Solidariteitskas, gemeenten helpen elkaar
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de landelijke Protestantse Kerk. De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte bijdrage van alle gemeenten die lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. De hoogte van de bijdrage is mede gebaseerd op het aantal gezinsleden vanaf 18 jaar. Ieder van hen ontvangt daarom deze brief. Voor onze gemeente is die bijdrage voor dit jaar vastgesteld op ongeveer € 20.000,-
Om dit bedrag bij elkaar te krijgen vragen wij u om een bijdrage van minimaal €10.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?
Als u gebruik maakt van internetbankieren, vermeld dan a.u.b. het kenmerk (16 cijfers) van de acceptgiro.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Groene Kerk, een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk. 
Ook in Drachten.
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is deze keer: “Het goede leven – Bloeien in Gods licht’. Binnen dat kader kan ook het nieuwe initiatief ‘Groene Kerk PGDrachten’ geplaatst worden, maar dan niet voor één seizoen, maar voor de komende jaren.
GroeneKerken actie
De GroeneKerken actie is een landelijk initiatief. De actie is ontstaan vanuit de overtuiging, dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben en richt zich ondersteunend op alle geloofsgemeenschappen, die actief en creatief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een Groene Kerk wordt verwacht, dat zij met haar leden ieder jaar minimaal één duurzame stap zet. Meer informatie is te vinden op W: www.groenekerken.nl

De naam Groene Kerken
De naam Groene Kerken is gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen. In een wereld, die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven Groene Kerken een tegengeluid. Een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk, nu en in de toekomst.

Groene Kerk PGDrachten
De eerste stappen zijn gezet. Er is een initiatiefgroep gevormd, van gemeenteleden uit verschillende deelgebieden. Zij hebben een nota opgesteld en ingediend bij de Algemene Kerkenraad. De AK heeft positief gereageerd en er heeft inmiddels een ontmoeting plaatsgevonden tussen het moderamen en de initiatiefgroep. Voor de herkenbaarheid is een logo gemaakt, zie boven. Er wordt gewerkt aan een (werk)plan, waarin ook ruimte is voor ideeën van andere gemeenteleden. Er zal een 0-meting worden gedaan om in kaart te brengen wat de gemeente al doet.
Gezamenlijkheid
Groene Kerk PGDrachten is niet een hobby van enkele mensen, maar een opdracht voor ons allemaal. Het is de bedoeling om gezamenlijk en met een positieve insteek de gemeente op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied te verduurzamen. Zodat door dit voorbeeld mensen vanuit geloof geïnspireerd worden om de aarde leefbaarder te maken voor iedereen, mens, dier en plant.
De initiatiefgroep stemt ideeën hiertoe op elkaar af en zoekt er mensen bij die e.e.a. op willen pakken.
Hierbij wordt u, jij van harte uitgenodigd om te reageren op dit initiatief en/of te komen met ideeën.
Bloeien in Gods licht
Bemoedigend mag zijn, dat we het als mensen niet alleen hoeven te doen. God wil ons helpen, wij mogen vragen of hij zijn licht er over wil laten schijnen!
Genesis 9 vers 16: “Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.”
Initiatiefgroep Groene Kerk
Elizabeth Binsbergen, Jansje en Elias v.d. Sloot, Ad Vermeulen, Peter Smilde, Janneke Lap-de Bruin
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuw ZWO jaarproject: Fryslân foar Rwanda

Rwanda is een klein, dichtbevolkt Afrikaans land met 12 miljoen inwoners. 45% van de bevolking leeft in armoede. In 1994 werd het land getroffen door een verschrikkelijke genocide. Bijna een miljoen mensen werden vermoord. Een zeer traumatische gebeurtenis, die nog steeds zijn sporen trekt in de samenleving. Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Dit jaar sluit Drachten zich hierbij aan. Het Kerk In Actie project zet zich in voor weeskinderen, jongeren en boeren.
• De Diaconessen Rubengera leren boeren en boerinnen nieuwe, duurzame en productieve landbouwmethoden. Ze krijgen voorlichting, een praktische training en leggen ze zich toe op meer verschillende producten.
• De EPR (Evangelisch Presbyteriaanse kerk Rwanda) wil een plek zijn van hoop, hulp en verzoening. In iedere kerk zijn er activiteiten voor jongeren zoals zondagsscholen en muziekgroepen, steun bij het volgen van een beroepsopleiding of het starten van een bedrijf. Ook zijn er gespreksgroepen van daders en slachtoffers, waar zij leren om goed te kunnen samenleven.
• Mwana Ukundwa (geliefd kind) zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda. Men zoekt opvangfamilies voor de kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Bij de oprichting in 1995 ging het om weeskinderen ten gevolge van de genocide en nu voor kinderen die wees zijn doordat hun ouders overleden aan aids.

Fryslân foar Rwanda!
Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee? Eén maal per maand is de opbrengst van de 1e collecte voor dit ZWO jaar-project. De eerstvolgende keer op 11 oktober.
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Dringende oproep!
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.
In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaat Kerk in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren. Wij zijn gevraagd om voor Drachten als coördinatoren op te treden. Om de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie tot een succes te maken, zijn er veel mensen nodig. Doet u mee?
Meld u alstublieft bij ons aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel ons, T: (06) 407 154 18.
Andries en Tieneke Riedstra

Collectes voor specifieke doelen
Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om een doel van uw keuze te ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming. Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nummer NL53 RABO 0373 7181 79, ten name van de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor diaconale doelen is het nummer NL40 RABO 0373736843 ten name van Diaconie-ZWO.
Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Drachten

College van Kerkrentmeesters
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!
Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

Gebruik van de Kerkgeld-app op uw mobieltje
Installatie
Deze app komt voor onder meerdere namen zoals kerkgeld, kerkgeld app, of kerkgeld SKG soms wordt ook Betaalgroep Nederland BV – financiën vermeld.
Als u deze app nog niet op uw mobieltje hebt kunt u deze eerst downloaden in de Play store van Android of de App store van Apple.
Bij het installeren de keuze met iDEAL-betaling toevoegen.
Als de installatie voltooid is kunt u app openen en is de eerste vraag om een Nieuwe gemeente te koppelen. U tikt daar Drachten in en weldra verschijnt dan er onder Prot. Gem. te Drachten. Daar klikt u op. Vervolgens tikt u onder de knop Login op de kleine lettertjes registreer een account. Dan vult u uw gegevens in en vervolgt u daarna met Account aanmaken.
De Kerkgeld app is dan klaar voor gebruik.

Gebruik
Als de app is geopend kies je eerst voor Collecte in Kerkdienst en vervolgens kiest u de dag waarvan u een later te kiezen collecte wilt doneren. Daarna gaat u verder door op Gift te tikken. Dan verschijnen de diverse collectes waarvoor u zelf een bedrag kunt invullen. (Standaard is er al laag bedrag ingevuld.) Als u een collecte wilt overslaan kiest u voor Ander bedrag en vult u 0 in. Na het invullen van het bedrag van de laatste collecte tik je op Volgende om uw donatie(s) te gaan betalen via iDEAL. Indien nodig kies je daarbij uw eigen bank en tikt u op Gift geven en rondt u de betaling verder af.
Als laatste wordt uw gift nogmaals op uw scherm getoond.
Dan kunt u de app afsluiten en wordt er binnen zeer korte tijd het (totaal) bedrag van uw rekening afgeschreven naar IBAN NL21 INGB 0674 7738 37 onder vermelding van de Protestantse Gemeente te Drachten via ING Bank. Let op dat u in de toekomst dit nummer beslist niet gaat gebruiken voor andere betalingen.

PS
Zoals u misschien gezien heeft kunt u met deze app ook collectebonnen bestellen.

Vragen
Voor vragen kunt u even bellen met Jan-Willem van Mersbergen, T: (06) 139 698 56 bij geen gehoor, T: (0512) 54 24 17.

Collecte via webshop
1. Ga naar de site W: www.pgdrachten.nl
2. Vervolgens klikt u op de button Collecte – Doelen en acties. U ziet midden op de pagina het Doelen overzicht. U ziet daaronder dan de 3 vermelde collectes van de betreffende zondag. U kunt één doel van één bepaalde collecte kiezen en daar wat voor gaan geven.
3. De handigste manier is nu om te klikken op de betreffende zondag. Midden op het scherm verschijnen nu de (Gebundelde) doelen van de gekozen zondag.
4. Vervolgens klikt u op de grijze knop Gift/donatie er boven. Nu verschijnt er een tussenscherm waar u desgewenst uw e-mailadres kunt invullen en ontvangt u een e-mail van uw giften (dit is niet verplicht).
5. Daarna scrolt u naar beneden en kunt een bedrag per doel aangeven. Om fouten te voorkomen is bij elk doel standaard €0,00 ingevuld, maar we hopen natuurlijk dat u uw eigen keuze in gaat vullen.
6. Helemaal onderaan kiest u voor volgende.
7. U bevestigt uw gift door in het lege vakje te klikken.
8. Daarna kiest u opslaan en versturen.
9. Vervolgens kiest u uw eigen bank.
10. Tot slot kunt u de betaling via iDEAL afronden.

Kort daarna wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven onder vermelding van Protestantse Gemeente te Drachten via ING Bank. Let op dat u dit IBAN nergens anders voor gaat gebruiken

Collectes voor specifieke doelen
Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om een doel van uw keuze te ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming. Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nummer NL53 RABO 0373 7181 79, ten name van de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor diaconale doelen is het nummer NL40 RABO 0373736843 ten name van Diaconie-ZWO.
Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Drachten

Verantwoording collectes en giften over de maand maart 
tijdens de “normale kerkdiensten”
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 845,10
Ouder pastoraat 01-03 € 676,76
Collecte eigen jeugdwerk € 08-03 € 66,12
Collectes jeugd Noord € 288,01; Oost € 133,12; Zuid € 137,70
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 01-03 € 113,60
Schakeldiensten 08-03 € 273,23
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 01-03 € 1.002,56 Golfstaten
Voorjaarszending 40 dg; 08-03 € 861,30 Pioniersplekken landelijke kerk 40 dg;
08-03 € 157,35 Warrenhove t.b.v. Werelddiaconaat

Resultaat actie Kerkbalans 2020
Het heeft even geduurd maar het totaal van de toegezegde bedragen voor 2020 is bekend, namelijk
€ 880.361,-. Een heel mooi resultaat. In de begroting voor 2020 hadden we in november 2019 rekening gehouden met € 855.000,-. Onze verwachtingen zijn dus overtroffen! Toch is er een ‘maar’. Genoemde begroting sloot met een tekort van € 92.000,-. Het begrotingstekort is dus wat minder geworden, maar het blijft een tekort! Mede om die reden wordt de voorjaarscollecte van harte bij u aanbevolen. Lees ook de aanbeveling van ds. Hans de Jong in dit blad.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal, voorzitter
Henk Tiegelaar, secretaris
Gerben Kijlstra, penningmeester

 

College van Kerkrentmeesters

Collecte via webshop

  1. Ga naar de site https://pgdrachten.nl en vervolgens
  2. klikt u op de button Collecte – Doelen en acties. U ziet midden op de pagina het ´Doelen overzicht´. U ziet daaronder dan de 3 vermelde collectes van de betreffende zondag. U kunt één doel van één bepaalde collecte kiezen en daar wat voor gaan geven.
  3. De handigste manier is nu om te klikken op de betreffende zondag. Midden op het scherm verschijnen nu de (Gebundelde) doelen van de gekozen zondag.
  4. Vervolgens klikt u op de grijze knop Gift/donatie er boven. Nu verschijnt er een tussenscherm waar u desgewenst uw e-mailadres kunt invullen en ontvangt u een e-mail van uw giften (dit is niet verplicht).
  5. Daarna scrolt u naar beneden en kunt een bedrag per doel aangeven. Om fouten te voorkomen is bij elk doel standaard 0,00 EURO ingevuld, maar we hopen natuurlijk dat u uw eigen keuze in gaat vullen.
  6. Helemaal onderaan kiest u voor volgende
  7. U bevestigt uw gift door in het lege vakje te klikken.
  8. Daarna kiest u opslaan en versturen.
  9. Vervolgens kiest u uw eigen bank
  10. Tot slot kunt u de betaling via iDEAL afronden.

Kort daarna wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven onder vermelding van Protestantse Gemeente te Drachten via ING Bank. Let op dat u dit IBAN nergens anders voor gaat gebruiken

Collecten op zondag voor specifieke doelen
Met het vervallen van de kerkdiensten voor de aankomende tijd, is het voor u als kerkganger niet mogelijk om tijdens de diensten bij te dragen aan de collectedoelen. Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om een doel van uw keuze te ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming.
Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nummer NL53 RABO 0373 7181 79, ten name van de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor diaconale doelen is het nummer NL40 RABO 0373736843 ten name van Diaconie-ZWO.
Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Drachten

Wijkstatistiek per 31 maart 2020

 

Stand per 31-12-2019

Stand per 31-3-2020

Wijk

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Vrienden

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Vrienden

Noord

1360

1014

2374

207

1363

987

2350

203

Oost

598

339

937

78

598

325

923

73

Zuid

865

421

1286

89

855

404

1259

88

West

1015

726

1741

160

986

689

1675

152

Bertilla

19

2

21

1

18

1

19

1

Totaal

3857

2502

6359

535

3820

2406

6226

517

 

De Arke verkocht
Op 30 juni zijn vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en van de Protestantse Gemeente te Drachten bij de notaris geweest om hun handtekeningen te zetten onder de notariële verkoopacte.
Daarmee is het afscheid van dit kerkgebouw definitief geworden.
Bijgaand een foto van de ondertekening bij de notaris.
College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal, voorzitter,
Henk Tiegelaar, secretaris.

Financiën Protestantse Gemeente Drachten
In de vorige Geandewei hebt u kunnen lezen dat kerkgebouw de Arke definitief verkocht is. Verzuimd is daar bij te vermelden wat de opbrengst is geweest. Deze bedroeg € 615.000.
Gebruikelijk is dat omstreeks deze tijd ook meestal de jaarcijfers van de kerk worden gepubliceerd. Helaas heeft ‘corona’ hier ook voor vertraging gezorgd. Tevens zijn enkele waarderingsgrondslagen ingrijpend gewijzigd, waardoor meer overleg nodig is geweest. Het streven is om in september de jaarcijfers 2019 te presenteren.
Wat betreft collecteopbrengsten hebt u al enige tijd geen verantwoording gezien in Geandewei. Het kerkelijk bureau werkt aan nieuw overzicht.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Henk Tiegelaar

Aankondiging actie
Vanaf maart zijn er geen kerkdiensten in aanwezigheid van gemeenteleden mogelijk geweest. Sinds begin juli komen er weer voorzichtig mogelijkheden om dergelijke diensten te organiseren. Gedurende de afgelopen periode hebt u diensten vanuit onze Protestantse Gemeente wel via de video/internet kunnen volgen. Collecteren was daarbij natuurlijk niet mogelijk.
In de Geandewei en op de website worden mogelijkheden genoemd om uw geldelijke bijdragen via internet over te maken naar de kerk. Naast het feit dat de technische realisatie van de video-uitzendingen extra kosten met zich heeft meegebracht, blijkt dat deze opbrengsten achterblijven bij de ‘normale’ collecteopbrengsten.
Met dit als achtergrond nemen wij de vrijheid om u binnenkort te benaderen met de vraag om via een eenmalige actie deze inkomsten voor de verschillende collectedoelen weer enigszins aan te vullen.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Henk Tiegelaar, secretaris

Begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2020 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2020.
De begroting 2020 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Gerben Kijlstra

Begroting 2020


Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com