedrag willen doneren. Als u zegt: Ja, hier wil ik aan meedoen, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL 53 RABO 0373 7181 79 t.n.v. Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van Het geluid van Taetske. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage en we houden u op de hoogte van de stand!

En tot slot heeft Akke Oppewal weer heerlijke jam gemaakt. Er staan nog een aantal potten. Voor € 3,= heeft u een lekker pot met aarbeien/rabarberjam. En er is ook nog een 1-persoonspotje voor € 1,50.

De boekenkast is ook weer mooi gevuld, € 2,= per boek, voor € 5,= mag u er drie uitzoeken. Voor elk wat wils.

En bij de tafel kunt u rustig even lezen, een praatje doen of gewoon even zitten met een kopje koffie en wat lekker voor u uit mijmeren….

Met hartelijke groet,
Marieke van Heeringen
Koster Zuiderkerk