Op 7 april 2022 om 19.30 uur komt de Werkgroep Vieren in de Zuiderkerk bijeen. Elk eerste half uur van de vergadering nodigen we een taakgroep uit om bij te praten. Dit keer is de Taakgroep Vieren 3de Vierplek aanwezig. We kijken terug op hoe de Taakgroep Vieren 3de Vierplek is ontstaan. We dachten dat er niet genoeg ruimte zou zijn voor alle mensen in de Zuiderkerk en de Oase. Daarnaast was het de bedoeling dat er bijzondere diensten zouden komen. Er zou ook ruimte moeten zijn voor diensten die de jeugd aanspreekt. Door Corona is deze Taakgroep niet van de grond gekomen. We hebben bekeken wat er nu al is. Oase Anders, Geestdrift, welkomsdiensten. We vinden het mooi dat er initiatieven uit de gemeente komen. Het lijkt ons goed daarmee door te gaan. De taakgroepen van de kerken zijn dan de coördinatoren. Gemeenteleden worden uitgenodigd met initiatieven te komen. Samen besluiten we deze Taakgroep Vieren 3de Vierplek niet in stand te houden.

Naar behoefte kunnen speciale diensten zoals ‘Kunst in de Kerk, Vespers, jeugddiensten, diensten voorbereid door gemeenteleden’ enzovoort worden georganiseerd. De Taakgroep van de betreffende kerk houdt in de gaten dat er geen bobbelingen komen. Na de koffie vergaderen wij verder. Wat moet op de beamer vertoond worden en wat niet. Henk Zwanenburg zal na overleg met Anne Pieter en Foppe dit onderwerp meenemen naar de Werkgroep Communicatie.

We besluiten dat we na de laatste zondag van het Kerkelijk jaar het gebruik van gedachtenissteentjes en het gebruik van de geboorteroos en ook over wat er bij het dopen gegeven gaat worden moeten nog afspraken gemaakt worden. Het verschilt van een kaars en een kaart tot een kaars en een doopvlinder en een kaart en een kinderbijbel en voor het tweede kind een boekje. Als dat allemaal toevallig in één dienst gebeurt is dat erg verwarrend. Tjitske de Jager zal de NBV21 bijbels via de Evangelische boekhandel bestellen.

De aanvangstijd van de Oase wordt niet veranderd. Daar is te weinig draagvlak voor. Notenbalken bij de liederen blijkt in de Oase ingewikkeld. Onze voorkeur gaat toch uit naar noten en notenbalken bij de liederen. We hebben geen mensen gevonden om de sobere maaltijden te organiseren.

Er zijn wel namen genoemd voor de Startzondag. Deze zijn doorgegeven aan Mieke de Boer -van Schepen. Zij coördineert de Startzondaggroep. Muzikale vernieuwing Oase, versie 2 kan wat ons betreft uitgevoerd worden. Taakgroep Oase zal een begroting en plan sturen naar het CvK. Na Pasen is er altijd een oude Paaskaars over. Pastoraat beslist wie die kaars ontvangt.

In Zuid hebben we laatst weer een lied voor de dienst gezongen. Dat lijkt ons een goed initiatief en niet iedere kerk hoeft precies hetzelfde te doen. Daar kan Zuid dus mee doorgaan.

En dan is alweer het eind van de vergadering bereikt. Volgende vergadering is 16 juni 2022.

Namens de Werkgroep Vieren,
Hans Dorsman, secretaris