PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Weet u wat dat is, de werkgroep vieren?  Deze werkgroep heeft als doel en is verantwoordelijk voor het uitdragen en uitvoeren van de erediensten in de Protestantse Gemeente te Drachten.
De werkgroep heeft een aantal taakgroepen. Deze taakgroepen zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van de hun toegewezen kerkdiensten. In de praktijk komt dit erop neer dat er een Taakgroep Vieren Oase is, een Taakgroep Vieren Grote kerk en ook een Taakgroep Vieren Zuiderkerk.
Wij van de Taakgroep Vieren Zuiderkerk zijn dus verantwoordelijk voor de invulling van de kerkdiensten in de Zuiderkerk. Nee, niet voor wat er verkondigd wordt, want dat is gelukkig aan de predikant (en de kerkenraad). Wij houden ons bezig met onder andere de volgende aspecten: de paaskaars; de liturgische schikkingen met Pasen, Pinksteren of Kerst; de witte steentjes bij de gedachtenisdienst; muziek bij een dienst; bijzondere diensten; de startzondag; de laatste zondag kerkelijk jaar, en zo voorts.
De taakgroep bestaat op dit moment uit drie leden uit deelgebied Zuid en een lid uit Oost en een predikant. Mocht u interesse hebben (misschien iemand uit deelgebied West) laat het eens weten.
Namens de taakgroep Zuiderkerk.

Grietje van der Schaaf

Muzikaal talent

Onze gemeente kent veel gaven en talenten! Bespeel jij een muziekinstrument of houd je van zingen? Geef het aan ons door! Zo maken we een Drachtenbreed-overzicht van het muzikale talent in de gemeente. Als je het leuk vindt, kun je een keer meespelen in een dienst. Geef ook gerust je muzikale talent door als je dat niet wilt! Je kunt het doorgeven via deze link: https://forms.gle/9zBe4KbAT34YUJQG6 of mail het naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Op 7 april 2022 om 19.30 uur komt de Werkgroep Vieren in de Zuiderkerk bijeen. Elk eerste half uur van de vergadering nodigen we een taakgroep uit om bij te praten. Dit keer is de Taakgroep Vieren 3de Vierplek aanwezig. We kijken terug op hoe de Taakgroep Vieren 3de Vierplek is ontstaan. We dachten dat er niet genoeg ruimte zou zijn voor alle mensen in de Zuiderkerk en de Oase. Daarnaast was het de bedoeling dat er bijzondere diensten zouden komen. Er zou ook ruimte moeten zijn voor diensten die de jeugd aanspreekt. Door Corona is deze Taakgroep niet van de grond gekomen. We hebben bekeken wat er nu al is. Oase Anders, Geestdrift, welkomsdiensten. We vinden het mooi dat er initiatieven uit de gemeente komen. Het lijkt ons goed daarmee door te gaan. De taakgroepen van de kerken zijn dan de coördinatoren. Gemeenteleden worden uitgenodigd met initiatieven te komen. Samen besluiten we deze Taakgroep Vieren 3de Vierplek niet in stand te houden.

Naar behoefte kunnen speciale diensten zoals ‘Kunst in de Kerk, Vespers, jeugddiensten, diensten voorbereid door gemeenteleden’ enzovoort worden georganiseerd. De Taakgroep van de betreffende kerk houdt in de gaten dat er geen bobbelingen komen. Na de koffie vergaderen wij verder. Wat moet op de beamer vertoond worden en wat niet. Henk Zwanenburg zal na overleg met Anne Pieter en Foppe dit onderwerp meenemen naar de Werkgroep Communicatie.

We besluiten dat we na de laatste zondag van het Kerkelijk jaar het gebruik van gedachtenissteentjes en het gebruik van de geboorteroos en ook over wat er bij het dopen gegeven gaat worden moeten nog afspraken gemaakt worden. Het verschilt van een kaars en een kaart tot een kaars en een doopvlinder en een kaart en een kinderbijbel en voor het tweede kind een boekje. Als dat allemaal toevallig in één dienst gebeurt is dat erg verwarrend. Tjitske de Jager zal de NBV21 bijbels via de Evangelische boekhandel bestellen.

De aanvangstijd van de Oase wordt niet veranderd. Daar is te weinig draagvlak voor. Notenbalken bij de liederen blijkt in de Oase ingewikkeld. Onze voorkeur gaat toch uit naar noten en notenbalken bij de liederen. We hebben geen mensen gevonden om de sobere maaltijden te organiseren.

Er zijn wel namen genoemd voor de Startzondag. Deze zijn doorgegeven aan Mieke de Boer -van Schepen. Zij coördineert de Startzondaggroep. Muzikale vernieuwing Oase, versie 2 kan wat ons betreft uitgevoerd worden. Taakgroep Oase zal een begroting en plan sturen naar het CvK. Na Pasen is er altijd een oude Paaskaars over. Pastoraat beslist wie die kaars ontvangt.

In Zuid hebben we laatst weer een lied voor de dienst gezongen. Dat lijkt ons een goed initiatief en niet iedere kerk hoeft precies hetzelfde te doen. Daar kan Zuid dus mee doorgaan.

En dan is alweer het eind van de vergadering bereikt. Volgende vergadering is 16 juni 2022.

Namens de Werkgroep Vieren,
Hans Dorsman, secretaris

Toen ik een klein meisje was, namen mijn ouders mij elke week naar de kerk. Ik begreep er niet altijd veel van. Toch voelde ik wel dat wat daar gebeurde belangrijk was. Op een dag nam ik me dan ook voor om goed naar de dominee te luisteren. Hij vertelde over een adelaar. De adelaar had een klein adelaartje in zijn nest, die hij er zo uit gooide. Dat moest spannend geweest zijn! Trots op mijn goede luistergedrag deed ik het fladderende beestje na. Met een groot pak ergernis maanden de mensen naast me mij tot stilte. Beteuterd probeerde ik weer stil te zitten.

Kinderen krijgen soms meer mee van een dienst dan we denken. Vaak ook op een andere manier dan we verwachten. Kinderen hebben een nieuwsgierigheid, verwondering en verbeelding waar volwassenen wat van kunnen leren. Daarom hebben we elkaar nodig in de kerk. Week in, week uit. Dat zelfde geldt andere leeftijdsgroepen. Tieners hebben vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Jongeren zijn ruimdenkend en energiek. Volwassenen zijn nuchter, realistisch en weten wat er nodig is. Ouderen zijn mild en wijs. We hebben elkaar nodig om God steeds verder te leren kennen in de volheid van Zijn liefde (Ef. 3:18).

Van de week las ik Zacharia 8. In dit gedeelte doet God een belofte over Jeruzalem. Het zal weer een stad van vrede en waarheid worden na de ballingschap. De profeet schetst een beeld van de pleinen in de stad. Oude mannen en vrouwen zullen op de pleinen zitten, ieder met zijn stok in de hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen zullen vol zijn met jongens en meisjes die daarop spelen. Wat een prachtig beeld, ook voor de kerk. Het is ook een bemoedigend beeld: warm, vreugdevol, levendig. De profeet roept Israël dan ook op: “God zal u verlossen en u zult een zegen worden. Wees niet bang, vat moed!”

Het plein in Jeruzalem als beeld voor de gemeente. Waar jong en oud in veiligheid en vrede samenkomt. Waar jong speelt, waar oud geniet. Dat verlangen heb ik ook voor de gemeente. En voor God is niets te wonderlijk. Wanneer we onze gemeente bij God in gebed brengen, dan wil Hij ook ons tot zegen maken. Stapje voor stapje mogen we dan zelf ook pleintegels schoon bezemen, nieuwe pleintegels toevoegen, stoepkrijt kopen voor de kinderen en een parasol voor de ouderen. Het stapje dat we nu willen zetten is richting de (jonge) gezinnen.

Stelt u zich eens zo’n plein voor. En denk dan eens aan de gemeente. Wat komt er in u op? Ik ben ervan overtuigd dat er al kostbare pleintegels liggen in de kerk. Dingen waar u blij van wordt. Die behouden we graag. Misschien leeft er in u ook wel een verlangen of idee voor een nieuwe pleintegel. Uw ervaringen en ideeën zijn meer dan welkom. U kunt deze invullen in de enquête die op zondag 10 april is uitgedeeld in de Oase. Bij de keuken staat een doos waar nog papieren versies liggen en waar u uw ingevulde versie kunt inleveren. U kunt ook bij een online versie van de enquête komen door de QR-code te scannen of deze link te gebruiken: https://forms.gle/ZykhjgweJEJUh1wG8  Voel je vrij de enquête in te vullen als je vooral naar een andere vierplek gaat. Het helpt ons als taakgroep enorm om een goed beeld te krijgen.

Veel plezier met invullen en alvast hartelijk dank!

Hartelijke groet namens de taakgroep vieren Oase,
Lydia de Kok