College van Kerkrentmeesters
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.
Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!
Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

Gebruik van de Kerkgeld-app op uw mobieltje
Installatie
Deze app komt voor onder meerdere namen zoals kerkgeld, kerkgeld app, of kerkgeld SKG soms wordt ook Betaalgroep Nederland BV – financiën vermeld.
Als u deze app nog niet op uw mobieltje hebt kunt u deze eerst downloaden in de Play store van Android of de App store van Apple.
Bij het installeren de keuze met iDEAL-betaling toevoegen.
Als de installatie voltooid is kunt u app openen en is de eerste vraag om een Nieuwe gemeente te koppelen. U tikt daar Drachten in en weldra verschijnt dan er onder Prot. Gem. te Drachten. Daar klikt u op. Vervolgens tikt u onder de knop Login op de kleine lettertjes registreer een account. Dan vult u uw gegevens in en vervolgt u daarna met Account aanmaken.
De Kerkgeld app is dan klaar voor gebruik.

Gebruik
Als de app is geopend kies je eerst voor Collecte in Kerkdienst en vervolgens kiest u de dag waarvan u een later te kiezen collecte wilt doneren. Daarna gaat u verder door op Gift te tikken. Dan verschijnen de diverse collectes waarvoor u zelf een bedrag kunt invullen. (Standaard is er al laag bedrag ingevuld.) Als u een collecte wilt overslaan kiest u voor Ander bedrag en vult u 0 in. Na het invullen van het bedrag van de laatste collecte tik je op Volgende om uw donatie(s) te gaan betalen via iDEAL. Indien nodig kies je daarbij uw eigen bank en tikt u op Gift geven en rondt u de betaling verder af.
Als laatste wordt uw gift nogmaals op uw scherm getoond.
Dan kunt u de app afsluiten en wordt er binnen zeer korte tijd het (totaal) bedrag van uw rekening afgeschreven naar IBAN NL21 INGB 0674 7738 37 onder vermelding van de Protestantse Gemeente te Drachten via ING Bank. Let op dat u in de toekomst dit nummer beslist niet gaat gebruiken voor andere betalingen.

PS
Zoals u misschien gezien heeft kunt u met deze app ook collectebonnen bestellen.

Vragen
Voor vragen kunt u even bellen met Jan-Willem van Mersbergen, T: (06) 139 698 56 bij geen gehoor, T: (0512) 54 24 17.

Collecte via webshop
1. Ga naar de site W: www.pgdrachten.nl
2. Vervolgens klikt u op de button Collecte – Doelen en acties. U ziet midden op de pagina het Doelen overzicht. U ziet daaronder dan de 3 vermelde collectes van de betreffende zondag. U kunt één doel van één bepaalde collecte kiezen en daar wat voor gaan geven.
3. De handigste manier is nu om te klikken op de betreffende zondag. Midden op het scherm verschijnen nu de (Gebundelde) doelen van de gekozen zondag.
4. Vervolgens klikt u op de grijze knop Gift/donatie er boven. Nu verschijnt er een tussenscherm waar u desgewenst uw e-mailadres kunt invullen en ontvangt u een e-mail van uw giften (dit is niet verplicht).
5. Daarna scrolt u naar beneden en kunt een bedrag per doel aangeven. Om fouten te voorkomen is bij elk doel standaard €0,00 ingevuld, maar we hopen natuurlijk dat u uw eigen keuze in gaat vullen.
6. Helemaal onderaan kiest u voor volgende.
7. U bevestigt uw gift door in het lege vakje te klikken.
8. Daarna kiest u opslaan en versturen.
9. Vervolgens kiest u uw eigen bank.
10. Tot slot kunt u de betaling via iDEAL afronden.

Kort daarna wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven onder vermelding van Protestantse Gemeente te Drachten via ING Bank. Let op dat u dit IBAN nergens anders voor gaat gebruiken

Collectes voor specifieke doelen
Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om een doel van uw keuze te ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming. Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nummer NL53 RABO 0373 7181 79, ten name van de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor diaconale doelen is het nummer NL40 RABO 0373736843 ten name van Diaconie-ZWO.
Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Drachten

Verantwoording collectes en giften over de maand maart 
tijdens de “normale kerkdiensten”
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 845,10
Ouder pastoraat 01-03 € 676,76
Collecte eigen jeugdwerk € 08-03 € 66,12
Collectes jeugd Noord € 288,01; Oost € 133,12; Zuid € 137,70
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 01-03 € 113,60
Schakeldiensten 08-03 € 273,23
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 01-03 € 1.002,56 Golfstaten
Voorjaarszending 40 dg; 08-03 € 861,30 Pioniersplekken landelijke kerk 40 dg;
08-03 € 157,35 Warrenhove t.b.v. Werelddiaconaat

Resultaat actie Kerkbalans 2020
Het heeft even geduurd maar het totaal van de toegezegde bedragen voor 2020 is bekend, namelijk
€ 880.361,-. Een heel mooi resultaat. In de begroting voor 2020 hadden we in november 2019 rekening gehouden met € 855.000,-. Onze verwachtingen zijn dus overtroffen! Toch is er een ‘maar’. Genoemde begroting sloot met een tekort van € 92.000,-. Het begrotingstekort is dus wat minder geworden, maar het blijft een tekort! Mede om die reden wordt de voorjaarscollecte van harte bij u aanbevolen. Lees ook de aanbeveling van ds. Hans de Jong in dit blad.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal, voorzitter
Henk Tiegelaar, secretaris
Gerben Kijlstra, penningmeester

 

College van Kerkrentmeesters

Collecte via webshop

  1. Ga naar de site https://pgdrachten.nl en vervolgens
  2. klikt u op de button Collecte – Doelen en acties. U ziet midden op de pagina het ´Doelen overzicht´. U ziet daaronder dan de 3 vermelde collectes van de betreffende zondag. U kunt één doel van één bepaalde collecte kiezen en daar wat voor gaan geven.
  3. De handigste manier is nu om te klikken op de betreffende zondag. Midden op het scherm verschijnen nu de (Gebundelde) doelen van de gekozen zondag.
  4. Vervolgens klikt u op de grijze knop Gift/donatie er boven. Nu verschijnt er een tussenscherm waar u desgewenst uw e-mailadres kunt invullen en ontvangt u een e-mail van uw giften (dit is niet verplicht).
  5. Daarna scrolt u naar beneden en kunt een bedrag per doel aangeven. Om fouten te voorkomen is bij elk doel standaard 0,00 EURO ingevuld, maar we hopen natuurlijk dat u uw eigen keuze in gaat vullen.
  6. Helemaal onderaan kiest u voor volgende
  7. U bevestigt uw gift door in het lege vakje te klikken.
  8. Daarna kiest u opslaan en versturen.
  9. Vervolgens kiest u uw eigen bank
  10. Tot slot kunt u de betaling via iDEAL afronden.

Kort daarna wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven onder vermelding van Protestantse Gemeente te Drachten via ING Bank. Let op dat u dit IBAN nergens anders voor gaat gebruiken

Collecten op zondag voor specifieke doelen
Met het vervallen van de kerkdiensten voor de aankomende tijd, is het voor u als kerkganger niet mogelijk om tijdens de diensten bij te dragen aan de collectedoelen. Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om een doel van uw keuze te ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming.
Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nummer NL53 RABO 0373 7181 79, ten name van de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor diaconale doelen is het nummer NL40 RABO 0373736843 ten name van Diaconie-ZWO.
Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Drachten

Wijkstatistiek per 31 maart 2020

 

Stand per 31-12-2019

Stand per 31-3-2020

Wijk

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Vrienden

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Vrienden

Noord

1360

1014

2374

207

1363

987

2350

203

Oost

598

339

937

78

598

325

923

73

Zuid

865

421

1286

89

855

404

1259

88

West

1015

726

1741

160

986

689

1675

152

Bertilla

19

2

21

1

18

1

19

1

Totaal

3857

2502

6359

535

3820

2406

6226

517

 

Verkoop van de Arke
Er is met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) overeenstemming bereikt over verkoop van de Arke. Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad moeten de verkoop nog bekrachtigen. Dit geldt ook voor de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).
Het is de bedoeling dat de ingebruikname door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) plaatsvindt vanaf 1 februari aanstaande. Zij nemen dan ook de exploitatie en het beheer over. De insteek van de zijde van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) is dat de niet-kerkelijke gebruikers en huurders gewoon kunnen blijven. Kerkelijke gebruikers kunnen in overleg een plaats krijgen.
Op het moment van de ingebruikname gaan ook alle lusten en lasten over. De officiële overdracht bij de notaris vindt medio dit jaar plaats.
College van Kerkrentmeesters

Begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2020 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2020.
De begroting 2020 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Gerben Kijlstra

Begroting 2020


Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com