PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Voor de bestemming van de Eindejaarsbijdrage van dit jaar hebben we gekozen voor een actueel en urgent onderwerp. We zullen de volledige opbrengst van de Eindejaarsbijdrage besteden aan energiebesparende maatregelen voor onze gebouwen. Op die manier kunnen we de stijging van de energiekosten zo veel mogelijk beperken en dragen tegelijkertijd ons steentje bij aan het verminderen van schadelijke uitstoot.

We realiseren ons dat de forse kostenstijgingen van de afgelopen tijd mogelijk ook gevolgen heeft voor uw persoonlijke financiële ruimte. Desondanks vragen we u, als het mogelijk is, ook dit jaar de Protestantse Gemeente Drachten te steunen middels uw gift aan de Eindejaarsbijdrage.

We bieden u de volgende mogelijkheden om uw gift over te maken:

Bij voorbaat bedankt!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal

Zoals vrijwel iedereen krijgt ook onze Protestantse Gemeente binnenkort te maken met een aanzienlijke verhoging van de energiekosten. Ons contract tegen de oude tarieven loopt eind dit jaar af en zoal het er op dit moment uitziet gaan we minimaal vier maal zoveel betalen voor onze gas en elektra. In geld betekent dit een verhoging van de huidige € 50.000, - naar € 200.000, - in 2023. Het moge duidelijk zijn dat dit lijdt tot een fors tekort op de exploitatie.

Geconfronteerd met deze bedreiging heeft het College van Kerkrentmeesters samen met de voorzitter van de kerkmeesters Henk Zwanenburg en de specialist van de commissie Groene Kerk Cees Boutsma een plan van aanpak opgesteld. Dit plan kent de volgende stappen

 1. Het nauwkeurig in kaart brengen van het huidige gasverbruik.

  Daartoe gaan we de meterstanden van de vier gebouwen dagelijks uitlezen, en gaan we – waar dat nodig is - extra metingen uitvoeren om duidelijk te krijgen waar in een gebouw wat gebruikt wordt.

 2. Het naar beneden brengen van het huidige gebruik.

  U zult de komende tijd ervaren dat het in onze gebouwen minder behaaglijk wordt dan voorheen. We vragen bij voorbaat uw begrip daarvoor. Daarnaast gaan we maatregelen treffen om de ventilatie in met name de Oase meer behoefte-gestuurd te maken. Daarmee voorkomen we dat we, meer dan noodzakelijk, verwarmde lucht uitblazen en vervangen door onverwarmde buitenlucht.

 3. Het concentreren van activiteiten

  Het is efficiënter om vier activiteiten in één gebouw te hebben dan in vier afzonderlijk gebouwen. Dat kan betekenen dat een geplande bijeenkomst op een laat tijdstip wordt verplaatst naar een ander gebouw van de PGD.

 4. Het tegen het licht houden van onze verhuurtarieven

  We zullen op basis van de nieuwe energietarieven de huurbedragen van de verschillende niet-kerkelijke huurders tegen het licht houden. Waar blijkt dat we vanwege de hoge energiekosten geld toeleggen op de verhuur, gaan we in gesprek met die partijen.

 5. Het opstellen van een noodplan

  Bovengenoemde maatregelen zijn naar alle waarschijnlijkheid niet genoeg om de energiekosten voldoende onder controle te krijgen. Om ons voor te bereiden op dit somber scenario zullen we een noodplan opstellen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat met één of meerder van onze gebouwen tijdelijk moeten sluiten en de activiteiten, inclusief de zondagse eredienst, moeten concentreren in de resterende gebouwen. Met u hopen we van harte dat het zo ver niet hoeft te komen, maar we willen in ieder geval voorbereid zijn.

Tot zo ver dit minder welkome bericht. We houden u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Heeft u intussen vragen en / of opmerkingen, aarzel niet om die te richten aan het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal

Op maandag 12 december wordt een vergadering van de Kleine Kerkenraad gehouden.

De laatste vergadering van het moderamen in 2022 is op maandag 19 december ook ter voorbereiding van de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 16 januari 2023. Punten voor deze vergadering kunnen worden doorgegeven voor 7 januari 2023 via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De werktijden van de scriba en het secretariaat van de kerkenraad zijn van maandag vanaf 09.00 uur tot vrijdag 12.00 uur.

Hartelijke groet,
Lena Minnema, secretariaat Kerkenraad

Voor de bestemming van de eindejaarbijdrage van dit jaar hebben we gekozen voor een actueel en urgent onderwerp. We zullen de volledige opbrengst van de eindejaarbijdrage besteden aan energiebesparende maatregelen voor onze gebouwen. Op die manier kunnen we de stijging van de energiekosten zo veel mogelijk beperken en dragen tegelijkertijd ons steentje bij aan het verminderen van schadelijke uitstoot.
We realiseren ons dat de forse kostenstijgingen van de afgelopen tijd mogelijk ook gevolgen heeft voor uw persoonlijke financiële ruimte. Desondanks vragen we u, als het mogelijk is, ook dit jaar de Protestante Gemeente Drachten te steunen middels uw gift aan de eindejaarbijdrage.

Bij voorbaat bedankt!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal

Help de administratie van de kerk

Berichten van verhuizing, overlijden, verbintenis en scheiding worden ontvangen van de Basisregistratie Personen (BRP). Uitzondering hierop zijn de gemeenteleden met een SILA-bezwaar.

Geboorten worden niet door de BPR doorgegeven. Dit moet u zelf doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.

Een kerkelijk huwelijk dient u ook zelf door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Kopieerwerk

Kopieerwerk vóór woensdag gemaild naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus (De Drift 46) ligt op donderdag tussen 11.00- 14.00 uur klaar.

Regelmatig wordt drukwerk aangeleverd in de vorm van een boekje of liturgie. Om dit goed te kunnen verwerken zijn een aantal criteria van toepassing. Graag aanleveren in Word of PDF. Formaat A4, Letter type Arial, Times New Roman of Calibri, letter grootte 16. Het drukwerk wordt gevouwen en geniet. U blijft zelf verantwoordelijk voor inhoud en eventuele (type)fouten.

Wilt u uw naam, telefoonnummer en betreffende deelgebied of organisatie vermelden.