Aktie Kerkbalans 2019
In de afgelopen periode zijn de retour ontvangen enveloppen van de Aktie Kerkbalans 2019 door het Kerkelijk Bureau verwerkt. Het saldo van de door u toegezegde bedragen voor het jaar 2019 is € 906.026 ( 2018 € 930.415).

Eindejaarsbijdrage 2018
In december 2018 hebben wij u van u een eindejaarsbijdrage gevraagd.
Met de opbrengst worden verschillende activiteiten binnen de Protestantse Gemeente te Drachten mogelijk gemaakt. Een deel van de opbrengst is bestemd voor algemene activiteiten voor geheel Drachten. Wij hebben dit deel vastgesteld op € 1,70 per lid van onze Gemeente.
Per wijk wordt gekeken naar de totaalopbrengst. We hebben in het College van Kerkrentmeesters afgesproken, dat de wijken het bedrag dat per wijk resteert nadat de vaste bijdrage is verrekend, in de eigen wijk mogen besteden aan een door de wijk vastgesteld doel.
De totale opbrengst van deze actie bedraagt € 17.830. Volgens de hierboven aangegeven verdeelsleutel wordt er € 11.221 voor de algemene activiteiten van de Protestantse Gemeente te Drachten wordt gebruikt en dat het restant € 6609 bestemd is voor de doelen, die de wijken hebben aangegeven.

Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw bijdragen.

Gerben Kijlstra
Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com