Kerkgebouw: De Schakel, Klokhuislaan 12
Koster: J. R. Kooistra. T: (06) 299 673 57
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   
Beheer L. Minnema
Voorzitter: E. Pepernoot: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactdiensten

Dienst op 6 november om 19.30 uur.

Voorganger: Ds. M. Koppe uit Dokkum. Het geplande optreden van een koor gaat niet door. Nu hebben we een zeer goede zanger uitgenodigd. De dirigent en zanger van het koor uit Wijnjewoude heet Annejaap Soldaat. We mogen nu dus meer van zijn stem en liederen genieten. Wat kan deze man mooi zingen. Dat kom en neem iemand mee en geef het door. We hebben deze zanger niet vaak onder ons.
We nodigen u van harte uit. Iedereen is welkom. Kom eens de diensten bezoeken in de Schakel en neem iemand mee die de stap naar een kerk best spannend vindt. Voel u thuis bij ons. We zitten aan tafels en zingen veel Johannes de Heer liederen. Alles staat op de beamer te lezen.
Na de dienst drinken we gezamenlijk nog koffie of thee en kunt u uw zorgen delen met de broeders en zusters in de zaal of de voorganger. 

Volgende dienst is op (let op dit is één week later) 13 november om 19.30 uur.

Voorganger: Ds. Sijtsma van Oeveren uit Kampen.
En we hebben medewerking van het koor “Uit het hart “uit Drachten. Een geweldig koor en we zijn verheugd dat ze weer mogen en kunnen optreden.

Onlinediensten via www.kerkomoep.nl

U kunt de dienst vanuit de Schakel beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij ‘Vind uw kerk’ Drachten in. Hierna ziet u alle diensten die in Drachten zijn gehouden. Hier staat ook de Schakel bij vermeld. Klik op de Schakel en u ziet de diensten die te beluisteren zijn.

Vanuit de werkgroep ‘De Schakel’

Pastorale mededelingen

Overleden

Zie hiervoor de papieren editie van de Geandewei 

Zieken

We wensen alle zieken en hun naaste familie veel sterkte toe, zegen op de behandelingen die ze krijgen, geduld om veel te dragen en vertrouwen op God, bij dag en nacht, in leven en sterven.

Weet u wie er ziek is, geopereerd moet worden of komt er een jubileum aan, meld het aan br. E. Pepernoot. Ook bij overlijden van een zuster of broeder. Mail adres van Eppy is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene berichten

Collecte op 13 november

De opbrengst van de collecte op 13 november is voor een speciaal doel. Een goede gewoonte van ons in de maand november. Dit maal is de opbrengst bestemd voor stichting DOK16. Een stichting die in samenwerking met dagbesteding Pyriet ondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen tussen de 0 en 16 jaar die door verschillende omstandigheden deze ondersteuning nodig hebben. In november en december worden er sinterklaasmarkten georganiseerd waardoor al deze kinderen met Sinterklaas ook een cadeautje kunnen krijgen.
Zie informatie in ons maandblad Lezerscontact en op www.stichtingd0k16.nl
Wilt u dit ondersteunen. U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 RABO 0313 8469 60, ten name van Stichting DOK16.

Bingo middag 10 november

Op donderdag 10 november van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt er een gezellige middag georganiseerd in de Schakel met o.a. Bingo.
Voor de gemaakte onkosten vragen wij 2 euro per persoon.
Wel graag opgeven bij Maaike Hoekstra of bij Lieneke v.d. Wal.

Kerst- en Goederenmarkt op 1 december in de Schakel

Van 9.00 uur tot 13.00 uur houden we dan deze bijzondere markt. Geef het door en zet het in uw agenda. Heeft u leuke overtollige kerst artikelen? Breng het in de “Skuorre “ aan de Klokhuislaan 12, op donderdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur. We helpen u graag met lossen van uw overtollig spul.

Kerstmiddag 15 december

Op donderdag 15 december is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een kerstmiddag voor iedereen in de Schakel. Hiervoor moet u zich opgeven bij Lieneke v. d Wal.

Openingstijden “Skuorre” op de donderdagen van 09.30 uur – 12.00 uur

U kunt uw overige spullen weer brengen bij de “Skuorre” aan de Klokhuislaan 12 op donderdagmorgen. Wat zou het fijn zijn dat ook wij spullen ontvangen. Er wordt zoveel gebracht naar de kringlopen in Drachten. Ze zijn overvol. Maar ook wij staan open voor het ontvangen van goederen. Zo kunnen wij onze Evangelisatie diensten houden. Samen staan we toch sterk ?

Kom eens onze verkoopschuur bezoeken. Een grote schuur vol boeken en nog twee ruimtes met goederen.

Ophalen of brengen van goederen

Henk Slootweg is onze vrijwilliger die uw mooie, bruikbare en overtollige spullen wil ophalen. Maar we waarderen het ten zeerste als u de goederen zelf bij ons brengt op afspraak. Wat is zoal welkom? Fietsen. Kleine mooie prularia. Mooie poppen en toebehoren, speelgoed, huishoudelijke spullen, goedwerkende elektrische apparatuur en boeken. Geen encyclopedieën. Ook kleding is weer welkom. We willen ook uw huis wel leeghalen. Dan bellen met E. Pepernoot.

Koffieochtenden

Op donderdag vanaf 10.00 uur - 11.30 uur in de Schakel. Kom gezellig even langs. Doet een mens zo goed om even je verhaal te vertellen of een luisterend oor te zijn voor de ander.

Lezerscontact (kerst)

Het volgende Lezerscontact is op 12 december. Dit is een kersteditie.
Heeft u nog een mooi kerstverhaal, kerstgedicht of wilt u iets anders met ons delen, dan kunt u dat voor 5 december, mailen naar het secretariaat van de werkgroep de Schakel: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geschreven kopij graag inleveren voor 1 december bij Hermien Lap.
Het Lezerscontact zal op maandagochtend in elkaar gezet worden. De bezorgers kunnen de Lezerscontacten afhalen tussen half twaalf en kwart over twaalf uit de Schakel.
Een ieder alvast hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage aan het Lezerscontact.

Giften voor het missionaire werk van de Schakel

Wilt u een gift geven dan kan dit op rekeningnummer: NL53 RABO 0373 7181 79 t.n.v. Prot. Gem. te Drachten o.v.v. De Schakel. Ook mag u het geld voor het Lezerscontactblad of een gift bij één van de werkgroep leden in de bus doen. Het komt dan ook goed terecht. Bedankt voor de giften die al bij ons zijn binnen gekomen.

Postzegels, ansichtkaarten en plastic doppen

Wel inleveren: Postzegels/albums, oude zwart wit kaarten (kleur mag ook) met stads of dorpsgezichten. Kaarten met molens, vuurtorens, kerken, klederdracht, dieren, paarden, oude auto’s, Koninklijk huis. Kaarten van Unicef of kaarten met kunstproducties.

Dit alles mag u ook in de Oase bus onder de kapstok deponeren. Ik leeg ze daar. Of bij mij thuis.

Niet inleveren: Kerstkaarten, ** jaar getrouwd kaarten, beterschap, blanco kaarten, eigengemaakte kaarten.

Doppen. Ook worden er nog steeds doppen gespaard voor blindengeleide honden. Ook alle grote harde plastic doppen mogen worden ingeleverd. Dus lieve verzamelaars, doe uw best en lever zoveel mogelijk doppen in bij mij thuis. Schoon ingeleverd en de witte viltjes graag uit de lichtblauwe melkdoppen halen. Géén bier of blikken doppen inleveren. Ook geen baterijen. Bedankt.

Henny Dorenbos