PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

De Oase is elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur open voor iedereen die even langs wil komen voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee (met vers gebakken cake van Rita Bruinsma). Tevens is er gelegenheid om in de kerk een kaarsje aan te steken en/of om gewoon even stil te zijn en in de kerk te zitten.

Ook op 27 december en 3 januari is de kerk open voor ontmoeting. Weet dat u van harte welkom bent, we zien er naar uit u te ontmoeten!

twee werelden – verschillende gaven – één kerk

Op zondag 4 december is er om 09.30 uur een dienst voor doven en slechthorenden in de CGK Eben Haezer, Houtlaan 27a, 9203 AN te Drachten onder leiding van ds. M. Visser.

Wat is het IDP?

Het IDP is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken.

Hoe werkt het IDP?

Of je nu wel of niet bij deze kerken bent aangesloten, iedereen kan contact zoeken met het IDP voor invulling van dovenpastoraat of ondersteuning daarbij. Tegelijk zoekt het IDP ook zelf contact met kerken, hun dove leden en dove mensen buiten de kerk. Om als kerken dichtbij de mensen te zijn, wordt aan het werk van het IDP vooral invulling gegeven door plaatselijke kerken. Samen vormen en ondersteunen zij een Interkerkelijke Commissie (IC) die zich namens deze kerken inzet. Een IC organiseert kerkelijke activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. In alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de gerichtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten.

Iedereen is welkom

Hoewel het IDP zich in eerste instantie richt op dove mensen, is iedereen welkom die om verschillende redenen contact zoekt met het IDP. Te denken valt aan slechthorenden of mensen die naast hun doofheid meerdere beperkingen hebben en al diegenen die met hen verbonden- of betrokken zijn.

Vrijwilligers

Het IDP kan als kerkelijke organisatie vooral zijn werk doen door de inzet en het gebed van vele dove en horende vrijwilligers. Zonder hun passie en betrokkenheid zou het IDP niet kunnen bestaan.

Contact

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T: (06) 301 347 67

Inlichtingen kerkdiensten: www.doofenkerk.nl/

In 2020 zijn we gestart met het organiseren van open kerk om elkaar te ontmoeten. Corona heeft ook hier ervoor gezorgd dat het een tijd stil is blijven staan. We willen dit nu weer gaan oppakken en nodigen u/jullie uit om hier gebruik van te maken. Gezellig met elkaar praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Er kan ook een kaarsje worden aangestoken als men daar behoefte aan heeft. Er zijn 2 gastdames/heren aanwezig zijn en in principe is er ook een predikant of kerkelijk werker aanwezig. We zijn gestart op donderdag 29 september om 10.00 uur in de Zuiderkerk.

Voor de ontmoetingsochtenden op donderdag in de Zuiderkerk zoeken wij gastheren en/of gastvrouwen. Er wordt van u verwacht dat u aanwezig bent als u op het rooster staat en de mensen die komen een warm welkom geeft. Hen verzorgt van koffie/thee en een praatje met ze aangaat als men daar behoefte aan heeft. Op dit moment zijn er 8 vrijwilligers. Het is de bedeling dat er 2 mensen aanwezig zijn. Nu zou men iedere 4 weken een keer aan de beurt zijn. Het streven is om er eens in de 3 maanden van te maken.

U kunt zich opgeven bij Karla Marinus.

In de afgelopen weken ben ik gelukkig niks ernstigs tegen gekomen. Er is uiteraard de nodige zorg. Eens zal Hij ons bevrijden, ook van de zwaarste last. Houdt moedig bij het strijden aan zijn beloften vast.

Burn-out

Burn-out is een begrip dat voor velen niet onbekend is. Veel mensen hebben er helaas ervaring mee. Opgebrand zijn door werkstress, privéproblemen of een combinatie daarvan. De impact is groot en laat vaak vervelende sporen na. In de meeste gevallen is er herstel. In het bedrijfsleven kan een ongezonde werksfeer ontstaan met vervelende klachten als gevolg. Uiteraard tref ik deze patiënten aan in het pastoraat. En geloof mij, wanneer dit niet eens drastisch wordt aangepakt, heeft dat grote gevolgen. TNO heeft een onderzoek uitgevoerd en dit gepubliceerd aan de overheid en wel aan het Ministerie van Sociale zaken.

N.a.v. van een door mij geschreven artikel mag ik sinds kort plaatsnemen in een werkpanel door de overheid georganiseerd om over dit onderwerp na te denken. Ik ben ervan overtuigd deze bevindingen in het pastoraat te kunnen gebruiken. De eerste bijeenkomst in den Haag op 15 juni was waardevol en heeft een vervolg. In de kerk is het van belang, dat patiënten met een burn-out zich begrepen voelen wanneer ze voor een periode uitgerangeerd zijn. Klachten die niet zichtbaar zijn. Laten we er in dit opzicht zijn voor elkaar. Met een luisterend oor en een biddend hart.

Covid 19

Het aantal besmettingen neemt weer toe. Het aantal behandelingen in het ziekenhuis stijgt. Dat betekent dat Covid nog steeds onder ons is en dat de nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen. Ook in de bezoeken. Ook van mijn kant. Eén van de maatregelen die ik neem, is dat ik géén handen zal schudden en de nodige afstand opnieuw ga bewaren. Intussen is er ook een schrijven vanuit de kerkenraad hierover. Laten we er met ons allen op toezien om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen. Voorkomen is beter dan...?

Allen een fijne tijd toegewenst met bovenal Gods zegen.

Een hartelijke groet,
Pastor Sjouke van der Meulen

Terugblik ontmoetingsbijeenkomst in het Foarhûs!

Meer dan dertig gemeenteleden uit de Trisken waren present, zondagochtend 12 juni in het Foarhûs. Zoveel mensen hadden we echt niet verwacht en dat terwijl het koffiezetapparaat door kortsluiting ermee stopte (maar gelukkig was er een technisch genie onder ons die een oplossing wist). Persoonlijk vond ik het ontroerend om elkaar op deze plek te ontmoeten, te leren kennen en ook de Paaskaars en gebedskaarsen aan te steken in een eenvoudige viering. Vera Kalsbeek, initiatiefnemer van Triskentijd, vertelde dat Triskentijd weer gaat opstarten, eens per maand. Vanuit ons pastorale team Trisken willen we dat initiatief ondersteunen en er zo mogelijk in participeren. Het is belangrijk elkaar als christenen en belangstellenden op wijkniveau te ontmoeten.

Ds. Peter Smilde