De Schakel werkt onder leiding van de Heilige Geest. Is een werkgroep van toegewijde volgelingen van Jezus Christus die leven naar Bijbelse normen.
Ze verheerlijken God op enthousiaste wijze, zorgen voor elkaar en dienen elkaar met hun gaven en talenten. Door de uitstraling van De Schakel worden buitenstaanders aangetrokken tot Jezus.
We gaan in gesprek met de bezoekers van de Skuorre of koffieochtenden en hebben natuurlijk een luisterend oor. Als je een verhaal hoort van de persoon is er soms een opening om hun uit te nodigen in de dienst op de zondag avond of een andere bijeenkomst. Er zijn velen die eenzaam zijn of veel hebben meegemaakt. Ze zijn soms afgehaakt bij een kerkgenootschap. Iedereen is welkom in de Schakel.

Taak van de werkgroep

  1. Het organiseren en verzorgen van laagdrempelige contactdiensten in De Schakel, waarbij de doelgroep rand- en buitenkerkelijken zijn. Met uitzondering van diensten waarin de sacramenten worden bediend, hebben de diensten in De Schakel het karakter van ‘bijzondere diensten’. Elke 14 dagen is er een avonddienst om 19.30 u. Meestal is er een zanggroep bij aanwezig.
  2. Omzien naar elkaar: het organiseren van bezoeken aan eenzame, alleengaande en zieke mensen vanuit de doelgroep van De Schakel.
  3. Het organiseren van een groot aantal andere activiteiten voor de doelgroep en voor fondsenwerving zoals maaltijden, rommelmarkten, schakelkoor “What ûs Bynt” etc.
  4. Het verzorgen van de publiciteit van De Schakel via Geandewei, ‘Lezerscontact’, flyers etc.

Namens Werkgroep de Schakel,
Henny Dorenbos-Miedema