Weet u wat dat is, de werkgroep vieren?  Deze werkgroep heeft als doel en is verantwoordelijk voor het uitdragen en uitvoeren van de erediensten in de Protestantse Gemeente te Drachten.
De werkgroep heeft een aantal taakgroepen. Deze taakgroepen zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van de hun toegewezen kerkdiensten. In de praktijk komt dit erop neer dat er een Taakgroep Vieren Oase is, een Taakgroep Vieren Grote kerk en ook een Taakgroep Vieren Zuiderkerk.
Wij van de Taakgroep Vieren Zuiderkerk zijn dus verantwoordelijk voor de invulling van de kerkdiensten in de Zuiderkerk. Nee, niet voor wat er verkondigd wordt, want dat is gelukkig aan de predikant (en de kerkenraad). Wij houden ons bezig met onder andere de volgende aspecten: de paaskaars; de liturgische schikkingen met Pasen, Pinksteren of Kerst; de witte steentjes bij de gedachtenisdienst; muziek bij een dienst; bijzondere diensten; de startzondag; de laatste zondag kerkelijk jaar, en zo voorts.
De taakgroep bestaat op dit moment uit drie leden uit deelgebied Zuid en een lid uit Oost en een predikant. Mocht u interesse hebben (misschien iemand uit deelgebied West) laat het eens weten.
Namens de taakgroep Zuiderkerk.

Grietje van der Schaaf