PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

twee werelden – verschillende gaven – één kerk

Op zondag 4 december is er om 09.30 uur een dienst voor doven en slechthorenden in de CGK Eben Haezer, Houtlaan 27a, 9203 AN te Drachten onder leiding van ds. M. Visser.

Wat is het IDP?

Het IDP is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken.

Hoe werkt het IDP?

Of je nu wel of niet bij deze kerken bent aangesloten, iedereen kan contact zoeken met het IDP voor invulling van dovenpastoraat of ondersteuning daarbij. Tegelijk zoekt het IDP ook zelf contact met kerken, hun dove leden en dove mensen buiten de kerk. Om als kerken dichtbij de mensen te zijn, wordt aan het werk van het IDP vooral invulling gegeven door plaatselijke kerken. Samen vormen en ondersteunen zij een Interkerkelijke Commissie (IC) die zich namens deze kerken inzet. Een IC organiseert kerkelijke activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. In alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de gerichtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten.

Iedereen is welkom

Hoewel het IDP zich in eerste instantie richt op dove mensen, is iedereen welkom die om verschillende redenen contact zoekt met het IDP. Te denken valt aan slechthorenden of mensen die naast hun doofheid meerdere beperkingen hebben en al diegenen die met hen verbonden- of betrokken zijn.

Vrijwilligers

Het IDP kan als kerkelijke organisatie vooral zijn werk doen door de inzet en het gebed van vele dove en horende vrijwilligers. Zonder hun passie en betrokkenheid zou het IDP niet kunnen bestaan.

Contact

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T: (06) 301 347 67

Inlichtingen kerkdiensten: www.doofenkerk.nl/

Wereldlichtjesdag op zondag 11 december: ‘Vlinders in het licht’ in de Grote Kerk en het Slingepark.

Op zondag 11 december 2022 is het weer Wereldlichtjesdag. Over de hele wereld en ook in Drachten komen mensen op die dag bij elkaar om de namen te noemen van de kinderen die zo gemist worden, en worden lichtjes aangestoken om hen te herdenken. Ouders, broers en zusjes, opa’s en oma’s, leerkrachten en vrienden: iedereen die een kind moet missen is van harte welkom.

Weten dat je niet alleen bent met je verdriet, dat mensen om je heen hetzelfde hebben meegemaakt, verbindt en troost. Samen herdenken kan hartverwarmend zijn, zeker rond de feestdagen in december waarin het missen vaak extra wordt gevoeld.

Dit jaar is er ‘s middags om 16.00 uur voor het eerst een herdenking in de Grote Kerk aan de Noordkade in Drachten. Ook daar zal de Wereldlichtjesdag-kaars worden aangestoken en kan iedereen die deze dag een overleden kind wil herdenken zijn of haar naam op een kaartje schrijven en ophangen. De namen van die kinderen zullen worden genoemd. Nadien kan dit kaartje mee naar huis worden genomen. In deze dienst zullen mensen vertellen van hun eigen ervaring met het verlies van een kindje. Voorganger is Pastor Rudie Koetje, muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dorsman.

’s Avonds vanaf 18.30 uur is iedereen ook weer van harte welkom in ‘Place2be’ in het Slingepark, Jelle Plantingastraat 1 in Drachten. Om 19.00 uur begint de herdenking en zal het licht van de Wereldlichtjesdag-kaars worden aangestoken.

Van tevoren, van 18.30 tot 18.55 uur, kunnen kinderen die aanwezig zijn zelf een glazen potje versieren voor hun overleden broertje of zusje. Lichtjes en materiaal staan voor hen klaar.

Op het programma staan muziek, gedichten, en natuurlijk het aansteken van de lichtjes en het noemen van de namen van de kinderen voor wie de mensen naar de herdenking zijn gekomen.  

De herdenking in het Slingepark duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop is er koffie, thee en warme chocolademelk en is er volop gelegenheid om met elkaar na te praten. De toegang is gratis. Omdat de bijeenkomst voor een deel buiten plaatsvindt, is het goed om te zorgen voor een warme jas en eventueel een paraplu. Meer informatie kunt u vinden op: www.wereldlichtjesdagdrachten.nl.

Woensdag 7 december staat de eerstvolgende wandeling op het programma. Ditmaal vertrekken we vanaf de Hoeksteen (aan de Middelwyk 148), de wandelroute duurt ongeveer een uur.

De inloop is vanaf 09.30 uur, dan staat de koffie en thee weer klaar. Om 10.00 uur starten we met de wandeling.
Iedereen is welkom om mee te wandelen, opgave is niet nodig en neem gerust iemand
mee die ook van wandelen houdt.

Graag tot ziens.

Op woensdag 12 oktober hebben we weer een prachtige wandeling gemaakt. We zijn gestart vanuit de Zuiderkerk en hebben in de buurt van het Karmelklooster gewandeld. Het was een práchtige ochtend en we hebben weer fijn met elkaar gewandeld én gesproken.
De volgende wandeling is op woensdag 9 november, we starten dan vanuit de Arke en de wandelroute zal door de Drait en omgeving gaan en duurt ongeveer een uur.
De inloop is vanaf 09.30 uur, dan staat de koffie en thee weer klaar. Om 10.00 uur starten we met de wandeling. Iedereen is welkom om mee te wandelen, opgave is niet nodig en neem gerust iemand mee die ook van wandelen houdt.

Graag tot ziens.
NB: En heb je tips voor ons of weet je een leuke wandelroute, we horen het graag.
ds. Gera den Dikken en Alie Wedman

Iedere dinsdagochtend bent u van harte welkom in de Oase om een kopje koffie of thee te komen drinken en om even een praatje te maken; het zijn altijd gezellige ochtenden en we genieten van de cake die Rita Bruinsma elke week weer vers gebakken meeneemt.

Wilt u een kaarsje aansteken, even de stilte ervaren in de kerkzaal, ook dat kan deze ochtend.

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten.