Kerkgebouw: De Schakel, Klokhuislaan 12
Koster: J. R. Kooistra. T: (06) 299 673 57
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Beheer L. Minnema
Voorzitter: E. Pepernoot: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactdiensten

Maaltijd van de Heer dienst op 25 september om 19.30 u.

Voorganger is Ds. J. J. Douma v.d. Molen uit Leek
De Heere Jezus heeft bij de instelling van het Avondmaal de woorden gesproken: Doe dit tot Mijn gedachtenis. Als u het Avondmaal viert zegt u daarmee dat je Jezus nodig hebt, om diepe weerstanden te overwinnen. Jezus moet iets voor u en mij doen. Iets wat wij zelf niet kunnen. In het Avondmaal brengen we ons steeds weer in herinnering dat Jezus zich voor ons gegeven heeft.

Volgende dienst is op 9 oktober om 19.30 u.

Voorganger is Ds. G. den Dikken m.m.v. Bloei uit Ureterp
We nodigen u van harte uit. Iedereen is welkom. Kom eens de diensten bezoeken in de Schakel en neem iemand mee die de stap naar een kerk best spannend vindt. Voel u thuis bij ons. We zitten aan tafels en zingen veel Johannes de Heer liederen. Alles staat op de beamer te lezen. Ook het bijbel gedeelte. Na de dienst drinken we gezamenlijk nog wat koffie of thee en kunt u uw zorgen delen met de broeders en zusters in de zaal of de voorganger.

Onlinediensten via www.kerkomoep.nl

U kunt de dienst vanuit de Schakel beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij ‘Vind uw kerk’ Drachten in. Hierna ziet u alle diensten die in Drachten zijn gehouden. Hier staat ook de Schakel bij vermeld. Klik op de Schakel en u ziet de diensten die te beluisteren zijn.

Vanuit de werkgroep ‘De Schakel’

Pastorale mededelingen

Zieken

(zie de papieren editie van de Geandewei voor de zieken)

We wensen alle zieken en hun naaste familie veel sterkte toe, zegen op de behandelingen die ze krijgen, geduld om veel te dragen en vertrouwen op God, bij dag en nacht, in leven en sterven.
Weet u wie er ziek is, geopereerd moet worden of komt er een jubileum aan, meld het aan br. E. Pepernoot. Ook bij overlijden van een zuster of broeder. Mail adres van Eppy is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene berichten

Openingstijden “Skuorre”- Donderdagen van 9.30 uur - 12-00 uur

U kunt uw overige spullen weer brengen bij de “Skuorre” aan de Klokhuislaan 12 op donderdagmorgen. Wat zou het fijn zijn dat ook wij spullen ontvangen van mensen. Er wordt zoveel gebracht naar de kringlopen in Drachten. Ze zijn overvol. Maar ook wij staan open voor het ontvangen van goederen. Zo kunnen wij onze Evangelisatie diensten houden. Samen staan we sterk toch?Kom eens onze verkoopschuur bezoeken. Een grote schuur vol boeken en nog twee ruimtes met goederen.

 

Rommelmarkt afgelopen 15-09-2022

Wat hadden we een gezegende en gezellige dag. De opbrengst was het bedrag van 1002,40 euro. Allemaal bedankt kopers, helpers en natuurlijk voor de giften.

 

Ophalen of brengen van goederen

Henk Slootweg is onze vrijwilliger die uw mooie, bruikbare en overtollige spullen wil ophalen. Maar we waarderen het ten zeerste als u de goederen zelf bij ons brengt op afspraak. Wat is zoal welkom? Fietsen. Kleine mooie prularia. Mooie poppen en toebehoren, speelgoed, huishoudelijke spullen, goedwerkende elektrische apparatuur en boeken. Geen encyclopedieën. Ook kleding is weer welkom. We willen ook uw huis wel leeghalen. Dan bellen met E. Pepernoot.

 

Koffieochtend op de donderdag vanaf 10.00 uur - 11.30 uur in de Schakel

Kom gezellig even langs. Doet een mens zo goed om even je verhaal te vertellen of een luisterend oor te zijn voor de ander.

 

Koor “What ûs Bynt”

We zijn weer gestart op 6 september om 19.30 uur in de Schakel. Wat heerlijk om weer te mogen en te kunnen zingen. Nieuwe leden van harte welkom. We zijn een gezellige serieuze groep zangers. We treden op in de Schakel en soms in een Evangelisatiedienst, verpleeg of verzorgingshuis. We oefenen elke dinsdagavond van 19.30 uur -21.30 uur.

 

Lezerscontact 10 oktober

Het volgende Lezerscontact zal op 10 oktober uit komen.
Dus, heeft u nog een mooi verhaal, gedicht of wilt u iets anders met ons delen, dan mag u dat voor 3 oktober mailen naar het secretariaat van de Schakelcommissie.
Geschreven kopij graag inleveren voor 1 oktober.
Het Lezerscontact zal in de ochtend in elkaar gezet worden.
De bezorgers kunnen de Lezerscontacten afhalen tussen half twaalf en kwart over twaalf uit de Schakel.
Een ieder alvast hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage aan het Lezerscontact.

 

Giften voor het missionaire werk van de Schakel

Wilt u een gift geven dan kan dit op rekeningnummer: NL53 RABO 0373 7181 79 t.n.v. Prot. Gem. te Drachten o.v.v. De Schakel. Ook mag u het geld voor het Lezerscontactblad of een gift bij één van de werkgroep leden in de bus doen. Het komt dan ook goed terecht. Bedankt voor de giften die al bij ons zijn binnen gekomen.

Postzegels, ansichtkaarten en plastic doppen

Wel inleveren:

Postzegels/albums, oude zwart wit kaarten (kleur mag ook) met stads of dorpsgezichten. Kaarten met molens, vuurtorens, kerken, klederdracht, dieren, paarden, oude auto’s, Koninklijk huis. Kaarten van Unicef of kaarten met kunstproducties.

Dit alles mag u ook in de Oase bus onder de kapstok deponeren. Ik leeg ze daar. Of bij mij thuis.

Niet inleveren:

Kerstkaarten, ** jaar getrouwd kaarten, beterschap, blanco kaarten, eigengemaakte kaarten.

Doppen. Ook worden er nog steeds doppen gespaard voor blindengeleide honden. Ook alle grote harde plastic doppen mogen worden ingeleverd. Dus lieve verzamelaars, doe uw best en lever zoveel mogelijk doppen in bij mij thuis. Schoon ingeleverd en de witte viltjes graag uit de lichtblauwe melkdoppen halen.
Het loopt super deze actie, bedankt.

 

Henny Dorenbos