Een witte steen in de schaal

Vanaf de eerste adventzondag op 27 november zullen we in onze kerken op een iets andere wijze de overlijdensafkondigingen vormgeven. Een overlijdensafkondiging is namelijk niet alleen een (droevige) bekendmaking aan de gemeente dat een gemeentelid is heengegaan, het is ook in zekere zin een geloofsbelijdenis. We vertrouwen hem of haar toe aan de barmhartigheid van onze God.
Daarom zal er steeds bij de afkondiging een witte steen ter hand genomen worden. Deze symboliseert niet alleen de naam van degene die overleden is, maar ook de níeuwe naam die wij in Christus ontvangen hebben als kinderen Gods (Openbaring 2:17).
Deze witte steen leggen we in een schaal die de handen van God symboliseren en spreken uit: ‘Wij leggen het leven van NN in de handen van onze Heer en vertrouwen hem/haar toe aan zijn barmhartigheid.’
Zo zal het gaan in alle vierplekken (met per vierplek kleine variaties).