PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Spreker: Jaap Broersma, voorzitter van het Odensehuis in Drachten en ervaringsdeskundige.

Aanwezig: 80 personen.
De avond wordt geopend door ds. Peter Smilde; geweldig dat er zo’n grote opkomst is, wat aangeeft dat het onderwerp aanspreekt. Hij leest met ons het lied De Heer is mijn Herder in de oude berijming, wat bij veel mensen die te maken hebben met dementie nog vers in het geheugen ligt. Met elkaar bidden we het Onze Vader en dan krijgt de heer Jaap Broersma het woord.
Hij is de schoonvader van Dirk Baron en zo betrokken geraakt bij de wens van Dirk om ook in Drachten een Odensehuis op te richten. Dat is gelukt, maar helaas heeft Dirk dit niet meer mee mogen maken. Dat het aan een behoefte voldoet wordt gaandeweg de presentatie duidelijk.
Het Odensehuis is een tweede huis voor mensen met dementie, daar voelen ze zich thuis, er is een aangename sfeer wat maakt dat ze met elkaar en met professionals kunnen praten over de problemen die ze tegenkomen. Belangrijk is dat niet de ziekte centraal staat maar de mens.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie neemt Jaap Broersma ons mee in de wereld van dementie, waarna we in kleine groepjes een aantal onderwerpen bespreken: de euthanasievraag bij mensen met dementie; wanneer verhuizen mensen naar een verpleeghuis en kunnen we mensen hierin adviseren? Wat vinden wij dementievriendelijk?
Hierna krijgen we de gelegenheid te reageren en of vragen te stellen. Een aantal mensen vertellen persoonlijke en aangrijpende ervaringen.
De ziekte dementie heb je niet alleen, met name voor de naasten is het een heel intensief en verdrietig proces.
We krijgen een aantal tips mee hoe om te gaan met mensen met dementie, duidelijk te zien in onderstaand plaatje:

 

De avond wordt afgesloten door ds. Peter Smilde met een dankwoord aan de heer Jaap Broersma.
Met elkaar spreken we het kindergebed uit: ‘Ik ga slapen ik ben moe’.
We kunnen terugzien op een fijne en informatieve avond.
Op de website van het Odensehuis: www.odensehuisdrachten.nl is alle informatie nog eens terug te lezen.
Tip: kijkt u ook eens op de website van www.alzheimer-nederland.nl/dementie , hier vindt u antwoorden op veel vragen over dementie.
Een hartelijke groet,

van de Taakgroep Pastoraat Deelgebied Zuid en de Werkgroep Pastoraat

 

 

Op woensdag 11 mei hebben we een prachtige wandeling gemaakt door de Drait.
We werden hartelijk ontvangen met koffie/thee en cake in de huiskamer van de Arke. Het was een grote groep, maar het weer nodigde ook echt uit om naar buiten te gaan. We hebben genoten van de prachtige natuur onderweg en van de fijne gesprekken die we met elkaar hadden.

Vóór de zomervakantie hebben we nog één woensdagochtend gepland om te gaan wandelen en wel op woensdag 8 juni.
De bedoeling is dan te starten bij kerkgebouw De Hoeksteen in de Wiken (Middelwyk 148) om 09.30 uur en van daaruit een mooie wandeling te maken.
Iedereen is welkom om mee te wandelen, opgave is niet nodig en neem gerust iemand mee die ook van wandelen houdt. Graag tot ziens op 8 juni.
Hartelijke groet,

ds. Gera den Dikken en Alie Wedman

In kerkdiensten is het tegenwoordig gebruik dat gastpredikanten zich voorstellen. Wanneer ik voor het eerst in een gemeente voorga, doe ik dat ook. Ik vertel dat ik dominee ben in Wijnjewoude (parttime) en daarvoor in Hellendoorn. In de diensten beperk ik me hiertoe en noem niet het hele rijtje van gemeenten waar ik heb gewerkt: Zeerijp-Eenum-Westeremden/Oosterbierum-Wijnaldum/Hasselt/IJsselmuiden/Hellendoorn. Ik vertel ook dat ik afkomstig ben uit Workum en merk dat dit niet zoveel doet met de toehoorders. ‘Om precies te zijn uit een dorp vlakbij Workum, It Heidenskip’. Deze aanvullende mededeling veroorzaakt altijd een reactie. Mensen reageren op de naam van dit dorpje (misschien een heidens dorp?), ze kennen dit dorpje als het ‘fierljepdoarp’ of ze herkennen It Heidenskip van het boek ‘De Oerpolder’ van Hylke Speerstra. Op zo’n manier begint de dienst op een persoonlijke manier en dit persoonlijke en pastorale element probeer ik ook altijd vol te houden in de rest van de dienst. Ik ben sinds 1985 predikant en heb dit ambt, met de moeiten die hierbij horen, toch altijd met vreugde gedragen.
Mijn vrouw was lange tijd werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs (verzorging en verpleging) en heeft deze werkzaamheden twee jaar geleden voor het grootste deel beëindigd. Onze volwassen kinderen wonen in Groningen, Assen en Utrecht. Wij wonen sinds vier jaar in Wijnjewoude, waar wij een huis hebben aan de rand van het dorp met een prachtig uitzicht op de weilanden en de Duurswouder heide. Naast mijn werk in Wijnjewoude heb ik nog een paar andere taken in de kerk en daar komt nu het pastorale werk in de protestantse gemeente Drachten (deelgebied oost) bij. Het pastorale werk, de omgang met mensen in het licht van het Evangelie, heb ik altijd met veel vreugde gedaan en ik verheug me dan ook op de ontmoetingen met de gemeenteleden in Drachten.

Ds. Harmen Engelsma

 

Mijn naam is Klaas Hoekstra en per 1 mei ben ik begonnen als kerkelijk medewerker pastoraat in het deelgebied Noordwest. Er is aan mij gevraagd om mij via Geandewei aan u/jullie voor te stellen.

Ik ben geboren op 27 april 1967 te Weidum, mijn ouders woonden daar toen en mijn vader was werkzaam bij de kaasfabriek in de omgeving. Deze ging dicht en we verhuisden naar Ee, daar ging mijn vader werken in de zuivelfabriek. In 1968 werd mijn zus daar geboren. Een aantal jaren later zijn we verhuisd naar Zwaagwesteinde (tegenwoordig De Westereen) en ging mijn vader in de worstfabriek werken.

In 1971 zag mijn broer daar het levenslicht. Ik woon nog steeds in De Westereen.

Na de basisschool ben ik naar de Chr. Technische School te Dokkum gegaan, aansluitend hierop heb ik in Buitenpost het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs gevolgd in de richting bedrijfsadministratie. De laatste opleiding lag me in ieder geval beter dan de technische opleiding. In 1985 werd ik opgeroepen om de militaire dienstplicht te vervullen. Na de algemene opleiding in Utrecht, de munitie opleiding in Veldhoven kwam ik bij de Munitie Renovatie Compagnie en ging in Ruinen aan de slag. Hier deden we een project en toen dat was afgelopen werden wij overgeplaatst en kwam ik terecht bij de Territoriale Vervoerscompagnie Oost.

Deze compagnie heb ik altijd beschreven als een soort van Gend & Loos, maar dan alles in het groen. Hier voerde ik werkzaamheden uit in het bestelcentrum en ging ook wel eens mee als bijrijder op een rit. Hier was nog wel eens wat tijd over en ben ik begonnen aan de opleiding voor Algemene handelskennis en heb in 1987 hiervan het diploma behaald, toen was ik inmiddels wel uit dienst.
Nadat ik uit dienst ben gekomen ben ik redelijk snel aan het werk gegaan bij Unigro te Dokkum op de versafdeling. Hier maakten we de bestellingen klaar die door de winkeliers werden opgegeven.

Tijdens mijn werk bij de groothandel voor levensmiddelen ben ik begonnen aan de Ondernemersopleiding levensmiddelen. Het was de inzet om een eigen winkel te beginnen, maar dat is er nooit van gekomen. Unigro was wel de eerste, maar niet de laatste er zijn vele namen op de gevel van de zaak voorbij gekomen, er was bijna altijd wel een reorganisatie aan de gang. Tot zo’n 6 jaar geleden ben ik werkzaam geweest bij een groothandel in levensmiddelen. Er lag een sociaal plan vanwege een reorganisatie en toen heb ik besloten om daar gebruik van te maken en ben vertrokken bij mijn werkgever.

Ik stond letterlijk op een kruispunt in mijn leven en ging mijn hart volgen: mijn vrijwilligerswerk dat ik binnen de kerk deed omzetten naar een betaalde betrekking. Dit was wat ik graag wilde doen en wat ik van meerdere kanten ook hoorde. Na alles afwegen en een zoektocht van één jaar naar een hogeschool waar ik kon beginnen aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) ben ik in 2017 begonnen aan de hogeschool VIAA te Zwolle. De opleiding was in deeltijd, voor colleges ging ik dan wel naar Zwolle meestal 1 dag in de week. Na 27 jaar opnieuw in de schoolbanken. Deze opleiding heeft nu een andere naam gekregen en heet nu Hbo- Theologie. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in twee Protestantse Gemeenten, te weten Burgum en Buitenpost. Bovendien heb ik een half jaar stage gelopen bij Nijkleaster in Jorwert. Ik ben nog aan het werk met het praktijkonderzoek dat hoop ik in juni 2022 afgerond te hebben.

Ik wandel graag en maak daarbij dan ook wel eens gebruik van de trein. Je rijdt naar een station in Nederland en wandelt naar een ander station. De wandeling kan dan zijn door een natuurgebied of door steden. In de eigen omgeving valt ook veel te genieten. Tijdens de zomerperiode ging/ga ik meestal met een busreis met vakantie. Dan probeerde ik wel iedere keer een ander land of streek aan te doen. Ik heb overigens wel een paar favoriete plekken, en één daarvan is Toscane in Italië.

Een ander is bijvoorbeeld de Provence in Frankrijk of de bergen in Oostenrijk. Afwisselingen in de landschappen daar hou ik wel van.

Qua muziek heb ik een brede belangstelling, dat gaat dan van klassiek, gospel, synthesizer, country, folk, koormuziek en easy listening.

Er ligt een hele uitdaging voor mij, maar ik mag weten dat ik niet alleen op weg ga. De Heer wil mij begeleiden. Dat geldt net zo goed voor u als gemeenteleden. Ik zie uit naar de ontmoetingen die we gaandeweg mogen hebben.

Hartelijke groet,
Klaas Hoekstra

Dementie

Wat is dementie en hoe ga je ermee om?

Toerustingsavond voor contactpersonen en anderen die in het pastoraat actief zijn.

Spreker: dhr. Jaap Boersma, voorzitter van het Odensehuis in Drachten en ervaringsdeskundige. Hij neemt ons mee in de wereld van de dementie.

Donderdag 19 mei om 19.30 uur, Zuiderkerk.

Kom je dementie wel eens tegen in je eigen kringen? En in het pastoraat? Hoe ga je ermee om? Hoe niet? Wat betekent het voor hun partners/kinderen? Wat betekent geloven voor mensen met dementie?

Leiding van de avond: Ds. Peter Smilde.

Dit is een initiatief van de Taakgroep Pastoraat Deelgebied Zuid.
Informatie: Anne Pieter van der Schaaf <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>; 06-1251 6068.