11 december was het Wereldlichtjesdag. Voor het eerst hebben we in de Grote Kerk een Herdenkingsdienst georganiseerd voor kinderen die voor, tijdens of kort na de geboorte overleden zijn. Het was een ingetogen, bijzondere, bewogen dienst. Waarin twee gemeenteleden hun ervaring deelden met de aanwezigen. Er vond herkenning plaats en er werden emoties gedeeld. En in dit alles was Hij erbij. Heel bijzonder.
‘s Avonds was er in Place2Be tevens een samenkomst ter ere van Wereldlichtjesdag. Hier werd dezelfde kaars als hieronder (WereldLichtjesDagkaars) aangestoken door een meisje onder mijn begeleiding. Samen met het organiserend comité van deze avond is er van tevoren overleg geweest. In de Grote Kerk werd de kaars aangestoken door Marian Spoelstra als lid van dit comité en zo was er verbinding. Ook hier was er bijzondere aandacht voor het overleden kind en werden de namen genoemd van hen die we niet kunnen en hoeven te vergeten. Ze blijven in ons hart.

Pastor Rudie Koetje